08-10-09

Brief


russos

---Doorgestuurd bericht ---
Van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 25 september 2009 14:18
Onderwerp: Re: Eptica Contact Form 59399-1253735440
Aan: Skynet skynet.nl@team.skynet.be

Skynetteam
 
Brussel, 25 juli 2009
 
Geachte Heer,
 
Ik kan mij met onze vereniging niet neerleggen bij uw beslissing en blijf aandringen op de heropening van onze blogs 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', 'Leugendetector' en 'Doofpot Justitie'.
 
Het is immers niet normaal dat wij als 30 jaar oude klanten van Belgacom op deze manier behandeld worden en dat wij, buiten het probleem met de naam van de blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd', niet eens weten waarover en over welke passages of publicaties het precies gaat.
 
Ik vind het niet normaal dat u geen rekening houdt met mijn zeer gedetailleerde (en soms pikante) uitleg en dat u mij schrijft dat u een waarschuwingsbericht naar sos@kindergarten.be hebt gezonden terwijl dit emailadres niet meer bestaat en u het bericht teruggekregen heeft.
U kénde het adres werkgroepmorkhoven@gmail.com van de vzw Werkgroep Morkhoven dat zich in het klachtendossier bevond !
 
Het is niet normaal dat u niet bereid bent om onze blogs en vooral de blog 'Doofpot Justitie' die zoveel informatie bevat en waaraan sinds 2005 gewerkt werd (met meer dan 140.000 bezoekers wat toch ook een publiciteit betekende voor de skynetblogs), mits een eventuele weglating van de gewraakte passages, te sparen.
 
Ik vind de manier waarop u deze blogs verwijderde echt schandalig en het pijnlijke van deze zaak is dan nog dat dit gebeurde door een klacht van iemand die ons voor 'pedo-vriendjes' en dergelijke beschimpte en vernederde op zijn blog.  En dan nog wel in een zaak waarin een Gentse advocate, nog tijdens het proces tegen één van onze verenigingsleden, op haar blog opriep om de 'dubieuze blog van de Werkgroep Morkhoven' en de 'in eerste aanleg veroordeelde kindermisbruiker' uit de bloglijsten te verwijderen !
Wie schendt hier de gebruikersvoorwaarden en gedragscodes van de blogs in feite ?
Wie doet hier aan laster en eerroof ?
Wie is hier strafrechterlijk vervolgbaar, denkt u ?
Waarom geeft u geen gevolg aan de oproep van de Gentse advocate en verwijdert u ook de blog 'Werkgroep Morkhoven' niet als u inderdaad akkoord bent met dergelijke misdadige oproepen en provocerende manipulaties ?
 
Ik dring er met onze vereniging ook op aan dat u onze klacht inzake de blog 'Marcel Vervloesem: recht op antwoord' grondig onderzoekt en behandelt. Want wat daarin staat, tart werkelijk alle verbeelding.  Deze blog bestaat uit niets anders dan laster, eerroof en persoonlijke aanvallen.
De dochter van ons verenigingslid Marcel Vervloesem door middel van deze skynetblog publiekelijk oproepen om haar kinderen, 'zoals de andere kinderen uit Morkhoven, voor 'den bompa te beschermen', dat gaat werkelijk een stap te ver.  Zeker nadat één van de kinderen door de pesterijen 'uwen bompa is ne pedofiel' op school, ernstig ziek is geworden.
 
Als u vindt dat we de naam Michel Vuijlsteke ten onrechte hebben gebruikt in onze blog 'Michel Vuijlsteke: ongecensureerd' dan moet u de blog 'Marcel Vervloesem - recht op antwoord' en alle ander blogs die dergelijke namen bevatten zoals 'Minister De Clerck - onrechtvaardige Minister', ook maar metéén sluiten.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven
 
PS. Ik zend u deze brief ook per aangetekende post toe en zend een kopie ervan naar de directie van Belgacom


02-truth-freedom

- Gevangenissen
- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Jacobs Zicot Turnhout
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Video 'Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance'
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Vervloesem maart 1998 deel2
- Vervloesem maart 1998 deel3
- Vervloesem maart 1998 deel4
- Lippens en de X-dossiers : een totaal Taboe in de berichtgeving in de belgische media
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 1 - http://www.youtube.com/watch?v=-eFnm5Eov8g
- Kinderpornonetwerk Zandvoort: Marcel Vervloesem op BFM-TV, Video 2 - http://www.youtube.com/watch?v=r3nzjJj9GGo

Foto: Gino en Carine Russo die een eindeloze strijd moesten leveren

23:09 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-08-08

Victor Vervloesem, Sp.a-gemeenteraadslid Herentals


2Sp.a.FotoVictorrekeAls MandatGeelse.mandatarisimageVictor Vervloesem, halfbroer van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem, begon zijn politieke carrière als 'directeur-generaal' van de sociale woonwijk 'Koninkrijk' in Morkhoven alwaar hijzelf en Marcel zelf woonachtig zijn.
Marcel maakte deel uit van het bestuur van deze wijkraad.
De wijkraad bleek geen al te groot sukses te zijn en werd vrij snel opgedoekt. Door lid van de Christen-Democratische Partij (CD&V) te worden, slaagde Victor V. er in om in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij te geraken die eigenaar is van al de sociale woningen in 'Koninkrijk'. Toch bleef het politiek vuur op een laag pitje branden voor Victor V. die met een zekere afgunst moest vaststellen dat Marcel met de akties van de vzw Werkgroep Morkhoven, en vooral met de kinderpornozaak Zandvoort (Nederland), de hele internationale pers over de drempel van zijn kleine woning kreeg.
Het is waarschijnlijk niet toevallig dat Victor V. toen zijn voor inbraken, diefstallen, zedenfeiten en drugshandel veroordeelde vriendjes uit de café-dancing 'Berkenmus' te Koninkrijk alwaar hij 's nachts werkzaam was, optrommelde en naar de Vlaamse pers stapte alwaar de verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' waaraan Marcel zich zogezegd 10 jaar voordien schuldig maakte, verzonnen werden.
Volgens de schriftelijke verklaring van een door de Antwerpse rechter-voorzitter G. Van Craen geloofwaardig genoemde getuige betaalde Victor V. de criminele jongeren daarvoor ieders 500 Euro.
In één slag haalde Victor V., als 'slachtoffer' van zijn inmiddels gekende halfbroer, de nationale en internationale pers binnen zonder dat hij er iets voor hoefde te doen.
Marcel daarentegen werd meteen een 'laffe kindermisbruiker' genoemd en met de Werkgroep Morkhoven tot op de grond gelijk gemaakt. De fel bekritiseerde justitie nam de verhalen en klachten natuurlijk zonder meer ernstig en ging ermee akkoord dat het gerecht van Turnhout geen onderzoek voerde naar de (volgens het rapport van de federale politie) 88.539 slachtoffertjes die er op het kinderpornomateriaal staan. Ook de kinderpornoproducenten en de kindermisbruikers, waaronder een jeugdmagistraat, hoefden niet opgespoord en vervolgd te worden.
Victor V. die inmiddels naar de Socialistische Partij (Sp.a) was overgestapt en als loopjongen van de Herentalse burgermeester, het Sp.a-kamerlid Jan Peeters, in het Sp.a-bestuur van Herentals was geraakt, kreeg het echter moeilijk toen de Herentalse rechter F. Caers besliste dat zowel Marcel als zijn aanklagers voor een leugendetectortest moesten opgeroepen worden. Uiteindelijk moest Victor V. op verzoek van de openbare aanklager van Marcel, die leugendetectortest niet ondergaan. Jammer genoeg wees de test echter uit dat Marcel de waarheid had gesproken. Vandaar dat Marcel waarschijnlijk door drie minderjarigen uit zijn wijk die wegens een roofoverval in een gesloten instelling waren gestoken, opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd. De twijfels die er rond de verklaringen van Victor V. waren gerezen, werden opgelost door Victor V. gewoon tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals te benoemen alwaar hij mee verantwoordelijk mocht zijn voor jeugdzaken en justitie.
Marcel daarentegen werd in mei 2005 opgepakt en zonder enig onderzoek in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij met een hongerstaking startte. Bovendien organiseerde de beste vriendin van Victor V. die tevens woonachtig is in Koninkrijk en wiens zoon voor de zoveelste maal wegens een reeks misdaden achter de tralies was beland, een petitiecampagne waarin werd geeist dat de 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit de wijk en uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet. In de petitie werd eveneens geeist dat de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven die voortdurend verslag uitbracht over de valse klachten en de hongerstaking van Marcel Vervloesem, van het Internet zou worden gehaald.
Alhoewel de petitie amper door een 15-tal personen (de aanklagers van Marcel en hun vrienden) werd ondertekend, nam CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels de eisen uit de petitie over en bracht ze ter sprake in de Herentalse gemeenteraad. Burgemeester Jan Peeters zei dat hij 'er wel oren naar had omdat dit ook te maken had met het imago van Herentals en omstreken'. Peeters gaf door een interview met de lokale radio en televisie extra ruchtbaarheid aan de hele zaak.
Het was duidelijk dat Victor V. de kip met de gouden eieren had gevonden. In 2006 werd hij dank zij de publiciteit in de Vlaamse media en het Sp.a-bestuur dat het 'volste vertrouwen' in hem uitsprak, met een 200-tal stemmen tot gemeenteraadslid verkozen. Om het beeld van Victor V. als gerespecteerde politicus tegenover zijn 'pedofiele' halfbroer Marcel volledig te maken, werd hij tot lid van de Herentalse politieraad benoemd en stelde de Stad Herentals hem als vertegenwoordiger bij de intercommunales PIDPA en CIPAL aan.
Over Victor V. bestaan er echter zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen. Een lijst van die pv's werd op 24 oktober 2006 door de Werkgroep Morkhoven aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overgemaakt. Maar ook dat probleem wordt thans opgelost want terwijl men Marcel bijna 10 jaar lang als een kindermoordenaar voorstelde, blijft het muisstil rond de pv's.
Van de CD&V-benoemde procureur-generaal Christine Dekkers moet Victor V. niet bang zijn. De inmiddels op pensioen gegane procureur-generaal liet immers toe dat het gerecht van Turnhout het onderzoek naar de handel in Moldavische meisjes bij CIPAL 'nietig' verklaarde en de verdachten werden vrijgesproken.
Onder procureur-generaal Christine Dekkers verdwenen ook de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen. Die cd-roms werden in 1998 door de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgd. Die liet ze op zijn beurt via Tony Van Parys (CD&V ) voor onderzoek aan de procureur-generaal overmaken.
De verdwijning van het kinderpornomateriaal werd enkele maanden geleden door de Werkgroep Morkhoven vastgesteld en door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd. Justitieminister Vandeurzen (CD&V) werd van de verdwijning en het blokkeren van het onderzoek op de hoogte gebracht maar zwijgt omdat er CD&V-benoemde magistraten in deze zaak verwikkeld zijn.

De vriendin van Victor V. organiseerde intussen een tweede petitiecampagne in de wijk Koninkrijk. De campagne werd opnieuw door een 15-tal mensen (de aanklagers van Marcel en hun vrienden uit de wijk) ondertekend en was erop gericht om het gezin Breugelmans-Vervloesem (geen familie van Victor of Marcel Vervloesem) wegens zogenaamde 'lawaaioverlast' uit hun huis van de Geelse Bouwmaatschappij te pesten.
Mevrouw Breugelmans was jarenlang de secretaresse van de vzw Werkgroep Morkhoven en het gezin Breugelmans-Vervloesem is al jarenlang bevriend met Marcel.
De Werkgroep Morkhoven eist nu een onderzoek van de Geelse Bouwmaatschappij die via de wijkagent Ronny Neefs maar al te goed wist van wie deze klachten opnieuw afkomstig waren.


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake Victor V. die zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Foto: Victor Vervloesem, die dank zij een kleine bende criminelen uit Morkhoven en een reeks gerechtelijke en politieke intriges, tot het boegbeeld van de Socialistische Partij in Herentals is uitgegroeid.

Kopie: Voorzitters politieke partijen,

20-07-08

Kindermisbruiken: De dubbelzinnige houding van de Koning


Kinderontvoering en mishandeling: Belgische Koning laat dubbelzinnigheid bestaan

Koning2412kerstboodschapMicrosoft is er nog altijd niet in geslaagd om de mailbox van de Werkgroep Morkhoven te heropenen. De mailbox is al sinds 14 maart 2008, na contactname van iemand die zich uitgaf voor iemand van het Windows Support Team, gesloten.

Het is zelfs mogelijk dat de duizenden berichten, artikels, e-mailadressen en documenten van deze mailbox, zoals eerder ook al gebeurde met de MSN-Nieuwsgroep van Prinses de Croÿ die ondervoorzitster is van de vzw Werkgroep Morkhoven, door Microsoft vernietigd werden.

Vandaag ontving Prinses de Croÿ plots een bericht in verband met de dochter van de Koning (Delphine), dat reeds enkele maanden geleden op de MSN-nieuwsgroep 'Fauvage Scandals' gepubliceerd werd.

----- Original Message -----
From: "Victimenée1"
To: fauvage_scandals
Sent: Monday, April 28, 2008 7:13 PM
Subject: L'affaire Delphine !

De pogingen van de Werkgroep Morkhoven om op de MSN-nieuwsgroep Fauvage Scandals, vragen te stellen over het laattijdig toesturen van dit bericht dat reeds dateert van 28 april 2008, mislukken doordat er telkens weer die klassieke mededeling van Microsoft op het scherm verschijnt: 'Hmmm, deze pagina is onvindbaar...'

Het bericht komt toevallig op het moment dat de Koning nogal ernstig onder vuur is komen te liggen in verband met de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak Zandvoort die hij in 1998 van de vzw Werkgroep Morkhoven had ontvangen.
De Koning liet deze cd-roms via Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor onderzoek overmaken aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen.
Enkele maanden geleden moest de Werkgroep Morkhoven echter vaststellen dat de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen, spoorloos verdwenen waren.
De openbare aanklager Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers, 'enkel een zeepbel' noemde en een zware straf eiste voor de zogezegde kindermisbruiker Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, moest de verdwijning toegeven nadat de Hoge Raad voor de Justitie het verdwijnen van deze cd-roms en van andere documenten, schriftelijk had bevestigd.
Toen de Werkgroep Morkhoven de verdwijning van de cd-roms bekend maakte, kreeg Marcel Vervloesem een anoniem telefoontje van iemand uit het gerechtelijk milieu waarin hem gezegd werd dat de cd-roms niet waren 'gestolen' maar, zoals al de andere documenten, waren 'zoek geraakt'.

De Werkgroep Morkhoven schreef naar tientallen parlementsleden maar die vonden (buiten enkele uitzonderingen te na) de verdwijning van de cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen blijkbaar een normale zaak. Ook de pers die jarenlang bij het minste gerucht over Marcel Vervloesem, moord en brand schreeuwde maar zich nooit afvroeg of de kinderpornozaak Zandvoort wel onderzocht werd, bleef muisstil.

Justitieminister Vandeurzen antwoordde enkel dat hij het schrijven van de Werkgroep Morkhoven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen had overgemaakt.
Daar bleef het bij.

De Werkgroep Morkhoven schreef vervolgens een aangetekende brief (met rode antwoordkaart) naar justitieminister Vandeurzen en de Koning om deze toestand aan te kaarten. Zij kreeg echter geen antwoord. Het was duidelijk dat deze zaak in de doofpot moest verdwijnen.

Enkele dagen geleden dan kreeg Prinses de Croÿ, een antwoord op de brief die zij een maand en een half geleden naar de Koning had geschreven.
Een kabinetsmedewerkster van de Koning deelde de Prinses mede dat de zaak een 'exclusieve gelegenheid van justitie' was en dat ,gezien de scheiding der machten, het voor het Hof onmogelijk was om tussen te komen in deze zaak'.

Het valt echter op dat de Koning, in tegenstelling tot wat iedere burger in dat geval zou doen, zelfs de minister van justitie niet contacteerde over de verdwijning van 'zijn' voor onderzoek aan justitie overgemaakte cd-roms.

Men kan zich bijgevolg afvragen wie de Koning eigenlijk wil beschermen: de kinderen of de kindermisbruikers en de magistraten die deze kindermisbruikers beschermen en het onderzoeksmateriaal dus laten verdwijnen om een onderzoek onmogelijk te maken.

Een pikant detail in deze zaak is dat de Koning (Adjunkt-Kabinetschef van de Koning) in zijn brief van 12.9.1996 aan Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven schreef:

'De Koning en de Koningin hebben mij de opdracht gegeven ontvangst te melden van uw brief betreffende het tragisch lot van de kinderen die het slachtoffer zijn geworden van ontvoering en mishandeling.
De Vorsten hebben de ouders van verdwenen kinderen in audiëntie ontvangen en hen hun diep medeleven betuigd naar aanleiding van de gebeurtenissen die het ganse land hebben geschokt.
De Koning heeft uiting gegeven aan zijn vastberaden wil er bij de Minister van Justitie op toe te zien dat geen spoor zou verwaarloosd worden, zodat volledige klaarheid zal geschapen worden over dit drama en over al zijn verwikkelingen. Daardoor zal er geen enkele dubbelzinnigheid meer kunnen blijven bestaan.
Op nationaal vlak heeft de Koning tegenover de families van de slachtoffers de verbintenis aangegaan de dialoog voort te zetten met de Minister van Justitie, de specialisten terzake en de bevoegde hoge ambtenaren, over de concrete maatregelen die reeds genomen werden en deze die nog zullen genomen worden in de strijd tegen de pedofilie en de mensenhandel, zowel bij ons als in Europa en de wereld. Een eerste vergadering zal in oktober plaatsvinden.
De Koning zal er bij de betrokken Ministers op aandringen dat alle middelen zouden worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen.
Gelieve, Mijnheer, de betuiging van mijn hoogachting te aanvaarden.'
Voor de Kabinetschef van de Koning
R. Huenens, Adjunkt-Kabinetschef van de Koning


Meer info op:
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

17:09 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-07-08

Werkgroep Morkhoven gaat mee rond klachten over energiefacturen werken


large_454001Geachte Heer,

We publiceren je klacht op het Internet. Dat zal ze bij Electrabel misschien tot handelen aanzetten.

Als er van Electrabel geen antwoord komt en/of de zaak niet wordt opgelost, zijn we bereid van een ondersteuningsbrief naar Electrabel te schrijven waarin je klacht wordt herhaald en er op een oplossing wordt aangedrongen.

Het probleem in België is dat er geen enkele overheidsinstantie bestaat die zich op een efficiënte manier met dit soort wanpraktijken, waarvan vermoedelijk duizenden mensen het slachtoffer zijn, bezig houdt.

De verkozen politici houden zich blijkbaar ook liever met andere zaken bezig.

Mvg,

Yves


Sent: Thursday, July 10, 2008
Subject: klacht ivm electrabel

Geachte,

Volgende brief schreef ik aangetekend aan oa. electrabel:

In naam van alle bewoners van het appartement gelegen te Stadsweg 37-9500 Geraardsbergen, sturen wij dit aangetekend schrijven.
Wij stellen namelijk vast dat er heel wat mis is gelopen met de gegevens die in het bezit zijn van zowel Eandis, intergem en electrabel, geen enkel EANnummer die op onze meters staat komt overeen met de EANnummers op de factuuren en dit zowel voor gas als elektriciteit, als we dan al een factuur krijgen want sommigen onder ons betalen (via domicilieering) maar kregen nog geen enkele factuur. Voorbeeld, appartement 5 stelde vast dat het EANnummer op de elektriciteitsfactuur, het EANnummer is van appartement 2 en dat het EANnummer op zijn gasfactuur, het EANnummer van appartement 3 is.
Intussen kregen sommigen reeds een brief (van intergem) dat de energielevering zou afgesloten worden omdat er nog geen contract zou zijn???
Door ieder van de bewoners is al meermaals (reeds van november 2007) contact opgenomen met verschillende diensten (Electrabel, Eandis, Intergem). Ook kwam enkele weken terug iemand van Eandis ter plaatse, telkens werd een oplossing beloofd en dit zonder enig resultaat. Dit kan niet langer! Wij allen hebben al verschillende facturen betaald maar dat blijkt nu nooit de juiste.

Voor de bewoners is de maat vol en we eisen dat dit zo vlug mogelijk wordt opgelost. De EANnummers moeten aan de juiste busnummers/eigenaars gekoppeld worden en er moet een oplossing komen voor de reeds betaalde facturen.

Indien aan dit schrijven geen gevolg wordt gegeven, zien wij ons genoodzaakt om onze facturen niet langer te betalen en verdere stappen te ondernemen.

Met de meeste hoogachting, De bewoners.

Eventueele contactpersoon,
Tom Van De Pontseele
Stadsweg 37/5
9500 Geraardsbergen
0477/ 32 67 61

--------

Dit zijn nog eens de JUISTE meternummers en EANcodes die bij de JUISTE bus en/of bewoner horen.

Algemene elektriciteit
elekt. meter nr: 5150054
Ean nr: 541448860004099913

- Bus 1
Geen eigenaar
Gas meter nr: 22430707
EAN nr: 541448860004090001

Elekt. meter nr: 33915220
Ean nr: 541448860004099920

- Bus 2
Vanhee An
Gas meter nr: 22430712 Handtekenig bewoner,
Ean nr: 541448860004090018

Elekt. meter nr: 33915229
Ean nr: 541448860004099937

- Bus 3
Van Der Putten Arthur
Gas meter nr: 22430708 Handtekenig bewoner,
Ean nr: 541448860004090056

Elekt. meter nr: 33915231
Ean nr: 541448860004099951

- Bus 4
Verdonck Roland
Gas meter nr: 22430715 Handtekenig bewoner,
Ean nr: 541448860004090032

Elekt. meter nr: 33915221
Ean nr: 541448860004099944

- Bus 5
Van De Pontseele Tom
Gas meter nr: 22430710 Handtekenig bewoner,
Ean nr: 541448860004090049

Elekt. meter nr: 33915224
Ean nr: 541448860004099975

- Bus 6
Verpaelst Jean
Gas meter nr: 22430711 Handtekenig bewoner,
Ean nr: 541448860004089999
Elekt. meter nr: 33915225
Ean nr: 541448860004099968

- Bus 7

Meews Peter
Gas meter nr: 22430709 Handtekenig bewoner,
Ean nr: 541448860004090025

Elekt. meter nr: 33915226
Ean nr: 541448860004099982


De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

video filmpje ElectraBrol te bekijken
Energiecampagne - Petitie - Brochure - Getuigenissen - Energieplan - Electrabel files
Verander van leverancier in Vlaanderen
Verander van leverancier in Brussel
Klachtenformulier om klacht in te dienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling
Petitie Testaankoop voor een collectieve vordering

Energiefacturen - Klachten Electrabel...

08:53 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-07-08

Belgische Staat wil aktievoerder liquideren: Minister Van Quickenborne


Doofpotpolitiek: Belgische Staat wil aktievoerder liquideren

20050429-duiventil-quickieBrussel, 8.7.2008

Minister Vincent Van Quickenborne
Brederodestraat 9
B-1000 Brussel

Excellentie,

Uw ref: ...........

Betreft: Uw bericht van 16/06/08 - gevangenisregime Marcel Vervloesem

Hartelijk dank voor Uw antwoord gericht aan de heer Mertens van onze vereniging.

Zoals U veronderstelt, maakten wij ons schrijven (zoals we dat met ieder schrijven doen) ook over aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) die zijn politieke verantwoordelijkheid echter niet opneemt.

Enkele maanden geleden reeds informeerden we minister Vandeurzen bijvoorbeeld over het feit dat de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan Z.M. de Koning werden overgemaakt, op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen waren.
Z.M. de Koning liet dit materiaal destijds via senator Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers bezorgen.
Er zijn ook nog andere documenten en dossiers gestolen of verdwenen maar het hof van beroep te Antwerpen wenste geen rekening te houden met het schrijven van de Hoge Raad voor de Justitie die dit schriftelijk bevestigde en veroordeelde Marcel Vervloesem dus op basis van een onvolledig gerechtelijk dossier.

Minister Vandeurzen antwoordde ons enkel dat hij ons schrijven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaakte die -voor zover we weten- geen onderzoek terzake liet opstarten.
Gezien advocaat-generaal Mark Tack, openbare aanklager van Marcel Vervloesem op de 14de kamer van het hof van beroep te Antwerpen, de verdwijningen van de dossierstukken en het kinderpornomateriaal moest toegeven maar de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes 'enkel een zeepbel' noemde, moeten we ook geen onderzoek verwachten.

Ik schreef een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaarten die ik terug ontving) over deze zaak naar Justitieminister Vandeurzen en naar Z.M. de Koning zelf maar kreeg tot nogtoe geen antwoord.
Ik contacteerde ook Jacques van Ypersele, voorzitter van de Koning Boudewijnstichting en kabinetschef van Z.M. de Koning, terzake. Ook de leden van de commissie justitie van de senaat en Tony Van Parys die lid is van deze commissie werden herhaaldelijk maar zonder resultaat gecontacteerd.
Senator Van Parys liet mij enkel weten dat hij 'de resultaten van het onderzoek afwachtte' maar toen ik hem vroeg welk onderzoek hij bedoelde gezien de onderzoeken naar de kinderpornozaak Zandvoort en de aanklachten tegen Marcel Vervloesem werden afgesloten, liet hij niets meer van zich weten.
Iederéén lijkt het normaal te vinden dat er op de Belgische gerechtshoven dossierstukken en zelfs cd-roms met kinderpornomateriaal dat door Z.M. de Koning voor onderzoek werd overgemaakt, verdwijnen. Dat maakt waarschijnlijk deel uit van de 'nieuwe politiek' en de 'hervorming van justitie' die door Premier Verhofstadt destijds werd aangekondigd.

Omdat ook het hof van cassatie de voornoemde diefstallen en het veroordelen van aktievoerder Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier normaal vond, riskeert Marcel Vervloesem thans een gevangenisstraf.
Intussen heeft Marcel Vervloesem die van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois ook geen inzage kreeg in zijn dossier, besloten dat hij in hongerstaking zal gaan als hij door middel van diefstal en fraude opgesloten wordt.
Dat komt erop neer dat hij, juist zoals onze medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, uit de weg geruimd zal worden want een hongerstaking terwijl hij hartproblemen heeft, aan een zware suikerziekte lijdt en zopas aan kanker geopereerd werd, overleeft hij niet.
Die kanker dateert trouwens al van in 2005 toen hij door de valse beschuldigingen van enkele voor een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zittende minderjarigen, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.
In de gevangenis van Turnhout alwaar hij mishandeld werd, merkte men de kankercellen wel op maar men deed er niets aan. De vraag is zelfs of men die feiten niet bewust negeerde omdat Turnhout altijd alles heeft gedaan om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen.

Zoals U vermoedelijk hebt opgemerkt, is deze zaak dus veel ernstiger dan U veronderstelde en wij vrezen dat men Marcel Vervloesem die zopas opnieuw voor de 5de maal grootvader werd, in de gevangenis wil laten omkomen zodat de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek door de Belgische justitie kan afgesloten worden. Vandaar dat we thans met een europese en internationale aktie zijn gestart waarin de Belgische Staat die aktievoerders zonder blikken of blozen mishandelt en uit de weg ruimt, wordt aangeklaagd.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

12:14 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

05-07-08

Kinderpornozaak Zandvoort: hoorzitting in Den Haag


Belgische pers zwijgt over hoorzitting inzake kinderpornozaak Zandvoort

marcelGisteren was er een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort in Den Haag (Nederland) waarop Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd uitgenodigd.

Zoals gewoonlijk zweeg de Belgische pers daarover.

Dat komt omdat het grootste gedeelte van de Belgische pers die niet meer dan een instrument van justitie is, de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de Belgische federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes, al 10 jaar lang in de doofpot steekt door Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven te criminaliseren.

Ook over de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die op het hof van beroep van Antwerpen werden gestolen nadat zij in opdracht van de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werden overgemaakt, blijft de pers het stilzwijgen behouden.

De Belgische pers die de betaalde roddels over Marcel Vervloesem op het hoogtepunt van de kinderpornozaak Zandvoort wist te verspreiden, wacht nu ongeduldig het moment af dat Marcel Vervloesem in de gevangenis wordt opgesloten. Vervloesem heeft aangekondigd dat hij daar met een hongerstaking zal beginnen die hem vanwege zijn gezondheidstoestand (hart, suikerziekte, kanker,) ongetwijfeld fataal zal worden. Op die manier kan men de kinderpornozaak Zandvoort definitief afsluiten en kunnen het bedrog en de fraude die er in deze zaak gepleegd werden, definitief geklasseerd worden. Men rekent er ongetwijfeld op dat men dan ook de cd-roms met kinderpornomateriaal in stilte kan vernietigen.

Het feit dat er tal van documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem werden gestolen (die door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd werden) en Vervloesem veroordeeld werd op basis van een onvolledig dossier zonder dat het hof van cassatie te Brussel procedurefouten vaststelde, zegt wel iets over de werking van het Belgische rechtssysteem dat zogenaamd hervormd werd.

De manier waarop Vervloesem in 2005 in de gevangenis van Turnhout werd mishandeld, vertelt ons ook dat België dat zich het centrum van Europa waant, geen rekening houdt met de internationale mensenrechtenverdragen en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat mede door België werd ondertekend.

Ook op gebied van kinderpornobestrijding is België dat het bestaan van kinderpornonetwerken nog steeds ontkent en kindermisbruiken zoveel mogelijk in de doofpot steekt, een absolute zero te noemen.

Omdat noch minister van justitie Vandeurzen (CD&V), noch Jacques Van Ypersele (kabinetschef van de Koning en voorzitter van de Koning Boudewijnstichting), noch de Koning zelf, noch de leden van de commissie justitie van de senaat, noch senator Van Parys (CD&V) die de cd-roms van de Koning destijds als minister van justitie voor 'onderzoek' aan het gerecht overmaakte, op de diefstal van de cd-roms van de Koning op het hof van beroep te Antwerpen willen reageren, gaat de Werkgroep Morkhoven zich ondermeer opnieuw met een schrijven tot de Europese parlementsleden richtten waarin zij de doofpotpolitiek van de Belgische regering inzake kindermisbruiken aanklaagt.
Ook de talloze mensenrechtenschendingen in België zullen daarbij ongetwijfeld ter sprake komen.

Het kan niet dat mensen- en kinderrechtenaktivisten in België gewoon door een samenwerking van overheid en maffia uit de weg worden geruimd en dat de advocaat-generaal Mark Tack, openbare aanklager van Marcel Vervloesem op het hof van beroep te Antwerpen, de kinderpornozaak Zandvoort na het verdwijnen van de Koning-cd-roms zomaar een 'zeepbel' noemt.

In 1998 kwam de Morkhoven-medewerkster en RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens al in een zogenaamd autoongeval aan haar einde. Zij werd maandenlang op alle mogelijke manieren gepest en ontving verschillende doodsbedreigingen. Ook haar zoon werd op een bepaald moment van de baan gereden waarna zij opnieuw een telefonische bedreiging ontving. Belgacom kon aan de maandenlange telefoonproblemen die zij ondervond zogezegd niets doen en de rijkswacht kon het retroactief Zoller-Mallicieux-onderzoek om te weten wie haar telefonisch bedreigde, pas opstarten toen zij overleden was.
Gina verzamelde wereldwijd foto's van verdwenen kinderen. Ze vergeleek de gezichtjes die ze op de diskettes terugvond. Enkele dagen voor haar dood liet zij Marcel Vervloesem weten dat ze twee kinderen 'met zekerheid' had weten te identificeren.
Gina speelde een erg aktieve rol bij het opsporen van de in 1993 verdwenen Berlijnse jongen Manuel Schadwald. Die zoektocht leidde tot de quasi-zekerheid dat de jongen in handen van een pedofienetwerk was terecht gekomen en leidde tevens tot de ontmoeting met de Duitser Gerrie Ulrich (kinderpornozaak Zandvoort) die na zijn afspraak met Marcel Vervloesem in Italië werd vermoord.
Een maand voor haar dood werd Gina -naar eigen zeggen- op een 'intimiderende' wijze gedurende drie uur lang in opdracht van de Belgische nationale magistraat Brammerts verhoord omtrent de verdwijning van Manuel Schadwald.
Gina sprak over haar doodsbedreigingen ook met Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens die haar op de avond van haar dood nog belde maar zijn telefoongesprek moest afbreken omdat de lijn, zoals dat tijdens de akties van de Werkgroep Morkhoven veelal het geval was, op een uiterst merkwaardige manier werd gestoord. Jan Boeykens probeerde Gina die avond nog een antwoord van Stefaan De Clerck (CD&V) die toen justitieminister was, door te faxen waarop verder ingegaan werd op de talrijke pesterijen en dreigingen. Maar dat bleek onmogelijk te zijn alhoewel het bericht wel zonder problemen naar andere bestemmelingen te faxen was. Dat zou er wel eens op kunnen wijzen dat de moord op Gina Bernard die ook al geruime tijd problemen met haar auto ondervond, op voorhand gepland werd. Voor zij naar huis reed en op een brugpeiler terecht kwam terwijl zij zeer voorzichtig reed en de weg op haar duimpje kende, zou Gina nog een discussie met een magistraat hebben gehad.

Een week na haar dood werd er ingebroken bij Laurent Arnauts, de Brusselse advocaat die vooral bekendheid kreeg als raadsman van de familie Benaïssa. Gina had hem aangezocht nadat zij op last van nationaal magistraat Brammerts was verhoord inzake de verdwijning van Manuel Schadwald en nadat zij op belangrijk bewijsmateriaal en documenten omtrent pedofilienetwerken was gestoten die haar beangstigden.
Het geld en de dure computers van de advocaat werden niet gestolen. Blijkbaar was men alleen op zoek naar een welbepaald dossier. Toen de agenten uit Sint-Gillis de schade hadden opgemeten, werd een identificatiebewijs van een Brusselse politieman achter één van de computers ontdekt alhoewel deze had gemeld dat hij het pand van de advocaten niet was binnengegaan.
Aan de dood van Gina werd er maar weinig aandacht besteed door de Belgische pers en het is zelfs niet zeker of de rijkswacht achteraf naging wie er allemaal naar Gina belde.

Het fysiek uit de weg ruimen van Marcel Vervloesem nadat men hem door middel van een vonnis een zwijgplicht met de pers heeft opgelegd en de moorden op Gerry Ulrich en Gina Bernard, doen denken aan de talrijke moorden die er in de zaak Dutroux gepleegd werden ('30 témoins morts' Douglas De Coninck).
Het zal dus waarschijnlijk geen toeval geweest zijn dat Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, ook in de kinderpornozaak Zandvoort opdook alwaar hij met een schriftelijke verklaring een kindermisbruikende magistraat beschermde.
De samenwerking van overheid en maffia bestaat blijkbaar niet alleen in Colombië.

Enkele dagen geleden werd de server van de Werkgroep Morkhoven na het plaatsen van een artikel van de Stichting Prinses de Croÿ waarin ondermeer sprake was van de psychiater Paul Cosyns (die Marcel Vervloesem psychiatrisch moest onderzoeken terwijl hij ook voorzitter was van de commissie Cosyns die onderzoek voerde naar de isoleercellen in het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels waarrond de Werkgroep in 1998 aktie voerde) geblokkeerd. Enkele dagen nadien bleek de domeinnaam die de Werkgroep Morkhoven al een paar jaren lang voor haar skynet-blogs 'Doofpot Justitie' en 'Werkgroep Morkhoven' gebruikt, plotseling 'niet meer geldig' te zijn.
Justitie die zegt dat de cd-roms van de Koning enkel zijn 'zoek geraakt' en dat de mishandelingen van Marcel Vervloesem in de gevangenis en het verdwijnen van zijn dossierstukken enzoverder enkel 'vergissingen' waren, zal nu ongetwijfeld van een 'toeval' spreken.

De Hoge Raad voor de Justitie stelde zopas vast dat er meer klachten rond justitie gekomen zijn maar dat zal er de komende jaren helaas niet op verbeteren. Op justitieminister Vandeurzen hoeft men in ieder geval al niet te rekenen.
Wie problemen heeft met de Belgische justitie kan zich beter tot europese en internationale instanties wenden.


CDA Ontvangstbevestiging
Van: CDA Publieksvoorlichting (cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl)
Verzonden: donderdag 3 juli 2008 12:39:45
Aan: Werkgroep Morkhoven

Geachte heer, mevrouw Goossen,

We hebben uw mail van 7/3/08 met het onderwerp Kinderpornozaak Zandvoort: hoorzitting in Den Haag dd. 4 juli 2008 in goede orde ontvangen. Uw mail is geregistreerd onder nummer 109429.

Ons streven is om zo snel mogelijk op uw mail te reageren.Toch kan het enige tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld omdat we moeten wachten op de resultaten van een debat of vanwege de hoeveelheid ontvangen mailberichten.

Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op uw mail. Dat geldt zeker voor mails met beledigend of grof taalgebruik, maar ook voormeegezonden artikelen, foto?s, beschouwingen, links naar een website en dergelijke.

Met vriendelijke groet,

CDA Publieksvoorlichting

P.S. Kijk ook eens op onze website: www.cda.nl


Den Haag, 23 mei 2008

Openbaar Ministerie
College van procureurs-generaal
Parket-Generaal
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag

Ter attentie van de heer Marcel Vervloesem
Werkgroep Morkhoven
Koninkrijk 61
2200 Morkhoven
België

Geachte Heer Vervloesem,

Betreft: Bezwaarschrift

Bij brief van 11 oktober 2007 heeft u tijdig bezwaar ingesteld tegen bovengenoemde beslissing van het parket Haarlem van 28 september 2007.

Voordat op uw bezwaarschrift zal worden beslist, stel ik u in gelegenheid om conform artikel 7:2 Algemene wet bestuursrecht, te worden gehoord.

Op bijgevoegd antwoordformulier kunt u aangeven of u van deze mogelijkheid wil gebruik maken. Tevens kunt u op het bij deze brief gevoegde formulier vermelden op welke dagen u in de periode van 24 juni 2008 - 5 juli 2008 verhinderd bent.

Indien u heeft aangegeven dat u gehoord wilt worden, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over de datum waarop het horen plaatsvindt.

U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan door een raadsman/vrouw.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken


AKTIE/ACTION 'RED MARCEL VERVLOESEM' - 'SAUVEZ MARCEL VERVLOESEM' - 'SAVE MARCEL VERVLOESEM'

Zoals te verwachten was, liet het hof van cassatie in haar nauwelijks gemotiveerd vonnis van 24.6.2008 weten dat zij geen enkele procedurefout vond in de zaak Vervloesem.
Dank zij de beslissing van het hof van cassatie kan iedere Belgische aktievoerder dus louter op basis van enkele roddels uit criminele milieus voor 'folteringen en verkrachtingen' worden vervolgd, kan iedere Belg door buren of familieleden op basis van zaken die zogezegd 20 jaar geleden gebeurd zijn en waarvan geen enkel bewijs bestaat (of men zou niet op DNA-onderzochte bamboostokjes een 'bewijs' moeten noemen) worden aangeklaagd, hoeven rechters geen onpartijdig onderzoek te voeren naar dergelijke roddels, kunnen zij dergelijk proces gebruiken om de door de aktievoerder aangekaarte zaken in de doofpot te stoppen, kunnen rechters met medeweten van de hoge raad voor de justitie en de minister van justitie dossierstukken en getuigenissen uit het strafdossier van de aktievoerder doen verdwijnen, kunnen zij deze met medeweten van de hoge raad voor de justitie en de minister van justitie wegsteken in een zogenoemd administratief dossier waarin de advocaten van de aktievoerder geen inzage krijgen, kan iedere aktievoerder en burger die kinderpornomateriaal voor onderzoek aan justitie overmaakt voor het 'bezit van kinderporno' worden vervolgd, kan kinderpornomateriaal dat door de Koning voor onderzoek aan justitie wordt overgedragen zomaar spoorloos verdwijnen zonder dat de Koning reageert en de minister van justitie zijn verantwoordelijkheid opneemt, maken de Belgische Premier, Koning en justitieminister die steeds schriftelijk herhaalden dat zij de georganiseeerde kindermisbruiken een 'halt zouden toeroepen' zich definitief ongeloofwaardig en brengen zij ook de Europese politiek op dit vlak in discrediet, heeft een verdachte geen enkele rechten in België, kan een aktievoerder 10 jaar lang via de pers aan de schandpaal worden genageld, kan dergelijke gerechtelijke perscampagne worden aangewend om de aktievoerder een spreekverbod in de senaat op te leggen, kunnen aktievoerders zonder meer in de Belgische gevangenissen opgesloten en mishandeld worden, distancieert de Belgische Staat zich voor goed van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat zij mede heeft ondertekend, kan men een aktievoerder via een vonnis een spreekverbod met de pers opleggen, kunnen er politieke processen tegen aktievoerders worden gevoerd waarbij men hen door middel van psychiaters die tegenstanders waren tijdens vroegere acties 'gek' laat verklaren, kan men rechters aanstellen die ook al vroeger uitspraken hebben gedaan in zaken waarrond akties werden gevoerd wat een onafhankelijke rechtsspraak uitsluit, hoeven deze rechters geen rekening te houden met de conclusies van de advocaten van de aktievoerder, kunnen deze rechters de medische attesten die aantonen dat de aktievoerder de hem ten laste gelegde feiten niet kan hebben gepleegd naast zich neerleggen, kunnen Belgische aktievoerders waarvan justitie weet dat zij zwaar ziek zijn geworden door hun jarenlange pesterijen door middel van rechteloze processen geliquideerd worden, is een bamboostokje in iemands huis dat zelfs niet eens op DNA-sporen wordt onderzocht een voldoende bewijs voor 'foltering en verkrachting', kunnen aktievoerders voortaan tegen betaling aangeklaagd worden, kan een openbare aanklager in een rechtszaak bevelen dat alleen de verdachte voor een leugendetectortest opgeroepen wordt en de weinig geloofwaardige aanklagers uit een crimineel milieu ongemoeid gelaten worden, kunnen de wegens inbraken en gewapende roofovervallen in jeugdinstellingen opgesloten jongeren door politieofficieren onder druk worden gezet om belastende verklaringen af te leggen, kunnen kindermisbruikende jeugdmagistraten voortaan door gerechtelijke inspecteurs beschermd worden, maakt iemand die de klachten tegen een aktievoerder organiseert en die zelf zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde een serieuze kans om politiek benoemd te worden en zich met jeugdzaken en justitie binnen het OCMW-bestuur te mogen bezig houden, maken dergelijke figuren een ernstige kans om zelfs in de stedelijke politieraad te worden opgenomen, enzoverder, enzoverder...

De vzw Werkgroep Morkhoven legt zich echter niet bij een dergelijke beslissing van het hof van cassatie neer en startte een europese en internationale aktie om de doofpotpolitiek van de Belgische regering inzake kindermisbruiken aan te klagen. Het feit dat Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, met een schriftelijke verklaring de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort moest beschermen en het feit dat de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan de Belgische Koning werden overmaakt, op het hof van beroep te Antwerpen werden gestolen, zegt immers meer dan genoeg.
Het is geen toeval dat ook RTBF- en Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, een maand nadat zij door de hoogste Belgische magistratuur gedurenden drie uur lang op een intimiderende wijze over de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald verhoord werd, door middel van een autoaccident uit de weg werd geruimd. Kort voor haar dood ontving zij nog verschillende doodsbedreigingen waarin zij aangemaand werd om met haar onderzoek te stoppen en kreeg zij het aan de stok met een... magistraat.

Alleen door middel van europese en internationale akties kunnen de doofpotpolitiek in België (waar er dus cd-roms met te onderzoeken kinderpornomateriaal verdwenen en justitieminister Onkelinx de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier waarover zij geen verdere details kon verstrekken' noemde terwijl de Antwerpse advocaat-generaal Marc Tack over een 'zeepbel' sprak) en Frankrijk (waar de kinderpornozaak Zandvoort als een 'non lieu' in het dossier van één der 88.000 slachtoffers wordt afgedaan) doorbroken worden.

De Belgische justitie die Marcel Vervloesem alleen maar ten koste van alles het zwijgen wilde opleggen zonder uit te zoeken of de klachten tegen hem wel geloofwaardig en gegrond waren, wil hem vermoedelijk zo snel mogelijk aanhouden en opsluiten, en rekent erop dat hij nog voor er europese en internationale vragen aan de Belgische regering worden gesteld en de zaak voor het Hof van Straatsburg komt, tengevolge van zijn hongerstaking en slechte gezondheid in de Belgische gevangenis overleden is. Doordat het niet alleen een doofpotoperatie betreft maar ook het Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens door de liquidatie van de aktievoerder op elk gebied wordt geschonden, zou men dit gerust een moord kunnen noemen.
Elke steun aan de europese en internationaal aktie van de vzw Werkgroep Morkhoven, is dan ook van harte welkom.

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

Hou er rekening mee dat de bovenstaande links door de Belgische overheid die ook alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

14:12 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

30-06-08

Abus d'enfants: Europe

Nos félicitations pour la mobilisation en France où l'affaire pédocriminelle de Zandvoort avec -selon la police fédérale belge- plus que 88.000 victimes a été nommé un 'non-lieu'. La justice belge n'est pas du tout content avec l'invitation de Marcel Vervloesem au palais de la justice de La Haye concernant l'affaire Zandvoort et la mobilisation internationale contre la politique du gouvernement belge et française sur le plan de la lutte contre les réseaux pédophiles et les abus d'enfants. Directement après ce message on a bloqué le server du Werkgroep Morkhoven et de la Fondation Princesse de Croÿ qui ne peuvent même plus envoyer leurs e-mails.


Marcel Vervloesem à la Cour Européenne des Droits de l’Homme

marcelBELGIQUE: La Cour de cassation a confirmé le 24 juin 2008, la légalité de la condamnation d'un homme pour viol, malgré un cancer de la prostate, donc d'une glande du système reproducteur masculin, dont la dysfonction conjointe à un grave diabète, anéantit toute possibilité d'imposer les sodomies ou fellations décrites par les plaignants.

La condamnation de Marcel Vervloesem est basée sur les doutes du Dr COSYNS au motif du nombre de plainte, plutôt que sur un diagnostique relatif aux effets du diabète et du cancer, selon sa mission de médecin.

CE CANCER LUI A ÉTÉ CACHÉ. Il n'a été opéré en urgence de deux cancers qu'un mars 2006, alors qu'une prise de sang datant de janvier 2005 faisait état de la tumeur. Marcel Vervloesem a survécu à 3 1/2 ans sans chimiothérapie, dont 14 mois avant les premiers soins, ce qui a résulté à 2 métastases. La Cour de Cassation a confirmé une peine de 4 ans de prison, "compte tenu de son état de santé".

Marcel Vervloesem a été condamné par la maffia depuis 1988, quant il a découvert, que les enfants qui fuyaient les maltraitances de l’hôpital Good Engels à Anvers, étaient récupérés par la maffia pour les prostituer.

Le Werkgroep Morkhoven, association d'activistes fondée par Marcel Vervloesem, reprochait au juge VAN CRAEN d’avoir accordé l’adoption de Wilfried, un jeune homosexuel de 17 ans, à un invalide de 60 ans, ouvertement homosexuel aussi, et qui sera ultérieurement condamné pour inceste. Les activistes reprochaient au Dr COSYNS de ne pas avoir vu que des enfants ressortaient des cellules d'isolation de l'hôpital Good Engels avec bras et jambes cassées et qu’une fille de cinq ans y était morte... isolée.

Ils avaient manifesté au Palais de justice d'Anvers pour libérer Wilfried, qui avait été remis en cellule d'isolation, alors que son père adoptif était en prison pour inceste. Il avait ensuite été envoyé à la maison de redressement de Mol. Marcel Vervloesem était déguisé en moine, portait le masque de la mort. Un cercueil rappelait que le destin de Wilfried ne devait pas être semblable à celui de petite fille, morte en cellule d’isolation.

A la même époque, Robbie, fils d'un patron de bordel, avait été incité à fuguer de la maison de redressement de Mol en Hollande, où il avait été prostitué. Il avait été exploité par un "service d'escorte" dès l'âge de 12 ans. Un garçon comme lui pouvait rapporter entre 450 et 900 euros la nuit, selon son père.

En 1998, Robbie avait 20 ans et voulait vivre sa vie, loin du réseau, avec sa femme et sa fille. Il a mené le Werkgroep Morkhoven au fichier Zandvoort, où figurent plus de 100.000 photos de crimes sur des enfants. Il a ensuite assassiné le propriétaire du fichier, qui le tenait sous chantage.

En réponse, un nouveau contrat a garanti le paiement 375 euros à neuf délinquants pour accuser Marcel Vervloesem de viols lorsqu'ils étaient mineurs d'âge. L'un d'eux s’est retourné quand il a retrouvé son appartement vandalisé par la bande, et témoigné de ces paiements.

Trois jeunes ont alors été agressés, jusqu'à ce qu'ils acceptent de chercher de la drogue en Hollande, avec pour instruction, s'ils étaient arrêté, de dire que Marcel Vervloesem les avaient violé. Ils ont été arrêtés en mai 2005. Marcel Vervloesem a immédiatement été emprisonné, alors qu'il avait un cancer à la prostate depuis 4 mois, depuis janvier 2005 au moins. L'un des jeunes a rétracté ses accusations dés le lendemain et a été envoyé à la maison de redressement de Mol.

Le tribunal de Turnhout désignera le Dr COSYNS en septembre 2005 pour donner son avis en sa qualité d'expert. Marcel Vervloesem n’a été avisé d’un double cancer au foie et à la vésicule qu'en mars 2006, une semaine avant d'être condamné à trois ans de prison ferme sur base des doutes émis par le médecin au motif du "nombre de plaintes", sans un mot sur la prostate.

En 2007, le juge VAN CRAEN était passé du tribunal de la jeunesse à la cour d'appel. Il alourdira la peine a quatre ans de prison, au moment où Marcel Vervloesem était opéré d'une métastase "au ventre", selon ses médecins, toujours sans un mot sur la prostate.

A présent, le tribunal de cassation confirme la légalité de condamner un homme alors que le plaignant, depuis majeur, a rétracté sa plainte en assurant l’avoir porté sous la menace; alors que le tribunal a reconnu la crédibilité d'un témoin qui assure qu'une deuxième plainte a été payée 375 €; alors que cinq médecins certifient qu'il ne peut pas physiquement commettre ces dits crimes, alors que 42 pièces de la défense manquent au dossier et que le délai raisonnable est dépassé depuis deux ans.

On comprend donc pourquoi Robbie aurait pu croire préférable d'assassiner son principal abuseur, plutôt que de faire confiance à la justice. Aux Etats-Unis, plusieurs victimes ont été attribuées tous les meurtres de la mafia. Certains ont été condamnés en temps que meurtrier en série, parfois pour 80 meurtres, alors qu’ils n’en reconnaissaient que quelques-uns, tels que Papa ou Maman et les grands-parents, qui les avaient exploités sans avoir à en répondre.

Les victimes ne sont pas surprises, mais furieuses de la condamnation de Marcel Vervloesem. Elles ont toutes été objets de jugements semblables et vu tous ceux qui ont tenté de les aider sur le banc des accusés. Les enfants de maffieux, qui sont généralement les premiers exploités, témoignent de leurs méthodes. Les juges sont menacés, y compris ceux du Tribunal Européen des Droits de l'Homme, selon eux. Ca fait peur, mais ils ont eu peur aussi et beaucoup n'y ont pas survécus.

Le Werkgroep Morkhoven et la Fondation Princesse de Croÿ et Massimo Lancellotti soutiennent Marcel Vervloesem sans réserve. Ils se rendront au tribunal de Strasbourg avec des médecins, pour expliquer la possibilité de sodomiser quelqu'un avec un cancer de la prostate. De nombreux parents et jeunes, qui ont enduré ces crimes et la lâcheté des autorités, soutiennent Marcel Vervloesem, qu'ils appellent "le Nelson Mandela des enfants". Il restera un héro, sans que les mafias ne puissent rien y faire.

Source: http://www.droitfondamental.eu/


- http://www.google.fr/search?hl=fr&q=affaire+zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.droitfondamental.eu/

Affaire Zandvoort - Audition à La Haye avec Marcel Vervloesem et ses avocats
Vendredi, 4 juillet 2008
Palais de justice, Prins Clauslaan 60, AJ 's Gravenhage (La Haye), Hollande

15:32 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-06-08

De kinderporno van de Koning: Senator Tony Van Parys

 

De cd-roms met kinderporno van ZM de Koning zijn verdwenen

tonyVanParysM_bVan: Werkgroep Morkhoven
Aan: tony.van.parys
Datum: 12 jun. 2008
Onderwerp: Cd-roms met kinderporno van de Koning

Tony Van Parys - CD&V N-VA
Lid van de Commissie Justitie
Sint-Markoenstraat 18
9032 Wondelgem

Brussel, 12 juni 2008

Geachte Heer Van Parys,

Betreft: Cd-roms met kinderporno van de Koning

Ik had graag een antwoord gekregen op mijn schrijven van 5 juni jl. waarin ik u mededeelde dat de cd-roms met kinderpormateriaal uit de kinderpornozaak Zandvoort die u in 1998 in opdracht van Z.M. de Koning voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen overmaakte, spoorloos verdwenen zijn.

Advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep van Antwerpen die de kinderpornozaak Zandvoort 'slechts een zeepbel' noemde (niet moeilijk als het te onderzoeken materiaal verdwenen is) moest de verdwijning ervan onlangs op het proces tegen Marcel Vervloesem toegeven.

De verdwijning werd door de Hoge Raad voor de Justitie nog eens schriftelijk bevestigd.

Gezien u minister van justitie was op het ogenblik dat u de cd-roms overmaakte, begrijp ik dat dit een vervelende zaak voor u is. Ik wens daar rekening mee te houden.

Anderzijds zou ik van u willen vernemen of er, ja dan nee, een onderzoek loopt in deze zaak.

Het is immers van belang om te weten wanneer die cd-roms precies verdwenen zijn en of er bepaalde magistraten zijn geweest op het hof van beroep te Antwerpen die het onderzoek naar het kinderpornomateriaal op deze cd-roms wilden blokkeren.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Copie: Z.M. de Koning, justitieminister Van Deurzen, leden Commissie Justitie van de Senaat


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

15:09 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

31-05-08

De 'hervorming van justitie': Guy Verhofstadt

Morkhoven FOTO00010

------------------------------

In 1992 schreef Guy Verhofstadt die toen nog Voorzitter was van de PVV, aan Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven dat, zoals hij beloofd had, de PVV-werkgroep Justitie voorstellen aan het uitwerken was 'om het functioneren van ons gerechtelijk en politioneel apparaat te verbeteren' en 'misbruiken onmogelijk' te maken.
'Als oppositiepartij hebben wij geen directe greep op de organisatie van het gerechtelijk apparaat en de meerderheid is zelden geneigd naar de oppositie te luisteren, laat staan haar voorstellen tot hervorming over te nemen', voegde Verhofstadt eraan toe.
'Misschien vormt de op til staande verruiming van onze partij wel de troefkaart om de macht te verwerven en orde op zaken te stellen, ook in de sector van de justitie', aldus Verhofstadt.

Bijna 16 jaar later moeten we echter vaststellen dat er weinig of niets veranderd is. De grote hervormingen van justitie bleven uit, ook nadat de VLD een regeringspartij was geworden en zij, naast Guy Verhofstadt als Premier, Marc Verwilghen als Minister van Justitie kreeg aangesteld.

Dat er zomaar cd-roms met te onderzoeken kinderpornomateriaal van het Belgische Koningshuis op het hof van beroep te Antwerpen gestolen werden, zegt genoeg.
En wat te denken van de diefstal van al de ontlastende stukken uit het strafdossier van Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem terwijl de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in de kinderpornozaak Zandvoort 10 jaar lang hun gang konden blijven gaan ?
Waarom blijven Verhofstadt en de VLD dergelijke zaken doodzwijgen ?


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://praatstoel-belgische-politiek.skynetblogs.be/post/5880142/justitie-doofpot-zaak-dutroux--doofpot-kinder
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels


22:14 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

29-05-08

Dierenmoord - Zaak Paulus


Indymedia Antwerpen medewerker buiten vervolging gesteld.

Paulus.7806840Paulus.Indy.klacht.7806838Paulus.384901-1207989806-main

Vandaag viel de uitspraak in de rechtszaak die Geert Vroman, een bedrijfsleider uit Moeskroen, in kortgeding had aangespannen tegen Emmanuel Paulus, medewerker van Indymedia Antwerpen.

Aanleiding tot deze rechtszaak was een petitie op het Internet die Emmanuel Paulus had vertaald naar het Nederlands en op de site van Indymedia Antwerpen had geplaatst.

Geert Vroman kwam in het nieuws via een reportage van Telefacts (televisiezender VTM).
In deze reportage was te zien, hoe Geert Vroman op ‘jacht” ging in Zimbabwe, om daar een olifant neer te schieten.
De reportage zette bij menig dierenvriend kwaad bloed.
Inge Boey, huisvrouw uit Hemiksem, startte een petitie op het Internet, om de gruwelpraktijken van Geert Vroman aan de kaak te stellen.
Inge Boey vermeldde in deze petitie de bedrijfsgegevens van Geert Vroman. Deze werd daarop overspoeld door telefoons, faxen, mails en brieven. Geert Vroman diende klacht in, en vroeg 10.000 euro per uur dat zijn bedrijfsgegevens op het Internet stonden, zowel aan Inge Boey als aan Emmanuel Paulus.
Inge Boey haalde de bedrijfsgegevens van het Internet, kort na haar dagvaarding. Emmanuel weigerde dit te doen, en kon dit zelfs niet. Indymedia Antwerpen is net als alle Independent Media Centers van Indymedia wereldwijd een site voor en door burgers, waar iedereen op kan posten. Eens een artikel gepost kan de poster er nog maar weinig aan veranderen.

De rechter in kortgeding verklaarde de klacht van Geert Vroman vandaag wel ontvankelijk, maar ongegrond.
Omdat Geert Vroman immers had ingestemd om de filmploeg van Telefacts toe te staan op zijn ‘jachtpartijtje’ had hij immers zijn privacy al direct en indirect vrijgegeven. Bovendien sloegen de gegevens geplaatst door Inge Boey en in het Nederlands overgenomen door Emmanuel Paulus enkel op zijn bedrijfsgegevens, niet over zijn privégegevens.

Het feit dat ene Hubert op de site van Indymedia Antwerpen toch de privé-gegevens plaatste van Geert Vroman, bezag de rechter vandaag als iets waar Emmanuel Paulus niets mee te maken had.
Bovendien beargumenteerde de rechter dat het hier ook gaat om Artikel 10 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.
Dit artikel omvat: Vrijheid van meningsuiting
Art. 10 - 1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

Inge Boey en Emmanuel Paulus werden buiten vervolging gesteld. Geert Vroman mag opdraaien voor de gerechtskosten.

Indymedia Antwerpen haalde hier als onafhankelijk persmedium ook een overwinning, immers, als alle kritische burgers in deze samenleving zouden gedagvaard worden omdat zij op een Indymedia-site (en dat zijn er wereldwijd meer dan 100) een artikel posten dat sommigen niet aanstaat, dan wordt het begrip “vrije meningsuiting” en het recht daarop een heel hol begrip.

fototrekster - 6.05.2008
Indymedia Nederland

15:58 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

25-05-08

Sp.a wilde Werkgroep Morkhoven van het Internet


marcelIn 2005 werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die toen al 8 jaar lang vanwege de bekendmaking van de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische pers en justitie aan de schandpaal was genageld, opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd. De beschuldigingen kwamen van een paar minderjarigen uit de kring van Victor V. die in 1998 naar de pers stapte en daarbij beweerde dat hij 'in zijn jeugdjaren gefolterd en verkracht was' door Marcel Vervloesem.
Marcel Vervloesem werd opgepakt en in de gevangenis opgesloten alwaar hij, niettegenstaande zijn slechte gezondheidstoestand, met een hongerstaking startte die meer dan 30 dagen zou duren.
Op de 16de dag van Vervloesem's hongerstaking (april 2005) begon Victor V. met een petitieactie waarin gevraagd werd om Marcel Vervloesem vanwege het 'negatieve imago voor de wijk' uit zijn sociale woning te zetten.
Op hetzelfde moment werd het 'negatieve imago van Marcel Vervloesem voor Morkhoven en omstreken' op de Herentalse gemeenteraadszitting besproken.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters die, zoals Victor V. in het Herentalse Sp.a-bestuur* zetelt, liet via de lokale radio en televisie verstaan dat het mogelijk was om de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen'.
Vanaf dan namen de problemen met de MSN-groep Morkhoven op een schrikbarende wijze toe.

Op 8.12.2006 verdwenen alle foto's en zo eventjes 260 dossierstukken rond kinderpornonetwerken van http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroÿ. Ook bepaalde berichten bleken verdwenen te zijn.
Op 9.12.2006 (een dag later dus) vroeg RTBF-journalist José Dessart om zijn steunbetuiging aan Morkhoven-activist Marcel Vervloesem van deze MSN-groep te halen. Nadat Prinses de Croÿ dit had gedaan, verdwenen echter ook plotseling de verschillende reacties op de steunbetuiging alhoewel zij daartoe geen opdracht had gegeven.
Jef X., de man die destijds bij de Canadese provider Bravenet een klacht indiende aangaande 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid' waarna de website van Prinses de Croÿ die toen al 5.000 bezoekers telde, door Bravenet van het Internet werd verwijderd, zat vermoedelijk opnieuw achter deze zaak. Dat bleek uit zijn E-mail-bericht van 1.12.2006 waarin hij de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, de overblijvende Witte Comité's en RTBF-journalist José Dessart in discrediet probeerde te brengen.

Zowel Prinses de Croÿ als Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, namen contact op met MSN en stelden dat de MSN-groepen onvoldoende beveiligd zijn.
MSN antwoordde dat men ernstig werk zou maken van deze zaak.

De honderden verdwenen dossierstukken en foto's werden op 22.12.2006 grotendeels teruggeplaatst.

Enkele weken nadien en nadat de Werkgroep Morkhoven aankondigde dat zij vanwege haar problemen met de MSN-groepen, ook een Skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' zou openen (8.1.2007), verdwenen de blogs 'Slachtoffers Justitie' en 'Doofpot Justitie' dan weer plotseling van het Internet. Na een protestschrijven naar Belgacom-Skynet werden zij opnieuw geöpend.

Op 16.3.2007 bleek de MSN-groep FondationPrincessedeCroy niet meer toegankelijk te zijn. Bij navraag deed het franstalige MSN-Groups Service Team alsof zij van niets wist. 'De Prinses heeft waarschijnlijk een technische fout gemaakt waardoor haar groep onherroepelijk verloren is gegaan', aldus het MSN Service Team.
De Nederlandstalige MSN-dienst van haar kant wist te melden dat de groep om een 'ernstige reden' en binnen het kader van een 'onderzoek' was gesloten. Verder deelde men mede dat de inhoud van de groep 'in afwachting van dit onderzoek door MSN vernietigd zou worden'.
De maatregel van MSN volgde op de bekendmaking van het boek 'Roumania: for export only' en een bericht over de Europese Daphne subsidies aan het zogezegd Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'.
Op de vraag naar het waarom van deze beslissing en het verzoek om de MSN-groep opnieuw voor het Internet-publiek te openen, wenste MSN niet te reageren.

Op 16 mei 2007 kreeg de VZW Werkgroep plotseling geen toegang meer tot het Internet. Belgacom verklaarde dat zij op vraag van TELE2 de Fondation Princesse de Croÿ van haar cliëntenlijst had geschrapt.
Op 17 mei 2007 vond Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dank zij het bezoekje aan een Internetcafé (gelukkig bestaan die café's nog) toevallig een emailtje van Microsoft in zijn bus waarin gevraagd werd om een bericht over kinderpornohandel dat in 2003 op de MSN-groep Werkgroep Morkhoven was geplaatst, 'binnen de 24 uren te verwijderen, zoniet zou de groep gesloten worden'. Op die manier kon hij tijdig voorkomen dat de MSN-groep Werkgroep Morkhoven ontoegankelijk werd voor het Internetpubliek.

* Sp.a staat voor 'Sociaal, Progressief en Alternatief'. Het zijn de sleutelwoorden waarvan de Vlaamse socialisten zich heden ten dage bedienen. Jan Peeters volgde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen, werd kabinetsmedewerker van minister Willy Claes (zaak Augusta), was van 1991 tot en met 1995 volksvertegenwoordiger voor de sp.a, was van 1995 tot 1999 staatssecretaris voor veiligheid en voor maatschappelijke integratie en leefmilieu en maakte aldus deel uit van de regering, volgde in 1999 minister Colla op als minister van pensioenen, veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu, was in 1999 opnieuw volksvertegenwoordiger en bleef dat tot op heden (stond bij de vorige verkiezingen nog op de tweede plaats van de sp.a-kamerlijst), werd in 2001 burgemeester van Herentals (en is dat ook vandaag nog) en maakte tot voor kort deel uit van het sp.a-partijbureau (het hoogste partijorgaan van de sp.a dat de beleidslijn van de sp.a bepaalt).
Men kan zich dus afvragen waarom Jan Peeters iemand als Victor V. die 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan en enkel een fonetisch schrift hanteert, ten volle en tegen beter weten in heeft ondersteund.


Op 14 maart 2008 kreeg de vzw Werkgroep Morkhoven een mailtje van iemand die zich opgaf als een medewerker van het Windows Live ID Support Team.
De man vroeg gegevens op en dreigde ermee dat hij het e-mailadres werkgroep_morkhoven@hotmail.com anders zou sluiten.
De vzw Werkgroep Morkhoven die al tal van negatieve ervaringen had met Microsoft en die -zoals vermeld- vorig jaar nog moest aanvaarden dat Microsoft één van haar MSN-groepen zonder enige waarschuwing opdoekte (waarna zij ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven nog eens probeerde te sluiten) nam het zekere voor het onzekere, en gaf de gegevens door.
Van danaf bleek de mailbox van de vzw Werkgroep Morkhoven ontoegankelijk en werden er berichtjes rondgestuurd waarin de vzw Werkgroep Morkhoven zogenaamd geld voor een 'goed doel' probeerde af te troggelen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de adressenlijst die de vzw Werkgroep Morkhoven in haar mailbox heeft opgeslagen.
De Werkgroep bracht de crime unit van de federale politie op de hoogte (die natuurlijk niet reageerde) en nam contact op met het Microsoft Consumers Support Team.
Het Microsoft Consumers Support Team beloofde een oplossing te zullen zoeken maar na de twee verschillende personen van het Microsoft Consumers Support Team, verschenen er plotseling drie verschillende medewerkers van het Windows Live ID Support Team ten tonele die weigerden om nog iets te doen en die geen enkele informatie meer over het e-mail account van de vzw Werkgroep Morkhoven wilden geven.
De bedoeling is duidelijk: Het Windows Live ID Support Team van Microsoft wil -al dan niet in opdracht van de Belgische justitie- het e-mailadres van de vzw Werkgroep Morkhoven zonder meer opdoeken. Dat brengt met zich mee dat:
- De duizenden archiefberichten en alle contactadressen in de mailbox van de vzw Werkgroep Morkhoven verloren gaan.
- De vzw Werkgroep Morkhoven geen berichten of persberichten meer vanuit dit adres kan ontvangen of doorsturen.
- De vzw Werkgroep Morkhoven de door haar opgerichte MSN-groep 'Werkgroep Morkhoven' niet meer zelf kan beheren.
- De vzw Werkgroep Morkhoven geen berichten meer onder de naam 'Werkgroep Morkhoven' op haar eigen MSN-groep of andere MSN-groepen kan publiceren.

Men zou bijna gaan geloven dat Microsoft niet alleen op vraag van de Chinese leiders censuurmaatregelen treft...

----

En er is ook positief nieuws. De vzw Werkgroep Morkhoven is dank zij een foutmelding de blijde vader geworden van drie nieuwe MSN nieuwsgroepen.

In afwachting van een oplossing voor de kwestie met de mailbox werkgroep_morkhoven@hotmail.com, kan men thans op het volgende adres terecht (dat hopelijk betrouwbaarder is dan een hotmail-adres): WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Berichten naar dit e-mail adres worden soms geblokkeerd. Zouden onze jongens van justitie en Microsoft daar soms weer achter zitten ?


LINKS :

- MSN Nederland
- MSN Services Nederland
- MSN groepen - Problemen - Schrijf MSN
- MSN Problemen - Hulp opvragen
- MSN Messenger Problemen
- Messenger Nederland
- Windows Probleemoplosser
- Een kaartje sturen naar Bill Gates die van de rotzooi bij Microsoft niets afweet

- Droit Fondamental - website/site web
- Fondation Princesse de Croÿ - skynetblog
- Fondation Princesse de Croÿ - Overblog
- Wat er overblijft van de MSN nieuwsgroep van Morkhoven-ondervoorzitster Prinses de Croÿ die in 2007 door Microsoft zonder enige waarschuwing en wegens een mysterieus 'onderzoek' werd gesloten
- Romania for export only - blogspot
- Werkgroep Morkhoven 2
- Werkgroep Morkhoven n° 2
- Morkhoven
- De enige echte MSN nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven die sinds 14.3.2008 door de problemen met het WerkgroepMorkhoven-hotmail-adres niet meer behoorlijk kan beheerd worden

13:14 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-05-08

Kinderpornozaak Zandvoort: Minister Arena


Kinderpornozaak Zandvoort - Lejeune bij Kinderrechtencommissariaat - Morkhoven schrijft Minister-President M. Arena

MariearenaDe: Morkhoven - Date: 30 août 2005 - À: marie.arena@cfwb.be - Objet: Kinderrechtencommissariaat: aanstelling van J.D. Lejeune

Franse Gemeenschapsregering - t.a.v. Minister-President Mvr. Marie Arena

Excellentie,

Betreft: Kinderrechtencommissariaat: de aanstelling van J.D. Lejeune

Ik vernam dat Jean-Denis Lejeune, de vader van het vermoorde meisje Julie, weg gaat bij Child Focus en dat de Franse gemeenschapsregering besliste om Lejeune in te schakelen in het team rond Claude Lelièvre, de kinderrechtencommissaris van de Franse gemeenschap.

De nieuwe functie van Lejeune voor Claude Lelièvre houdt in dat hij onder meer de contacten met de media verzorgt, de sensibiliseringscampagnes organiseert en naar sponsors zoekt.

Lejeune zal ook deelnemen aan conferenties en evenementen over kinderrechten en wordt belast met de organisatie van de Dag van de Kinderrechten op 20 november 2005.

De Werkgroep Morkhoven stelt zich echter ernstige vragen bij de voornoemde aanstelling van Lejeune.

Zoals de Minister weet, werkt de Werkgroep al jarenlang rond de kinderpornozaak Zandvoort terwijl zij door het parket van Turnhout, door bepaalde politici en het merendeel van de Vlaamse pers wordt gecriminaliseerd.

De Werkgroep Morkhoven klaagt ondermeer aan dat de -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 kinderen die op de cd-roms Zandvoort voorkomen, nooit door het parket van Turnhout werden geidentificeerd. Zij vindt het tevens onaanvaardbaar dat de criminelen in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd werden en dat zij hun criminele activiteiten dank zij het stilzwijgen van de Belgische overheid hebben kunnen verder zetten.

De Werkgroep Morkhoven en de Fondation Princesse de Croÿ besloten om samen een sensibileringscampagne rond deze kwestie te organiseren. De bevolking die zich maar al te goed de Witte Mars te Brussel herinnert, dient immers op een correcte manier over deze gang van zaken voorgelicht te worden.

Gezien men de kinderpornozaak Zandvoort door middel van een voortdurende criminalisering van de Werkgroep Morkhoven in de doofpot stopt, werd er einde 2004 een pamflet + affiche opgemaakt en verspreid waarin het parket van Turnhout publiekelijk in gebreke werd gesteld.

Omdat de federale politie in haar rapport slechts spreekt over 'foto's van kinderpornografische aard', werden er ook enkele gruwelijke foto's getoond van gefolterde kinderen (waaronder ook van een kind dat blijkbaar was doodgefolterd). Deze foto's zijn afkomstig van de cd-roms Zandvoort en werden onlangs in een Nederlands politierapport gepubliceerd. De gezichten en geslachtdelen van de kinderen werden afgedekt.

Ook J.D. Lejeune kreeg een afffiche toegestuurd maar in plaats van zich vragen te stellen over het 'onderzoek' in de kinderpornozaak Zandvoort, stapte hij onmiddellijk met de affiche naar de politie en diende daar klacht met de woorden dat hij 'verschrikkelijk geschokt was geweest bij het zien van deze gruwelijke foto's'.

Het parket van Turnhout gebruikt de klacht van Lejeune thans om Marcel Vervloesem op 14.9.2005 opnieuw als iemand 'die zelf kinderen misbruikt en kinderpornofoto's verspreidt' af te schilderen.

Als Minister-President van de Franse Gemeenschap kan U, tengevolge van de grondwettelijke scheiding der machten, niet in rechtszaken tussenbeide komen.

Toch zou ik U willen verzoeken om ons voorbehoud inzake de benoeming van J.D. Lejeune als vaste medewerker bij het Kinderrechtencommissariaat, aan de leden van de Franse Gemeenschapsregering die daartoe hebben beslist, kenbaar te willen maken en de kwestie op de eerstvolgende vergadering ter bespreking te willen voorleggen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens, Arsenaalstraat 5/14, 2000 Antwerpen - Werkgroep Morkhoven

12:57 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-05-08

Woonbeleid Brussel: klacht bij Europese Ombudsman

 

Woon- en huurprijzen in Brussel - klacht bij Europese Ombudsman

pict_20060510PHT08020

Europees Ombudsman P. Nikiforos Diamandouros

De heer Jan Boeykens
vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Belgique

Straatsburg, 4.4.2007

Betreft: 0710/2007/ZR

Geachte Heer Boeykens,

Ik schrijf u in antwoord op uw klacht van 9 maart 2007, waarin u klaagt dat de woning- en huurprijzen in Brussel onbetaalbaar zijn geworden doordat deze stad de hoofdstad is geworden van Europa en er bijgevolg vele Europese instellingen gevestigd zijn. U vraagt dat er een Europese regelgeving zou komen betreffende de controle op immobiliënmakelaars in Europese steden. Hieromtrent deel ik u het volgende mee:

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Statuut van de Europese Ombudsman bevatten bepaalde voorwaarden voor het instellen van een onderzoek door de Ombudsman. Een van deze voorwaarden luidt:
Artikel 2, lid 1 van het Statuut van de Ombudsman:
"De ombudsman draagt er conform de (...) Verdragen toe bij gevallen van wanbeheer bij het optreden van de communautaire Instellingen en organen (...) aan het licht te brengen (...). Over het optreden van enige andere autoriteit of persoon kan bij de ombudsman geen klacht worden ingediend."

Na zorgvuldige bestudering van uw klacht blijkt dat aan deze voorwaarden niet is voldaan, aangezien uw klacht niet een optreden van een instelling of orgaan van de Gemeenschap betreft, zoals de Europese Commissie of het Europees Parlement, maar de woning- en huurprijzen in Brussel.

Ik moet u daarom tot mijn spijt meedelen dat ik uw klacht niet in behandeling kan nemen.

Met betrekking tot uw vraag om Europese regelgeving op het vlak van de controle op immobiliënmakelaars, zou u echter kunnen overwegen om een petitie of verzoekschrift in te dienen bij het Europees Parlement, op het volgende adres:
De Voorzitter van het Europees Parlement
Wiertzstraat
B-1047 Brussel

Meer informatie over hoe een petitie in te dienen kan u vinden via de volgende link:
http://www.europarl.europa.eu/news/public

Hoogachtend,

Prof. P. Nikiforos Diamandouros


11:57 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-05-08

Justitie: Doofpot zaak Dutroux - Doofpot kinderpornozaak Zandvoort

 

WAT IS DE LINK TUSSEN DE ZAAK DUTROUX EN DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT ?

Weblinks: Nederlands, English, Français, Deutch

zicoteMorkhoven 2004 - Toen de Werkgroep Morkhoven ongeveer een jaar geleden bekend maakte dat één van de kindermisbruikers op de cd-roms van de kinderpornozaak 'Zandvoort' een franse jeugdmagistraat was, stuurde de genaamde Georges Zicot onmiddellijk een faxbericht met een schriftelijke verklaring naar de rijkswacht van Geel waarin hij stelde dat 'het om een man uit Charleroi' ging.

Nu is Georges Zicot toevallig de inspecteur van de gerechtelijke politie te Charleroi die in de zaak Dutroux zwaar in opspraak kwam. De man zat met Marc Dutroux op de beklaagdenbank wegens de diefstal en de verhandeling van een vrachtwagen. Zoals men weet, waren Dutroux en zijn companen gespecialiseerd in de trafiek van gestolen wagens en hadden zij hiervoor de nodige contacten.

Procureur Janssens van het gerecht van Turnhout van zijn kant, die al jarenlang een ware campagne voert tegen Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven, antwoordde een zestal maanden geleden op de vraag van een journalist van de vlaamse krant 'Het Laatste Nieuws' met de woorden dat de man in het dossier van de kinderpornozaak Zandvoort 'zeker geen magistraat was maar dat hij een onderzoek zou laten instellen' waarvan hij de uitslag dus al kende. (Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno")

In één van de nummers van het door de vereniging Julie en Melissa uitgegeven tijdschrift "N'oubliez pas" (december 2001) leest men verder het volgende in verband met Georges Zicot: "... In dezelfde periode aanvaardde procureur-generaal Demanet, vader van drie zonen waaronder een advocaat en een 'autoexpert', zijn ontslag. Laatstgenoemde zoon had immers ruzie gekregen met een zekere ZICOT van de gerechtelijke politie te Charleroi in verband met een auto van het merk Porsch die bedriegelijk als gestolen was aangegeven om op die manier het geld van de verzekering binnen te rijven. Deze oplichtingszaak werd echter nooit aan het dossier inzake de "trafiek van gestolen wagens" (Dutroux & companen), dat onder de instructie viel van rechter Elslander te Nijvel, toegevoegd. Toen het parket van Brussel de zaak uiteindelijk voor de correctionele rechtbank wilde laten behandelen, werd het dossier teruggestuurd. Als reden gaf men op dat noch de zoon van procureur-generaal Demanet, noch diens raadsman het nodig vonden om voor de rechter hun verhaal te komen doen. Tussen haakjes: de raadsman van de zoon van Demanet is toevallig ook de raadsman van rijkswachter Michaux (zaak Dutroux) waarrond destijds een onderzoek liep ..."

Centrale vragen in deze zaak: Van wie moest Georges Zicot schriftelijk verklaren dat de op het kinderpornomateriaal voorkomende magistraat 'een man uit Charleroi' was ? Wat heeft de zaak Dutroux met de kinderpornozaak Zandvoort te maken ?

Het is juist dat Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort, in naam van de vzw Werkgroep Morkhoven, voor onderzoek aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) overmaakte en dat Bourlet dit materiaal van de Luikse procureur-generaal An Thilly dan weer aan het gerecht van Turnhout moest bezorgen die het metéén misbruikte om Marcel Vervloesem jarenlang voor het 'bezit van kinderporno' te kunnen vervolgen. Maar nogmaals: waarom en van wie moest Georges Zicot een verklaring opmaken om de pedocriminele jeugdmagistraat die op het kinderpornomateriaal te Turnhout staat, te beschermen ? Heeft Georges Zicot misschien meer met de bende Dutroux te maken dan men tot nogtoe veronderstelde ?

De kans is echter zeer klein of zogoed als onbestaande dat er in België een wakkere journalist of een integere politicus is die zich die vragen durft te stellen.

copie: Belgische minister van Justitie Laurette Onkelinx, parlementsleden, pers, ...


MARC DUTROUX MAANDAG VOOR RECHTER OM AUTOZWENDEL

Marc Dutroux en zeven anderen uit het misdaadmilieu in Charleroi verschijnen maandag voor de correctionele rechtbank van Nijvel in het dossier van de autozwendel. Ook gewezen politieagent Georges Zicot, Gérard Pinon en Pierre Rochow zullen naast Dutroux in de beklaagdenbank zitten.

Het luik 'autozwendel' van het dossier Dutroux werd in mei 1998 van Neufchâteau naar Nijvel overgeheveld en losgekoppeld van het dossier An en Eefje.

Concreet gaat het maandag over een gestolen vrachtwagen Iveco van de firma Fabricom met elektrische kabels. Die werd in september 1995 ontvreemd door Pierre Rochow en Bernard Weinstein in Eigenbrakel. Ze verstopten de vrachtwagen in een loods van Gérard Pinon, een informant van de gerechtelijke politie van Charleroi. Dutroux huurde de loods op naam van zijn echtgenote, Michelle Martin.

Dutroux zou om de diefstal van de vrachtwagen gevraagd hebben en wordt verdacht van heling.

Dutroux gijzelde Rochow, zijn vriend Philippe Divers en vriendin Bénédicte Jadot omdat hij zich door hen bedrogen voelde. Op een dag was de vrachtwagen namelijk verdwenen. Dutroux en Weinstein dachten dat Rochow en Divers ermee vandoor waren om de winst van de heling op te strijken. Dat bleek echter niet het geval te zijn.

Pinon tipte GP'er Georges Zicot dat de gestolen vrachtwagen in zijn loods stond. Zicot wilde op die manier de opdrachtgevers vinden en een eventuele trafiek oprollen. Toen de dieven maar niet kwamen opdagen, reed Zicot de vrachtwagen drie weken later naar buiten en plaatste hem een kilometer verder op een parking in Ransart. Daar vond de politie hem een paar uur later, zogezegd toevallig. Er werden valse processen-verbaal opgesteld voor het feit dat de vrachtwagen zich op de openbare weg bevond.

Dutroux werd gearresteerd voor de ontvoering van Jadot en werd opgesloten. Hij zat in de cel van december 1995 tot maart 1996. In die periode zaten Julie en Melissa in zijn huis in Marcinelle opgesloten. Aangenomen wordt dat beide kinderen tijdens die periode om het leven kwamen. (belga) Het Laatste Nieuws - 6/1/05


"STOP KINDERPROSTITUTIE"

De federale politie van Turnhout ondervroeg Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op 1.2.05 voor een tweede maal omtrent de artikels en foto's die de MSN-nieuwsgroep Werkgroep Morkhoven publiceert. Op 4.2.05 werden 2 Morkhoven-sympathisanten ondervraagd omtrent hun werk, hun relaties, burgerlijke stand enz. Op 9.2.05 (slechts 5 dagen later) werd het proces in verband met de klachten tegen Marcel Vervloesem op het gerecht van Turnhout hervat.

Het parket van Turnhout dat al jarenlang de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopt en geen onpartijdig onderzoek voert naar de klachten tegen Marcel Vervloesem (en er zelfs haar eigen klachten aan toevoegde), maakt regelmatig gebruik van dergelijke intimidaties. Omdat zij verveeld zit met de publicaties van de Werkgroep Morkhoven zoekt zij tevens naar een goede reden om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven te laten sluiten.

De federale politie observeert deze MSN-groep nu al bijna gedurende 2 jaar maar vond blijkbaar onvoldoende informatie in de publicaties om ernstig werk te maken van de identificering van de kinderen (en baby's) op de 88.539 foto's van de cd-roms Zandvoort. Ook de daders op de cd-roms werden nog altijd niet opgespoord en konden hun werk dat ondermeer uit het folteren en verkrachten van kinderen bestond intussen rustig verder zetten.  De federale politie werkt samen met Child Focus, dat de door de ministers De Gucht en Onkelinx gelanceerde nationale actie 'Stop de Kinderprostitutie in het Buitenland' voluit steunt (en op haar beurt zelf financieel ondersteund wordt).  

Child Focus en het Belgisch Koningshuis werden regelmatig maar tevergeefs door de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd inzake het uitblijven van de identificatie van slachtoffertjes en daders in de kinderpornozaak Zandvoort (brieven aan Child Focus en Het Koningshuis).


Andere artikels - Autres articles - Other articles


10:15 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (24) |  Facebook |

16-05-08

Réseaux pédocriminels: la justice belge a saboté les enquêtes


Werkgroep Morkhoven: Commission des pétitions du Parlement Européen

marcelCM556291FR.doc
PE 353.704
PARLEMENT EUROPÉEN
2004 - 2009
Commission des pétitions, 14 février 2005
COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 186/2004, présentée par Jacqueline de Croÿ, de nationalité belge, au nom de l'ASBL "Werkgroep Morkhoven", sur les prétendues entraves aux enquêtes sur les réseaux pédocriminels en Belgique.

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires estiment que l'État belge, par l'action du VLD, parti libéral flamand de Belgique, tente d'étouffer toute révélation relative aux réseaux pédocriminels par diverses pressions, notamment sur le "Werkgroep Morkhoven" qui a dénoncé plusieurs cas ou réseaux dont l'existence a été prouvée par la suite. Ils accusent de façon détaillée, entre autres, le Tribunal de Turnhout, pour avoir saboté les enquêtes sur des CD-Rom pédo-pornographiques, incriminant également des citoyens français et néerlandais, et entravé ces mêmes enquêtes au niveau international. Il demande la collaboration du Parlement européen pour dénoncer ces faits.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juillet 2004. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 février 2005

Comme en témoigne la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 (JO n° L 013 du 20/01/2004 p. 44), adoptée sur proposition de la Commission, l’Union Européenne attache une grande importance à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.
L’objectif de cette décision-cadre est de rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États membres en introduisant au niveau européen un cadre de dispositions communes, en particulier sur l'incrimination, les sanctions, les circonstances aggravantes, la compétence et les poursuites et de faciliter et renforcer la coopération policière et judiciaire en matière pénale en cette matière.
D’autres actes de l’Union Européenne qui visent également à lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (voir la liste des actes énumérés aux considérants numéros 1 à 3 et 13 de la décision-cadre 2004/68/JAI) soulignent cet engagement.
Si l’Union Européenne possède donc - sur base de l’article 31 TUE - une compétence législative dans le domaine de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, il n’en est pas de même pour la conduite des enquêtes judiciaires dans des cas individuels. Celle-ci, selon l’article 33 du TUE, incombe aux Etats membres. Par conséquent, la Commission n’est pas habilitée à se prononcer sur la manière selon laquelle les enquêtes judiciaires sur les réseaux pédocriminels sont menées en Belgique.


http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/556/556291/556291fr.pdf.

- http://www.droitfondamental.eu/
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com- Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

Photo: Marcel Vervloesem

15:32 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

08-05-08

Justitie: Kinderpornozaak Zandvoort - Georges Zicot


Van wie moest Georges Zicot de kindermisbruikende magistraat in de zaak Zandvoort beschermen ?

zicot.bobGeel.mail

Toen de vzw Werkgroep Morkhoven aandrong op een onderzoek naar de kindermisbruikende magistraat die op het kinderpornomateriaal Zandvoort in volle actie staat afgebeeld, stuurde de gerechtelijke inspecteur Georges Zicot die in de zaak Dutroux voor autozwendel en oplichting werd vrijgesproken, plotseling een faxbericht naar de rijkswacht van Geel waaruit moest blijken dat er geen sprake was van een magistraat maar van een man uit het misdaadmilieu van Charleroi.

De vzw Werkgroep Morkhoven achterhaalde dat de informatie van Zicot niet klopte en vroeg zich af wat Zicot plotseling in de kinderpornozaak Zandvoort te zoeken had. Moest hij de magistraat soms beschermen ? En zo ja, van wie kreeg hij die opdracht dan ?

De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde justitieministers en parlementsleden in deze zaak maar botste op een muur van stllzwijgen. Zowel de pers als justitie die een paar roddels over zogezegde folteringen en verkrachtingen met bamboostokjes over actievoerder Marcel Vervloesem, 10 jaar lang gebruikten om Marcel Vervloesem als de allergrootste kindermisbruiker van België voor te stellen terwijl zij de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopten, zwegen zo goed als vermoord.

De Turnhoutse procureur Janssens zei een drietal jaar geleden in een gesprek met een journalist van Het Laatste Nieuws dat hij 'ervan overtuigd was dat het geen magistraat was maar dat hij een onderzoek zou laten instellen'. De procureur leidt echter aan een ernstige vorm van geheugenverlies en van een 'onderzoek' kwam er niets in huis.

Toen het parket van Turnhout ook geen onderzoek liet instellen naar de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. wordt genoemd, begreep de vzw Werkgroep Morkhoven dat het gerecht van Turnhout de toestemming heeft gekregen om kindermisbruiken systematisch dicht te dekken en de kindermisbruikers te beschermen.

-------------------------------------

Il s’agit d’un fax envoyé par inspecteur Georges Zicot, suspendu puis blanchi dans le cadre du dossier Dutroux, à la gendarmerie de Geel (Turnhout) suite à la diffusion par la police hollandaise, d’avis de recherche pour identification de 17 criminels figurant au fichier pédopornographique Zandvoort.

Zicot assure que l’homme figurant en tant que N°9, déculotté en présence d’un petit garçon, pourrait correspondre à un certain Marcel Danze, du milieu criminel de Charleroi. Le dossier Zandvoort ne porte toutefois aucune trace d’enquête sur Marcel Danze.

Au même moment en France, les autorités déduisent, à partir des déclarations d’un enfant prénommé Robin qui avait été reconnu dans le fichier, que l’homme figurant sur la photo N°9 serait un certain "Zabowsky". Dénoncé comme étant la "tête de pont" du réseau en France par l’amant de Ulrich, rien n’a pu être retenu à charge de Zabowsky, selon le juge Ringot, qui a clôturé l’affaire sur un non lieu.

De retour en Belgique, le Procureur Janssens a déclaré à la presse que le Werkgroep Morkhoven s’était trompé, qu’il ne s’agit pas d’un magistrat français et que le parquet de Turnhout enquête.

La Fondation Princesse de Croÿ et le Werkgroep Morkhoven ont fait effectuer une analyse biométrique avec le programme Neural Net's (préconisée par le FBI), qui identifie cet homme à 99.03% comme étant le fameux juge de la jeunesse français.

Ce magistrat ne figure pas dans le non lieu de Melle Ringot, ce qui fait apparaître qu’il n’y a eu aucune enquête à son sujet.

Comment ce fait-il que toutes ces personnes aient été si empressées de lancer des pistes en direction opposées à celle de ce magistrat, dont même cet inspecteur mêlé dans l’affaire Dutroux ?


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels


23:25 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-05-08

Parlement afgeschaft


Oppositie in alle staten

01De politieke oppositie (en daarmee worden niet alleen het Vlaams Belang en Jean-Marie De Decker bedoeld) is in alle staten nadat de verdeelde regering ervoor zorgde dat het parlement niet kon samenkomen.
Indien het parlement niet meer mag vergaderen telkens er onenigheid is binnen de regering, dan zijn we op een ongelooflijk dieptepunt beland', zei SP.A-fractieleider Peter Vanvelthoven.

--------

BRUSSEL - Na de beslissing van de meerderheidspartijen en het dagelijks bestuur van de Kamer om de plenaire vergadering van morgen uit te stellen, is de oppositie in alle staten. 'Dit is een staatsgreep', zegt Jean-Marie De Decker.
SP.A-fractieleider Peter Vanvelthoven heeft het over een absoluut dieptepunt. 'De regering is het niet eens over BHV en het parlement mag niet samenkomen. Indien het parlement niet meer mag vergaderen telkens er onenigheid is binnen de regering, dan zijn we op een ongelooflijk dieptepunt beland', zegt de Vlaamse socialist, die er nog op wees dat de coalitie woensdag perfect had kunnen vragen om BHV een week uit te stellen. 'Nu wordt het parlement gewoon afgeschaft.'

Een gelijkaardig geluid viel te horen bij Gerolf Annemans (Vlaams Belang). 'De meerderheid heeft met deze beslissing een democratische Rubikon overgestoken', poneerde hij. Annemans was ook niet te spreken over de houding van Kamervoorzitter Herman Van Rompuy in de discussie. 'Hij heeft het spel gewoon meegespeeld.'

LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker had het over een aanfluiting van de democratie en een kleine staatsgreep van de meerderheid. 'Dit is een schande. Dit is de eerste keer dat dit gebeurt in de geschiedenis van de Belgische parlementaire democratie'.

De Standaard, dinsdag 29 april 2008

03:25 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-04-08

Krant 'Het Volk' verdwijnt


De krant 'Het Volk' overleeft de Werkgroep Morkhoven niet

printlogo_volkDe krant Het Volk die samen met de Gentenaar, Het Nieuwsblad en De Standaard van de VUM mediagroep de verhalen over zogezegde folteringen en verkrachtingen door Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem zonder de gegevens te controleren bekendmaakte, maakt een goede kans om te verdwijnen.

De kranten van de VUM mediagroep van de Vlaamse industrieel Thomas Leysen organiseerden 10 jaar lang een beschadigingsoperatie ten opzichte van de vzw Werkgroep Morkhoven waarbij Marcel Vervloesem zelfs een 'geesteszieke' en, nog vooraléér hij ten onrechte werd gevonnist, een 'kindermisbruiker' werd genoemd.

De kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes, wisten de kranten van de VUM mediagroep zorgvuldig dood te zwijgen. Ook over de tientallen kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in de zaak Zandvoort die nooit opgespoord en vervolgd werden, schreven de kranten geen woord.


Einde dreigt voor krant 'Het Volk'

Corelio, eigenaar van De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk, overweegt van die laatste titel de stekker uit te trekken. De uitgever uit Groot-Bijgaarden zou meer regionale edities van Het Nieuwsblad willen drukken, maar de drukpersen kunnen dat alleen aan als Het Volk niet langer van de persen moet rollen.

Michel Vandersmissen, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, ontkent dat de krant nog dit jaar zou verdwijnen. "Onmogelijk", beweert hij. "Bovendien is het even goed mogelijk dat er in Het Volk geïnvesteerd wordt. Het enige wat klopt is dat er een drietal weken geleden een denkgroep is opgericht die nadenkt over de toekomst van de titel. Allerlei scenario's zijn mogelijk."

Toch wijzen een aantal zaken op de mogelijke verdwijning van Het Volk. Al een paar maanden verschilt alleen nog de voorpagina van Het Volk met die van Het Nieuwsblad. Alle andere pagina's zijn identiek dezelfde. Ook het dagelijkse commentaarstuk is hetzelfde, wat vorig jaar nog niet zo was. Sinds kort staat naast de titel van Het Volk op de voorpagina ook in kleinere letters het logo van Het Nieuwsblad.

Bij Corelio denkt men er nu over na om de abonnees van de krant te vragen over te stappen naar Het Nieuwsblad. Het Volk werd in 1890 opgericht als weekblad door katholieke politici die een tegengewicht voor het socialistische De Vooruit wilden. Veertig jaar geleden had de titel een oplage van bijna 220.000 exemplaren, nu zijn dat er nog 65.000. (Brecht De Caesstecker, De Morgen 29 april 2008)

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

10:36 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

21-04-08

De Belgische gevangenissen


Het gevangenisprobleem is meer dan een baksteen alleen

prisonSTgilles 002

Het was ongelooflijk, het kontrast verleden week op TV toen Justitieminister Jo Vandeurzen met zijn gevolg in mooie kledij, de gevangenis in Vorst bezocht. In een celletje gevuld met schimmel, een plastieken wc-pot en vervallen meubeltjes die wel rechtstreeks uit de 18de eeuw afkomstig konden zijn, zat een gevangene zijn minder fraaie opmerkingen te maken tegenover VTM-journalist Faroek Osgunez. Géén lopend water, géén fatsoenlijk toilet, zelfs géén fatsoenlijk raampje waardoor een gevangene voeling kon hebben met de buitenhorizon. Je zou je bij het zien van deze schrijnende beelden stilletjes thuis gaan voelen in een verhaal van Charles Dickens anno 1800. Toch belette het niet dat er louter stralende gezichten bij de bezoekers te zien waren, waaronder de blik van John De Wit, eertijds een fervent strijder bij de Belgische Liga voor de Rechten van de Mens dewelke in de tijden van weleer de ene na de andere banbliksem in het blaadje Fatik over onze gevangenissen liet neerkomen. De Liga voor de Mensenrechten is tot grote spijt van velen, haar wilde haren intussen kwijt en aandacht aan de oeroude toestanden inzake ons gevangeniswezen is er bijna tot een echte uitzondering verworden.
De commentator was duidelijk: er waren cellen gesloten wegens de schimmel en andere ongezonde toestanden.
Hoe kan het ook anders, de voorbije regeringen lieten de schrijnende toestanden binnen het gevangeniswezen bestaan waardoor anno 2008 de situatie er alleen maar slechter op geworden is. Daar komt dan nog bij dat er steeds sneller en ook steeds meer mensen, en dat voor steeds weer langere periodes, naar onze gevangenissen worden verwezen door een magistratuur dewelke de alternatieve bestraffingen als een pest binnen hun vakjargon zijn gaan bestempelen waardoor zij bijgevolg ook minder het systeem van die alternatieve bestraffingen toepassen. Het gevolg is dat onze gevangenissen boordevol zitten, met soms vier mensen op een cel, de matrassen op de grond, een plastiek emmer voor behoeften en god wat al niet meer. Het is onaanvaardbaar en bijzonder onmenselijk, en toch pleit de open VLD voor langere gevangenisstraffen, de inperking van de Wet Lejeune etc... En dit terwijl de situatie in de Belgische strafinrichtingen onhoudbaar zijn en vroeg of laat tot uitbarstingen zal leiden. Er vallen steeds meer en meer opstandjes te noteren. Over het aantal zelfmoorden in onze gevangenissen horen of lezen wij nooit nog iets.

Jo Vandeurzen heeft met zijn gevolg dé oplossing bij uitstek gevonden: meer gevangenissen en jeugdgestichten bouwen, en dit terwijl duizenden gevangenen in de meest erbarmelijke situaties moeten overleven in hun gevangenschap.
Het bouwen van meer gevangenissen is in géén geval een oplossing. Kijken we maar naar de Verenigde Staten waar gevangenis na gevangenis is gebouwd en men er moet blijven bouwen.
De situatie in België is, dat hoe meer gevangenissen er komen, hoe meer mensen er ook gevangen zullen gezet worden wat op korte periode dan weer tot overbevolking zal leiden. Het is verkeerd om al de problemen binnen ons gevangeniswezen louter aan plaatsgebrek en overbevolking te wijten.
Er is ook het eeuwenoude gevangenisregime waaronder de gevangenen tijdens hun soms vrij lange opsluiting gebukt gaan. Ook daaraan schort héél wat. Maar daar zwijgt Jo Vandeurzen en zijn gevolg liever over.
Nemen wij bevoorbeeld de situatie in de gevangenissen waarbij een gevangene amper voor één uur per dag uit zijn cel mag om te gaan wandelen. Tenminste als er al geen van de zovele stakingen van cipiers gaande is waarbij zelfs dat uur wandeling per dag een onbestaand feit is. Denken wij even aan het oeroude systeem waarbij gevangenen slecht twee bezoeken van een uur per week mogen ontvangen, en het systeem van louter gunsten. Want een gevangene heeft anno 2008 in onze gevangenis zo goed als géén recht.

Wie de cipierstakingen te Antwerpen volgde dewelke wekenlang duurde waarbij de gevangenen geen bezoek konden ontvangen of konden gaan wandelen enz. begrijpt meteen dat er heel wat schort aan dat gevangenisregime. De situatie was nadien zo verhit dat de cipiers zich door de politie moesten doen vergezellen bij het openen van de cellen. Dat zoiets nog kan in het democratisch land dat België toch beweert te zijn, is onbegrijpelijk.
Er moet, buiten de vernieuwing van de cellen, ook dringend vernieuwing komen inzake het gevangenisregime zelf. Daarenboven is de inperking van de Wet Lejeune een gruwel. Voor de gevangene is dit het ontnemen van het enige vooruitzicht dat hem of haar in dit opsluitingsbestaan nog rest. Ook dat systeem is in ons land discriminerend. De ene veroordeelde moet zijn straf niet uitzitten, de andere kan van vervroegde vrijlating genieten, en weer een andere zou tot de laatste dag van zijn straf moeten blijven zitten. Op wat trekt dat systeem ? Zou het niet beter zijn om komaf te maken met al die verschillen en eens over te gaan tot een humanisering van ons strafstelsel ? Mensen eindeloos opsluiten om ze dan als wraakmachines terug in onze maatschappij geworpen te krijgen, daar zijn wij als burgers niet mee gebaat.
En wat is er gebeurd met ons strafbemiddelingssysteem ? De burgers zijn toch beter gediend met een systeem waarbij burger en dader tot een vergelijk kunnen komen !

Minister Jo Vandeurzen moet geen gevangenissen bijbouwen maar kan beter nieuwe gevangenissen bouwen om de al oude te sluiten.
Herzie het gevangenisregime, maak het humaner ! Waarom zou een gevangene binnen die gevangenismuren niet langer overdag buiten zijn/haar cel kunnen ?
'Onderbemanning' klinkt het steeds als antwoord... maar dat is onzin. Door de inperking van de Wet Lejeune zullen de toestanden binnen de gevangenis er enkel slechter op worden.
De wet Lejeune kwam er juist om het systeem te humaniseren. Is het misschien de bedoeling om van de gevangenissen wraakkampen te maken ?
Ook het systeem van de strafuitvoeringsrechtbanken wordt een ramp. Het lijkt wel of men een gevangene voor een tweede keer wil bestraffen.

Het wordt tijd dat er over ons Belgische gevangeniswezen, het regime en alles wat daar rond leeft, ernstig overlegd wordt.
Veel politici in ons land weten niet eens wat een gevangenisopsluiting voor de gevangene en zijn of haar familie inhoudt. Men zou nu zelfs extra instellingen voor geinterneerden willen gaan bouwen.
De Wet op de Bescherming van de Maatschappij is een oud zeer. Ofwel is men ziek en moet de geinterneerde niet in de gevangenis doch naar een verzorgingsinstelling, ofwel is men niet ziek en moet men niet onder de interneringswetgeving vallen. Ook daarop valt veel te bemerken. Het is een schande dat het interneringssysteem nog bestaat. Want diegene die daar onder valt, ondergaat een ware lijdensweg van om de 6 maanden verder bestraft te worden of niet. Dat probleem kan niet opgelost worden door cipiers witte jassen te laten dragen of op de gang van de interneringsafdeling een andere titel uit te hangen.

Tot slot rijzen er heel wat vragen over het repressief beleid van de Open VLD opzichtens kinderen. Die horen niet in gevangenissen thuis, laat dat duidelijk zijn.
Vandaag vraagt men jeugdgevangenissen voor kinderen vanaf 14 jaar, morgen mogelijk vanaf 12 jaar en later misschien vanaf 9 jaar. We kennen dat soort van oproepen.
De waarheid is dat er in ons land miljarden zijn uitgegeven voor de bouw van super-de-luxe-gerechtshoven die op ware paleizen zijn gaan lijken en waarvoor miljoenen extra uitgaven zijn gedaan na blunders inzake bouwopdrachten zoals middelen om garagepoorten te verhogen. En dit alles terwijl de gevangenen, zoals bijvoorbeeld in de gevangenis te Turnhout, het vaak met tot op het bot versleten gevangeniskledij moeten stellen.
Het lijkt wel op een pure grootheidswaan. Kijk maar even naar het gerechtshof te Antwerpen bijvoorbeeld.

Het wordt nu wel echt tijd dat de waarheid inzake het gevangeniswezen naar buiten treedt.
Het gevangenisprobleem bestaat niet uit een baksteen alleen. Laten we niet vergeten dat ook gevangenen mensen zijn.

21:08 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-04-08

Microsoft censuur ?

 

IkzelfMorkhoven147

Ik publiceerde de volgende commentaar op het artikel 'Problemen met Skynet' dat op http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/ weer te vinden is...

--------

"Zoals gezegd, werden de problemen met Skynet vrij snel en zonder veel moeite opgelost nadat 'Charly N.' in 'Piet S.' werd veranderd.
En gelukkig heeft niemand van de duizenden mensen waarop de afkorting 'Piet S.' van toepassing is, een klacht ingediend wegens de 'schending van de privacy' of het 'zonder toelating gebruik maken van zijn naam'.

Enkele weken geleden waren er wel problemen met het plaatsen van foto's op de skynetblogs maar ook dat werd onmiddellijk opgelost.

De problemen met Microsoft blijven echter voortduren. In 2007 werd, na jarenlange problemen met de MSN groepen (inlogproblemen, onmogelijkheid om berichten te publiceren of de groepen te beheren, hele fotoalbums die verdwenen of gedesactiveerd werden, honderden artikels en documenten die plotseling verdwenen enzoverder), de MSN groep van Morkhoven-ondervoorzitster Prinses de Croÿ waaraan jarenlang was gewerkt en die 85.000 bezoekers telde, zonder waarschuwing gesloten.
Het MSN Groups Support Team sprak eerst over een 'technische fout van Prinses de Croÿ waardoor de groep onherroepelijk verloren was gegaan'.
Nadien sprak men echter van een 'onderzoek' en een 'overtreding van de gebruikersregels' zonder verdere uitleg te geven.
'In afwachting van de resultaten van het onderzoek wordt de inhoud van de groep vernietigd en de groep gesloten', aldus een medewerker van het MSN team.
De groep zou 'in geen geval opnieuw worden heropend', voegde deze medewerker er -zonder de resultaten van het zogezegd onderzoek af te wachten- aan toe.
Het was dus duidelijk dat deze groep en de duizenden documenten en archiefstukken die erin weer te vinden waren, om één of andere reden moest verdwijnen.

Kort na het sluiten van deze groep kreeg de vzw Werkgroep Morkhoven internetproblemen waardoor zij niet meer op het internet kon werken.
Het zal waarschijnlijk wel toeval geweest zijn maar juist op dat moment ontdekte het MSN Groups Support Team dat de vzw Werkgroep Morkhoven in 2003 een berichtje had geplaatst dat blijkbaar nogal schokkend was.
In het berichtje stonden namelijk de prijzen weergegeven die een Oost-Europees crimineel netwerk voor het sexueel misbruiken van kinderen en baby's vroeg.
Gezien de Belgische overheid het bestaan van kinderpornonetwerken nog steeds ontkent en zij er, zoals in de kinderpornozaak Zandvoort, ook niets tegen onderneemt, was dit er waarschijnlijk te veel aan.
Gelukkig vond ik het mailtje van het MSN-team waarbij men mij mededeelde dat ik het berichtje binnen de drie dagen moest verwijderen als ik de MSN groep 'Werkgroep Morkhoven' wenste te behouden, bij toeval terug in de mailbox van werkgroep_morkhoven@hotmail.com en kon ik nog tijdig reageren.
Ik had daarbij het geluk dat het internet ook tijdens het weekeinde nog werkt.

Vermoedelijk zat het MSN-team verveeld met het mailtje dat ze mij opstuurden want op 14.3.2008 ontving ik een mailtje van een al dan niet bestaande medewerker van het Windows Support ID Team waarin mij gevraagd werd om bepaalde gegevens over mijn account werkgroep_morkhoven@hotmail.com door te sturen. Als ik dat niet deed, zou mijn hotmail-adres kunnen vernietigd worden, aldus de al dan niet bestaande medewerker.
Gezien de MSN-groep van Prinses de Croÿ op een uiterst vreemde wijze werd gesloten en ook de MSN-groep van de vzw Werkgroep Morkhoven bijna op eenzelfde vreemde wijze gesloten werd, besloot ik geen risico te nemen en gaf ik de gegevens door.
Mijn mailbox werd onmiddellijk afgesloten en iederéén die op mijn adressenlijst stond, kreeg een mailtje waarin ik als Morkhoven-voorzitter zogenaamd geld 'voor een goed doel' probeerde af te troggelen.

Ik nam contact op met de crime unit van de federale politie en met het Microsoft Customers Support Team.
Het Microsoft Customers Support Team liet me weten dat zij het probleem 'zo snel mogelijk' zouden trachten op te lossen.
Na tien dagen vroegen drie verschillende mensen van het Windows Support ID Team al mijn persoonlijke gegevens op. Dat was zogenaamd bedoeld om mij verder te helpen.
In plaats van mij verder te helpen, begon men mijn identiteit in twijfel te trekken waarop ik hen voorstelde om hen de statuten van de vzw Werkgroep Morkhoven op te sturen alhoewel Micorsoft al deze gegevens gemakkelijk kan natrekken vermits zij ongetwijfeld toegang tot mijn mailbox heeft.

Op een bepaald moment beweerde men dat ik de Windows gebruikersoveréénkomst die ik ondertekende, 'niet geeerbiedigd' had.
Die uitleg klopte niet omdat op het moment dat ik de MSN-groep Werkgroep Morkhoven aanmaakte (2005) er enkel van 'hotmail' sprake was.
Vervolgens begon men te spreken over de 'privacyregels' die er bij Microsoft gelden en men weigerde om mij nog enige informatie over mijn account werkgroep_morkhoven@hotmail.com te geven.

Op mijn vragen om meer uitleg die ik naar verschillende MSN- en Microsoftdiensten zend, komt geen enkel antwoord meer en mijn hotmail en mailbox blijven onbruikbaar.

Na 17 dagen krijg ik de indruk dat men mijn hotmail account Werkgroep_Morkhoven@hotmail.com met de duizenden berichten, adressenlijst en archiefgegevens werkelijk wil opdoeken.
De opheffing van mijn e-mailadres zou met zich meebrengen dat ik ook mijn eigen MSN groep (Werkgroep Morkhoven) niet meer kan beheren en dat ik voortaan ook geen berichten onder de naam Werkgroep Morkhoven meer kan plaatsen.

We blijven natuurlijk hopen dat Microsoft, zoals het beloofde, het probleem met mijn hotmail-adres zo snel mogelijk oplost maar het onverklaarbare stilzwijgen bij Microsoft voorspelt maar weinig goeds.

Zoals iederéén weet, heeft Microsoft op vraag van de Chinese overheid bepaalde censuurmaatregelen tegenover de chinese internetgebruikers genomen. Zou het kunnen dat men ook op vraag van de Belgische overheid censuurmaatregelen neemt die bedoeld zijn om lastige actiegroepen zoals de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen ?"

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Morkhoven@msn.com
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/article-6473966-6.html#anchorComment

---

- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- Morkhoven
- Werkgroep Morkhoven 2

12:56 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders


Rechter G. Van Craen en de acties van de vzw Werkgroep Morkhoven

mail-4

Op 6 februari 2008 werd Morkhoven-activist Marcel Vervloesem door de veertiende kamer van het hof van beroep in Antwerpen tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechters veroordeelden hem echter op basis van een dossier waarvan zij wisten dat de belangrijkste dossiers en dossierstukken er uit verdwenen of gestolen waren. Volgens hen bevatte het dossier, 'met inbegrip van alle, ook door beklaagde neergelegde stukken en documenten, die het Hof in zijn oordeelsvorming betrekt, voldoende gegevens ter beoordeling van het al dan niet schuldig zijn van beklaagde aan de hem ten laste gelegde (nog niet verjaarde) feiten'.

De resultaten van het onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie in verband met de verdwijningen/diefstallen van dossiers en zelfs van de CD-roms met te onderzoeken kinderporno die door de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis werden overhandigd en van daaruit door ex-justitieminister Tony Van Parys (CD&V) aan de procureur-generaal van het hof van beroep in Antwerpen werden overgemaakt, wensten zij vanzelfsprekend niet af te wachten. Dat stinkende potje moest gedekt blijven.
Marcel Vervloesem moest immers veroordeeld worden omdat men het kinderpornodossier Zandvoort met zijn -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers, in stilte onder de tafel wilde schuiven zonder dat de Nederlandse pers dit zou opmerken.
Door Marcel Vervloesem zwaar te veroordelen zorgden de rechters ervoor dat de Nederlandse pers die gelukkig (nog) niet naar de pijpen van het Belgische gerecht danst, geen oog had voor het dossier Zandvoort en de jarenlange verdwijningen/diefstallen in Belgische gerechtelijke kringen die uitsluitend bedoeld waren om deze zaak dicht te dekken.
Ook parlementaire vragen, een eventueel parlementair onderzoek en een intern onderzoek in opdracht van de minister van justitie naar de vele verdwijningen en diefstallen in deze zaak moesten voorkomen worden.

Zij veroordeelden Marcel Vervloesem dus snel op basis van een onvolledig dossier waardoor zij de rechten van de verdediging op een brutale wijze schonden en -om zich in te dekken- deelden zij Marcel Vervloesem vervolgens schriftelijk mede dat hij het 'recht had om in Cassatie te gaan indien hij het vonnis wilde bestrijden'. Daarmee was de kous af dachten de handige witteboordcriminelen van het gerecht.

Om die reden hielden de rechters ook geen rekening met de besluiten van de advocaten van Marcel Vervloesem en legden zij de talrijke bewijzen waaruit de onschuld van de actievoerder blijkt, gewoon naast zich neer.
De talrijke medische getuigschriften waaruit blijkt dat Marcel Vervloesem niet in staat was tot de verkrachtingen waarvan hij werd beschuldigd, werden genegeerd en de rechters stelden zelfs geen medische expert aan die deze medische verslagen moest onderzoeken. Door zich het ambt van geneesheer-specialist toe te eigenen, sloten zij ook op dit gebied elke twijfel over de schuld of onschuld van Marcel Vervloesem uit.
Dat bewijst nog maar eens dat de schuld van een Belgische beklaagde reeds op voorhand vaststaat en dat een proces dikwijls niet meer is dan een boertige comedie waarvan de gerechtelijke verslaggevers die uit de hand van justitie eten, getrouw verslag moeten uitbrengen.
Een Belgische beklaagde is verplicht om steeds eerlijk te antwoorden op de vragen van justitie (terwijl er met zijn verklaringen nauwelijks of geen rekening wordt gehouden) maar Belgische rechters mogen wel dossiers en dossierstukken laten verdwijnen om een verdachte schuldig te verklaren.
Belgische rechters mogen kindermisbruiken wel zonder enig onderzoek in de doofpot steken zonder dat er een haan naar kraait. Zij mogen ook hun eigen wetten overtreden en de rechten van de verdediging voortdurend schenden. Zij hoeven toch aan niemand verantwoording af te leggen en zij weten dat de Belgische minister van justitie zich toch alleen maar met onbenulligheden zoals een gebrek aan WC-papier op de gerechtshoven, bezig houdt.
Het feit dat het ministerie van justitie thans verplicht is om gevangenissen te gaan zoeken in Nederland, toont aan tot wat de zogezegde hervorming van de Belgische justitie die men na de zaak Dutroux beloofde, uiteindelijk heeft geleid...


'Geloofwaardigheid'

De geloofwaardigheid van de verklaringen van de genaamde Peter W. die Marcel Vervloesem tevens van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde maar zijn aanklacht nadien terug introk, werden door de rechters van de veertiende kamer van het hof van beroep in Antwerpen niet in vraag gesteld.
'Aan de geloofwaardigheid van de verklaringen die Peter W. aan gerechtelijk inspecteur W. Wellens heeft afgelegd, hoeft men niet te twijfelen', aldus de rechters.
Peter W. is echter gekend voor 22 gevallen van inbraken, diefstallen, misbruik van vertrouwen, oplichtingen, drugshandel, aanrandingen, schriftvervalsingen enzoverder.
De vzw Werkgroep Morkhoven werd op amper twee weken tijd al door een tiental slachtoffers van Peter W. gecontacteerd. De mensen die werden opgelicht, wachten al jarenlang op de terugbetaling van hun geld en krijgen daarbij blijkbaar niet de minste hulp van justitie en/of slachtofferhulp in Turnhout.
Een van de slachtoffers wacht al jarenlang op een schadevergoeding voor de dood van zijn zoon die overleed in het voertuig waarin Peter W. in beschonken toestand achter het stuur zat. De auto stak vol gestolen goed.
Een ander slachtoffer wendde zich tevergeefs tot justitie nadat zijn dochter door Peter W. werd aangerand.
Op de Opendeurdagen van 29 en 30 maart jl. van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam nog een ander slachtoffer van Peter W. opdagen. Het betreft hier een gepensioneerde vrouw die al jarenlang op een schadevergoeding wacht voor de banden van haar wagen die door Peter W. werden stukgestoken. Een klacht terzake bij de politie van Herentals haalde niets uit.
Peter W. pleegde enkele jaren geleden ook een inbraak bij Marcel Vervloesem en ging aan de haal met verschillende dossiers van de vzw Werkgroep Morkhoven. Marcel Vervloesem wacht nu al jarenlang op een schadevergoeding die hem door de rechter te Turnhout werd toegekend.
Op 9.7.2002 moest Peter W. voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout verschijnen. Het betrof hier een collectieve schuldbemiddeling met 25 verschillende partijen (Pidpa, Iweca, OCMW Mol, Bacob/Brussel, VNM/Mechelen, VAB/Brussel, BelgacomMobile/Brussel, OCMW Herentals, Bvba De Vleir/Olen, Bank Breda/Antwerpen, City Bank/Brussel, Ministerie Vlaamse Gemeenschap/Aalst, Belgacom/Mechelen, Stad Herentals, Provincie Antwerpen, nv. Laureysen/Herentals, Fortisbank Brussel, OCMW Lille, Ministerie van Financiën/Westerlo, nv IBS Felicitas/Meise, Ontvangstkantoor Penale Boeten/Turnhout en verschillende personen en privéfirma's)
Peter W. mag echter rustig verder boeren van justitie. Hij kocht zopas een auto en een huis.
Het OCMW van Herentals regelt thans het schuldbeheer van Peter W. nadat deze zijn door rechter P. Peeters aangestelde juridische schuldbemiddelaar, op straat zette.
Moesten de Antwerpse rechters Peter W. misschien 'geloofwaardig' verklaren om diens schriftelijk verklaring waarin staat dat men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem betaald werd, uit het strafdossier van Marcel Vervloesem te doen verdwijnen ?
Hoe dan ook, doordat figuren zoals Peter W. graag gezien zijn door justitie, worden er waarschijnlijk zoveel inbraken en diefstallen in Herentals en omstreken gemeld waartegen politie en justitie zogenaamd 'onvoldoende efficient' kunnen optreden.
Naar het schijnt zou Peter W. thans regelmatig te zien zijn in gezelschap van een zekere Eddy B. en de genaamde Hilde C., beiden woonachtig in de wijk Koninkrijk te Morkhoven. Eddy B. is toevallig de man die met het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. waarover zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, de klachten inzake de zogezegde 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in 1998 mede organiseerde.
Marcel Vervloesem dagvaardde Eddy B. een jaar geleden maar het gerecht van Turnhout stelt deze zaak doelbewust uit. Indien het zou uitkomen dat zij zich 10 jaar lang baseerde op de verklaringen van dieven, kinderverkrachters en inbrekers terwijl zij ook nog eens de belangrijkste documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem deed verdwijnen, dan zakt heel de geloofwaardigheid van het Turnhoutse gerecht immers als een bouwvallig kaartenhuisje in mekaar.
Ook de genoemde Hilde C. speelde een centrale rol in de klachten tegen Marcel Vervloesem. Zij trad op als anonieme tipgeefster bij de gerechtelijke politie en zij wordt ervan verdacht voor de klachten tegen Marcel Vervloesem, via het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V., betaald te hebben. Zij zit waarschijnlijk ook mee achter de petitieactie die Victor V. in 2005, vlak na de nieuwe klachten tegen Marcel Vervloesem opstartte. Met die petitiecampagne en enkele vragen in de Herentalse gemeenteraad die via de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters op de lokale radio en televisie werden uitgebazuind, wilde men de 'gevaarlijke pedofiel' Marcel Vervloesem uit zijn huis jagen. Hilde C. hoopte op die manier de woning van haar buurman Marcel Vervloesem in te kunnen pikken.

Het is op de verklaringen van dit soort uitschot dat het gerecht van Turnhout zich 10 jaar lang heeft gebaseerd om Marcel Vervloesem schuldig te verklaren maar ja, de kinderpornozaak Zandvoort moest nu eenmaal zonder onderzoek in de doofpot gestopt worden. Vandaar dat men links en rechts een oogje dichtkneep voor het feit dat men eigenlijk met een criminele bende te maken had.

Dat ook de rechters van het hof van beroep van Antwerpen Peter W. en konsoorten voor 100% geloofwaardig achten, roept nogmaals vragen op over de geloofwaardigheid van die rechters. Een rechter van een hof van beroep die zich op eenzelfde niveau stelt als Peter W. en konsoorten, mag dan misschien wel geleerd overkomen maar op gebied van moraliteit is hij een dikke nul. Zo'n rechter zou in feite beter opstappen in plaats van als een rotte appel in de korf van justitie te blijven liggen.

Het zal wel puur toeval zijn dat rechter-voorzitter G. Van Craen die Marcel Vervloesem mede tot vier jaar gevangenis veroordeelde, ook van zich liet spreken toen de vzw Werkgroep Morkhoven haar acties rond de isoleercellen in de kinderpsychiatrische kliniek Good Engels te Antwerpen (1989-1991) voerde. Op 11.1.1990 wees Van Craen de genaamde Wilfried Dekkers, een jongen die opgesloten zat in Good Engels en waarrond de vzw Werkgroep Morkhoven reeds wekenlang actie voerde, toen toe aan een zekere Alfred P. uit Antwerpen. Alfred P. werd tot pleegvader van Wilfried Dekkers benoemd. Op 5.2.1990 werd Alfred P. door de Antwerpse gerechtelijke inspecteur Marc Ruiters die blijkbaar de opdracht had gekregen om de vzw Werkgroep Morkhoven zoveel mogelijk te dwarsbomen, verhoord inzake zedenfeiten met Wilfried Dekkers. Dat verhoor kwam er na een klacht van een anonieme tipgever.
Op 9.2.1990 werd Alfred P. gearresteerd.
De Gazet van Antwerpen schreef: 'Alfred P., de man die met de vzw Werkgroep Morkhoven de hetze op gang bracht over de zogenaamde mishandeling van patiëntjes in het Antwerps Kinderziekenhuis, is nu zelf aangehouden. De man wordt beticht van zedenfeiten met minderjarigen. Dit betekent in de rel rond het kinderziekenhuis een sensationele wending, vermits Alfred P. er zich steeds over bekloeg dat hij geen pleegvader mocht zijn over een kind dat reeds geruime tijd in het kinderziekenhuis is opgenomen. Intussen is het Antwerps kinderziekenhuis zowel door het gerecht als door het OCMW vrijgepleit van schuld. Beide instanties kwamen na onderzoek tot de conclusie dat de patiëntjes in het kinderziekenhuis op behoorlijke manier worden behandeld'.

Het is dus door de aanstelling van Alfred P. tot pleegvader van Wilfried Dekkers en de daaropvolgende aanhouding van Alfred P. dat de acties van de vzw Werkgroep Morkhoven de grond ingeboord werden en de wantoestanden in het Antwerpse kinderziekenhuis als verzinsels werden afgedaan.
De vzw Werkgroep Morkhoven kwam achteraf echter in het bezit van een gerechtelijk rapport waaruit bleek dat er niet alleen jongeren met gebroken armen en benen in de isoleercellen belandden. Er was bijvoorbeeld ook sprake van een vijfjarig kindje dat in een isoleercel overleed.
Alhoewel de toenmalige Vlaamse minister van volksgezondheid, Hugo Weckx (CD&V), de klachten van de vzw Werkgroep Morkhoven serieus nam en een isoleerreglement liet opstellen, werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven kort daarop verplicht tot een psychiatrisch onderzoek bij een gerechtspsychiater te Turnhout.

Men kan eigenlijk stellen dat de gerechtelijke repressie tegenover de vzw Werkgroep Morkhoven in 1989 en 1990, tot de vervolging van Marcel Vervloesem hebben geleid.
In 1998 was de Gazet van Antwerpen toevallig één van de eerste kranten die de roddels over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' publiceerde en daarbij een openbare oproep lanceerde naar 'andere slachtoffers van Marcel Vervloesem'.
Het was toevallig professor-psychiater Cosyns die met de naar hem genoemde Commissie Cosyns niets fout kon vaststellen in het Antwerpse kinderziekenhuis, die in 2005 door het gerecht van Turnhout werd aangeworven om Marcel Vervloesem psychiatrisch te onderzoeken. De Turnhoutse rechter baseerde zich op het verslag van Cosyns om Marcel Vervloesem vervolgens een 'spreekverbod met de pers' op te leggen...


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Wie de Werkgroep wil contacteren: WerkgroepMorkhoven@gmail.com

14:19 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

17-03-08

Electrabel


Electrabel: jouw energie maar winst komt op de eerste plaats !

ID1008712_08_hansen_124514_00EFMH_0.JPG

De winst van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro

De operationele winst (EBITDA) van Electrabel steeg in 2007 van 2,44 miljard euro naar 2,97 miljard euro, een stijging van 21,7%. Dat staat in de gedetailleerde jaarrekeningen van de energiemultinational Suez, het moederbedrijf van Electrabel.
Suez betaalt minder belastingen dan ooit tevoren. Terwijl de consumenten 21% BTW op hun energie aangerekend krijgen, komt Suez er veel goedkoper van af. De energiegigant betaalt 11,3% belastingen op haar winsten.
De aandeelhouders van Suez doen een goede zaak. De dividenden stegen met 70% op 3 jaar tijd. In 2007 keerde Suez maar liefst 1,96 miljard euro uit aan de aandeelhouders. Daar bovenop werden ook nog eens voor 1,15 miljard euro eigen aandelen ingekocht. In totaal krijgen de Suez-aandeelhouders 3,11 miljard euro uitgekeerd.

Bron: PVDA-nieuws

-----------------

Indien de service bij Electrabel Consumers Solution (ECS) niet naar wens is, of de aangerekende voorschotfactuur te hoog worden geschat: Verander van leverancier. Een vergelijking van de leveranciers in Vlaanderen staat op de website van de VREG (http://www.vreg.be) en een vergelijking van de leveranciers in Brussel vindt u op http://www.brugel.be

video filmpje ElectraBrol te bekijken
http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/

18:10 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-03-08

Justitie: politieke schijnprocessen


vzw Werkgroep Morkhoven ontvangt al maandenlang anonieme bedreigingen: klacht bij justitieminister Vandeurzen

Plan.njersey103SafeRedirect

Minister van Justitie
Jo Vandeurzen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: vzw Werkgroep Morkhoven slachtoffer van anonieme dreigementen - klachtneerlegging

Op 15.1.2008 en 16.1.2008 kreeg Marcel Vervloesem plotseling enkele anonieme telefoontjes van twee mannen en een vrouw die perfect op de hoogte waren van zijn dossier.

Volgens de eerste man werd de rechtszitting van 9.1.2008 op het hof van beroep van Antwerpen uitgesteld 'omdat het arrest nog niet klaar was'.

De man had het met Marcel Vervloesem ook over de nog steeds ontbrekende dossiers en dossierstukken. Volgens de man had Marcel Vervloesem 'meer kopies van zijn dossier dan wie dan ook en moest er nu maar eens een einde komen aan het opvragen van dossiers en dossierstukken', waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij het recht op inzage en kopiename van het volledige dossier had.

Ook het -volgens advocaat-generaal Tack- 'verdwenen' dossier in verband met het kinderpornomateriaal aan het Koningshuis, kwam ter sprake.

Op de vraag van Marcel Vervloesem hoe het nu eigenlijk zat met het onderzoek naar de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin zijn vroegere aanklager, het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. werd genoemd (en waarvan in oktober 2006 een afschrift aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen werd gegeven), antwoordde de man geirriteerd dat het 'onderzoek in deze zaak lopende was'.

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij zich door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven in Brussel liet 'manipuleren', waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij al jarenlang acties voerde en dat al lang voor dat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven naar Brussel verhuisde.

De man vond dat Marcel Vervloesem 'onbetamelijk' was geweest in zijn brief over Minister Dewael en de 'supergevangenis voor de allergevaarlijksten' die op de blog 'Rechten van Gevangenen' werd gepubliceerd.

Verder vroeg de man aan Marcel Vervloesem waarom hij bleef protesteren terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'. De man dreigde Marcel Vervloesem ermee dat men 'nog een heel stuk verder zou gaan' indien hij niet met zijn activiteiten en het opvragen van dossierstukken zou stoppen. Marcel Vervloesem antwoordde hem daarop dat het proces en de verdachtmakingen tegen hem 10 jaar geduurd hadden en dat hij nu wilde dat de zaken rechtgezet werden.

Op 5.2.2008 besloot het hof van beroep te Antwerpen om, zonder rekening te houden met de door de advocaten van Marcel Vervloesem ter zitting neergelegde overtuigingstukken en zonder de resultaten van het onderzoek naar de verdwenen stukken van de Hoge Raad voor de Justitie af te wachten, Marcel Vervloesem tot 4 jaar effectieve gevangenisstraf te veroordelen.

Dit gebeurde dus op basis van een onvolledig dossier en zonder rekening te houden met de rechten van de verdachte.

Men kan zich afvragen waarom er in België langdurige politieke schijnprocessen gevoerd worden. Waarom pakt men de mensen niet rechtstreeks op en sluit men hen zonder recht op verdediging en zonder vorm van proces in één van de 'supergevangenissen' op ? Dat is niet alleen kostenbesparend maar men werkt er ook de gerechtelijke achterstand mee weg.

In de hoop, geachte heer minister, dat U opdracht geeft om onze klachten te onderzoeken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
(Ondernemingsnummer: 443 439 537)

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderen+isoleercellen+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+Temse+Madeira&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Operatie+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=operatie+Koala+Europol&btnG=Zoeken&meta=

- http://www.droitfondamental.eu/

Foto's: kelder schoolgebouw Jersey - 'Apollo', het zeilschip van de steenrijke en inmiddels vermoorde Gerrit Ulrich alwaar de cd-roms Zandvoort werden gevonden

OPEN INKIJKDAGEN MORKHOVEN: 29-30 MAART 2008, KONINKRIJK 61, 2200 MORKHOVEN (02 537 49 97)

08:14 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

02-03-08

Abdelkader Belliraj: Wie loog er ?

 

265a11d6-0cb7-4bcb-b610-6d6ce4257c0dFederaal parket opent onderzoek Belgische leider terreurnetwerk

Het federaal parket heeft in ons land een dossier geopend naar aanleiding van de ontmanteling van een belangrijke terroristische organisatie in Marokko. Dat is vernomen van Lieve Pellens, woordvoerster van het federaal parket.

De Marokkaanse autoriteiten hebben dinsdagmorgen het Belgische gerecht geïnformeerd over de aanhouding van Marokkanen, onder wie ook de Belg van Marokkaanse origine Abdelkader Belliraj. Op dit moment is nog geen onderzoeksrechter aangeduid in de zaak.
Het federaal parket wijst erop dat de opgepakte personen niet gezocht werden in ons land. Op dit moment vraagt ons land niet dat de betrokkenen uitgeleverd zouden worden. Het federaal parket wijst er nog op dat het contact tussen België en Marokko uitstekend verloopt.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken is enkel op de hoogte van de identiteit van Abdelkader Belliraj en het feit dat hij ook de Belgische nationaliteit heeft. "De rest weten we via onze ambassade, die zelf hun informatie halen van de Marokkaanse media.
Over die zes moorden weten we niets", zegt woordvoerder Marc Michielsen.

Begin deze week ontmantelde het Marokkaanse gerecht een belangrijke terroristische organisatie. Aan het hoofd stond een man met de Belgische en Marokkaanse nationaliteit, de 51-jarige Abdelkader Belliraj.

Belang van Limburg 20.2.2008


Belliraj was betaalde informant bij Staatsveiligheid

Abdelkader Belliraj, die twee weken geleden door de Marokkaanse overheid werd opgepakt als hoofd van een islamitische terreurcel, stond op dat moment op de loonlijst van de Belgische Staatsveiligheid.

De 51-jarige Belliraj is al minstens acht jaar een betaalde informant van de inlichtingendienst. Belliraj werd door de Gentse afdeling van de Staatsveiligheid gerekruteerd als informant. Hij moest de dienst meer inzicht verschaffen in het milieu van de moslimextremisten.

Hoewel het gaat om een geregistreerde informant beweerde Alain Winants, de chef van de inlichtingendienst, onlangs nog de naam Belliraj niet te kennen.

Belang van Limburg 1.3.2008

10:09 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-02-08

Kindermisbruiken: Brief aan Premier Verhofstadt


verhofstadt_206526a

Nieuwjaarswensen aan Premier Guy Verhofstadt en zijn regering

Het moment waarop vorsten en regeringsleiders op een eerbiedige wijze hun bevolking toespreken en laten verstaan dat het voorbije jaar goed was maar dat het volgende jaar nog beter zal zijn, is uiterst geschikt om hen aan hun gedane beloften te doen herinneren.

Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven maakte de Belgische premier Guy Verhofstadt op 31 december 2003 te 23u.45 niet alleen zijn beste wensen over maar vroeg hem ook om zijn inmiddels zes jaar oude belofte in verband met de bestrijding van de kinderpornocriminaliteit te houden.
De Premier kreeg bij die gelegenheid de bijgevoegde brief toegestuurd die al van 8.2.2002 dateert.
Hopelijk komt er nog een antwoord voor het einde van het jaar 2008 !


Kabinet van de Eerste Minister
t.a.v. Premier Verhofstadt
Wetstraat 16
B-1000 Brussel

Fax

Antwerpen, 8 februari 2002

Excellentie,

Betreft: Werkgroep Morkhoven – werking van het gerecht te Turnhout

Ik hoop dat U mijn schrijven van 30.1.02 inzake bovenvernoemde zaak, wenst te beantwoorden.

Het kan immers niet dat het gerecht te Turnhout al jarenlang niet naar behoren functioneert zonder dat de minister van Justitie iets onderneemt.

Ongeveer vier jaar geleden overhandigde de Werkgroep Morkhoven in aanwezigheid van de Nederlandse televisie, het materiaal in de zogenaamde Zandvoortzaak, aan het gerecht te Turnhout.

Bijna een jaar geleden werd ook al het kinderpornomateriaal dat de Werkgroep Morkhoven in vertrouwen aan procureur Bourlet van Neufchateau bezorgde, aan het gerecht van Turnhout overgemaakt.

Met dit materiaal wordt er echter blijkbaar niets gedaan en het gerecht van Turnhout kan blijkbaar geen resultaten bereiken in haar onderzoek alhoewel de gezichten van de slachtoffertjes en de daders, in de meeste gevallen, zeer duidelijk herkenbaar zijn.

Het ‘onderzoek‘ van procureur Janssen van het gerecht te Turnhout lijkt uitsluitend bedoeld om Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in discrediet te brengen en het is opvallend dat, telkens M. Vervloesem voor een televisieprogramma of voor een getuigenis in de senaat wordt uitgenodigd , procureur Janssen met de ononderzochte klachten tegen M. Vervloesem naar de pers stapt.

Toen M. Vervloesem zich op 5.2.2002 naar de senaat begaf om er als expert kinderpornonetwerken te gaan spreken, werd de toegang tot de senaat hem plots geweigerd alhoewel hij reeds maanden voordien als spreker was uitgenodigd.
Enkele dagen voor de conferentie plaats vond, had procureur Janssen immers in een zogezegd interviewtje met bepaalde kranten verklaard dat er ‘nog gerechtelijke onderzoeken tegen M. Vervloesem liepen waarvoor hij hem eerstdaags zou laten dagvaarden‘.

Uw collega, mevr. J. Leduc die VLD-voorzitster is in de senaat, reageerde vrij naïef op deze berichtgeving of misbruikte deze berichtgeving misschien juist om M. Vervloesem voor een gesloten deur te laten staan.

Mag ik U daarom nogmaals verzoeken om justitieminister Verwilghen te contacteren ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens - Verlatstraat 13 - 2000 Antwerpen

cc. Werkgroep Morkhoven, internet, (niet op de openbare weg gooien a.u.b.)

19:22 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

21-02-08

Pedofilie - Pascal T.


proces-marcel 15.11.027Na de zaak Dutroux maakte men ons wijs dat het Belgische Justitiebeleid compleet was veranderd en Justitieminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) triomfeerde met de woorden: 'Met de zaak Dutroux heeft België laten zien dat het alles heeft gedaan om de waarheid aan het licht te brengen'. In werkelijkheid was het proces Dutroux bedoeld om alles in de doofpot te steken. Alles wat belangrijk was, werd in het dossier Dutroux Bis gedumpt dat zonder verder onderzoek in de kille kelder van het gerechtshof belandde.

Dat het hier om een echte doofpotpolitiek gaat, blijkt ook uit de manier waarop de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt.
Bijna 10 jaar geleden overhandigde de vzw Werkgroep Morkhoven het kinderpornomateriaal in deze zaak aan het parket van Turnhout en procureur Bourlet (zaak Dutroux). In plaats van de tienduizenden kinderen die op de cd-roms Zandvoort staan te identificeren en de kindermisbruikers, kinderpornoproducenten en cliënten op te sporen, beschuldigde men Morkhoven-activist Marcel Vervloesem echter 10 jaar lang van het 'bezit van kinderporno'.
Nadat men Marcel Vervloesem ook nog eens bijna 10 jaar lang van 'kindermisbruik' had beschuldigd, wist de vzw Werkgroep Morkhoven beslag te leggen op een 30-tal processen-verbaals waaruit bleek dat het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die de klachten rond 'kindermisbruik' organiseerde, zélf zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde. De vzw Werkgroep Morkhoven stelde een open brief op, gericht aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers, waarin de 30 processen-verbaals in het kort werden weergegeven. Een exemplaar van deze brief werd op 23.10.2006 op het bureau van procureur-generaal Dekkers afgegeven en voor ontvangst afgestempeld. De Vlaamse pers en de politici die Marcel Vervloesem jarenlang aan de schandpaal nagelden, kregen een afschrift van deze brief maar zwegen, na de kinderpornozaak Zandvoort, ook dit kindermisbruik dood. Het Herentalse Sp.a-bestuur dat ervoor had gezorgd dat Victor V. twee jaar lang in het Herentalse OCMW-bestuur (Diensten Justitie en Jeugdzaken) zetelde, zette Victor V. zelfs op haar kieslijst. Victor V. werd met een paar honderd Spa.-stemmen tot gemeenteraadslid verkozen en is sinds januari 2006 bestuurslid van de Herentalse politieraad.
De kranten van de VUM mediagroep (Het Nieuwsblad, De Gentenaar, Het Volk,) wilden echter helemaal afrekenen met Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven. Zij gebruikten het gerechtelijk geestesonderzoek waaraan Marcel Vervloesem vervolgens werd onderworpen, om hem voor een 'geestesgestoorde' te verslijten. Het waren trouwens ook de VUM-kranten die Regina Louf destijds 'gek' trachtten te verklaren. Toen het plan om Marcel Vervloesem 'krankzinnig' te verklaren mislukte, legde het gerecht van Turnhout Marcel Vervloesem tenslotte een 'spreekverbod met de pers' op.

Sergio MarzolaDat de Belgische regering een echte doofpotpolitiek voert waarbij personen zoals Victor V. worden beschermd, blijkt verder uit de aanhouding van de Belgische pedofiel Pascal Taveirne uit Brugge. De man werd in 2001 tijdens de Deense operatie 'Hamlet' gearresteerd en had -normaal gezien- langdurig moeten opgesloten worden omdat hij zijn dochtertjes verkrachtte en de videofilmpjes die hij daarvan maakte via het Internet verkocht. Hij mocht echter gewoon doorgaan met filmpjes te maken. Door een gerechtelijk onderzoek van de Italiaanse justitie kwam deze zaak in juli 2006 aan het licht. De Italiaanse politie stelde vast dat het kinderpornonetwerk waarvan Pascal Taveirne deel uitmaakte, verbonden was aan de kinderpornozaak Zandvoort die door de Belgische justitieminister Laurette Onkelinx in antwoord op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot als 'individueel dossier' werd bestempeld.

----

Hierbij volgt de vrije vertaling van het artikel dat de Ierse krant 'The Independant' van 11.11.2007 over de zaak Taveirne publiceerde:

'Vijf mannen die verdacht worden van kindermisbruik, werden tijdens een wereldwijde actie van justitie en politie aangehouden en hun computers werden daarbij in beslag genomen. Het onderzoek dat tot de arrestatie van de mannen in Mayo, Westmeath, Wicklow, Clare and Galway leidde, begon 6 jaar geleden in Denemarken met de arrestatie van een 45-jarige arts die zijn 9-jarige dochter sexueel misbruikte en de foto's hiervan op het Internet plaatste. De foto's circuleerden binnen een pedofielennetwerk dat zich de "Fun Club" noemde.
Sinds het einde van de jaren '90 wisselde Dr Lloyd Alan Emmerson de foto's van de verkrachtingen van zijn dochtertje uit met 25 andere mannen die hun dochterjes of de meisjes die hen werden toevertrouwd, sexueel misbruikten. In totaal bleken er 65 meisjes, waarvan de leeftijd van 2 tot 14 jaar varieerde, op deze wijze te zijn misbruikt. In 2002 werden zij in verzorgingsinstellingen opgenomen.
Emmerson die in het bezit werd gevonden van zo'n half miljoen foto's en filmpjes van misbruikte kinderen, werd tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
Eén van de mannen die via de 'bulletin board' van de Fun Club foto's met Emmerson uitwisselde, was de Belg Pascal Taveirne uit Brugge die vorige week binnen het kader van de operatie 'Koala' van Europol, Eurojust en Interpol werd gearresteerd.

Ook Taveirne maakte en verspreidde foto's van zichzelf en zijn toen 4 en 5-jarige 'autistische' dochters die hij sexueel misbruikte en verkrachtte. In één van de videos op het Internet hoort men één van de meisjes haar verkrachter in een duidelijk Brugs accent 'papa' noemen.

Om onbegrijpelijke redenen werd Taveirne echter nooit vervolgd en de meisjes werden opnieuw aan zijn zorg toevertrouwd zodat hij gewoon verder kon gaan met zijn verkrachtingen en het maken van filmpjes.

België heeft meer dan 200 lokale politiediensten in plaats van een ééngemaakte politie zoals dit in Ierland het geval is. Misschien is het daarom dat België zo'n verschrikkelijk negatief record heeft inzake het vervolgen van pedofiele misdrijven. In de jaren '90 bleek men niettegenstaande de herhaalde waarschuwingen en onmiskenbare feiten niet eens in staat te zijn om Marc Dutroux die 6 meisjes ontvoerde en er daarvan vier vermoordde, achter de tralies te houden.
Ook Dutroux filmde zichzelf terwijl hij meisjes verkrachtte die hij in een ondergrondse bunker in zijn huis opsloot. Een aantal foto's die hij maakte bevonden zich tevens onder de massa pedofiele foto's die op pedofiele websites zoals de Fun Club verschenen.

Zoals Dutroux, kon Taveirne zonder problemen kinderen blijven misbruiken terwijl de autoriteiten van de feiten op de hoogte waren. Taverne bleef vrij en mocht kinderen blijven misbruiken tot hij in augustus 2007 werd gearresteerd en zijn dochtertjes in een verzorgingsinstelling werden opgenomen.

In oktober 2007 arresteerde de politie van Queensland, Australia, negen mannen van tussen de 29 en 64 jaar oud wegens 188 kindermisbruiken en het bezit van kinderpornomateriaal. Er werden daarbij meer dan 2 miljoen beelden van kindermisbruik in beslag genomen.
De politie van Queensland stelde vast dat heel wat foto's en filmpjes in Europa werden geproduceerd en zij zond de foto's en de onderzoeksrapporten naar Interpol, die het materiaal overmaakte aan de Europese politiediensten (Europol, Eurojust).
De Europese operatie die er op volgde werd, omdat het onderzoek in Australië startte, 'Koala' genoemd.
De EU-operatie leidde in augustus 2007 tot de arrestatie van de 40-jarige Sergio Marzola in Italië, een fotograaf en webmaster.
De Italiaanse politie ontdekte dat Marzola in 2007 met Taveirne via het Internet in contact was gekomen en hem in een hotel te Brugge had ontmoet.
Het bewijsmateriaal tegen Marzola bevat ondermeer de betaling van 250 Euro om de dochters van Taveirne in lingerie te filmen, 750 Euro om hen naakt te filmen en 750 Euro voor de opname van een verkrachting van één van de meisjes door Taveirne.
Marzola verkocht de beelden via de enkel door pedofielen gekende 'bulletin boards' op het Internet. De foto's werden slechts gedurende enkele seconden of minuten op de 'boards' getoond. Na het maken van de contacten verdwenen zij voor verkoop in een private 'chat room'.

De Italianen waren bijzonder geschokt toen zij ontdekten dat de Belgische autoriteiten op de hoogte waren van de praktijken van Taveirne en hem gewoon hadden laten begaan.
De Italianen waren dan ook ten zeerste ontstemd toen de Belgische autoriteiten de talrijke foto's op het Internet als 'privé-collecties' afdeden. Ook de aangeboden verontschuldigingen sloegen nergens op want men wist al jarenlang dat één van de Belgische burgers in kinderpornonetwerken fungeerde.

Volgens de documenten die de Belgische autoriteiten naar de Italiaanse onderzoekers stuurden, vertelde Taveirne aan de politie dat hij met 5 uur film van zijn dochters evenveel geld verdiende als twee weken werken. De vrouw van Taveirne werd eveneens aangehouden. Zij beweerde dat de gebruikte lingerie met 'zomerkleding' te vergelijken was.

De Italiaanse politie arresteerde Marzola op 16 augustus 2007, dat was op het moment dat hij naar de Oekraine wilde emigreren alwaar hij in de stad Karkov een huis en een studio had gekocht. Zijn reisbagage bevatte een garderobe van 500 lingeriestukken voor kinderen; honderden DVD's over kindermisbruiken en verkrachtingen; computermateriaal; een archief van 30.000 E-mailadressen en links; computers en cameras; en 100.000 Euro in cash.

De Italiaanse politie gelooft dat Marzola naar de Oekraine wilde verhuizen omdat het land het centrum is geworden van Westerse pedofielen die kinderen via het Internet willen misbruiken en uitbuiten.
Begin 2007 werd de Oekraïne in een rapport van de Verenigde Naties als één der belangrijkste landen inzake sexuele uitbuiting van kinderen en jonge vrouwen genoemd.
Kindermisbruikers adverteren er openlijk voor "Lolita" modellen, die 30 Euro per sessie krijgen betaald, dat is evenveel als het gemiddelde maandelijkse inkomen in de Oekraïne.
Armoede en een goed geörganiseerd netwerk dat zich bezig houdt met mensenhandel (in het bijzonder met sexhandel), gecombineerd met een uitermate corrupte regering, maakt van het land een paradijs voor pedofielen.
Het rapport van de Verenigde Naties merkt op dat de onverzadigbare vraag van pedofielen uit West-Europa en Noord-Amerika voor foto's van jonge Kaukasische meisjes, het land nog aantrekkelijker maakt voor kindermisbruikers.

Marzola wordt thans vervolgd voor het opzetten van 30 websites voor de verkoop en uitwisseling van pedofiele foto's. De politie stelde vast dat hij bij elke transactie tussen de 200 en 400 Euro winst maakte. Gebruikers konden aanvragen indienen voor bepaalde vormen van misbruik, poses of kleding.

Onder het beeldmateriaal was er een foto waarbij één van de twee dochters van Taveirne voor een poster poseerde die ze hadden getekend. De poster was op een kinderlijke manier volgetekend met bloemen en hartjes en droeg als inscriptie "voor Sergio".

Het hoofdnetwerk dat Marzola opzette, wordt in de gerechtelijke documenten van de Italiaanse onderzoekers als de 'Zandvoort File' omschreven. Het onderzoek concentreert zich in een eerste faze op de identificatie van zoveel mogelijk slachtoffers van het netwerk. 23 meisjes werden met de nodige zorgen opgevangen.

Gedurende de voorbije weken maakten Interpol en Europol (Europese politiedienst) details bekend over de betalingen die door 2500 vermeende pedofielen per creditkaart via het kinderpornonetwerk Zandvoort werden gedaan. Vijf dossiers terzake werden overgemaakt aan de 'Garda' die de voorbije weken verschillende raids uitvoerden waarbij computers en ander materiaal in beslag werd genomen.

Het genoemde pedofielennetwerk opereert op dezelfde manier als het "Landslide" network dat vanuit Texas gerund werd, en dat men in 2002 via de Amerikaanse Postdienst op het spoor kwam. Daarbij werden er ongeveer 100 Ieren gearresteerd waaronder de rechter Curtin in Kerry and Tim Allen, echtgenoot van de bekende kokkin Darina Allen.'

The Independent & The Independent on Sunday
Zondag, 11 november 2007


Links:
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Zandvoort+file+pedophile+network&btnG=Zoeken&meta=lr%3Dlang_en
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=Sergio+Marzola&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3Dlang_en
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Europol+pedophile+network&btnG=Zoeken&meta=lr%3Dlang_en
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=Operation+Koala&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3Dlang_en
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Eurojust+Michèle+Coninsx&btnG=Zoeken&meta=lr%3Dlang_en
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=paedophiles+%22Fun+Club%22+&btnG=Zoeken&meta=lr%3Dlang_en
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Dr+Lloyd+Allan+Emmerson&spell=1
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Bruges&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=United+Nations+report+Ukraine+sexual+exploitation+of+children&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Lolita+model&btnG=Zoeken&meta=lr%3Dlang_en

Contact:
werkgroep_morkhoven@hotmail.com

Foto's: Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, gerechtsgebouw Turnhout - Sergio Marzola

16:52 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-02-08

Rechter krijgt spreekverbod


marcel47b258cb-0f0d-4286-8e7d-83562d4649fc

Zoals we reeds schreven, ondervindt de vzw Werkgroep Morkhoven gedurende de laatste weken opnieuw heel wat Internetproblemen.
De problemen houden verband met het proces rond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem waarin serieus geknoeid werd en waarin heel wat slachtoffers van justitie zich ongetwijfeld zullen weervinden.

Op 15 en 16.1.2008 (twee weken voor de uitspraak door het hof van beroep in Antwerpen) werd Marcel Vervloesem reeds herhaaldelijk opgebeld door 2 onbekende mannen en een vrouw die zijn strafdossier blijkbaar tot in de puntjes kenden. Men had het over de dossiers en dossierstukken die uit zijn strafdossier zijn verdwenen en er werd gepolst welke stappen hij terzake zou ondernemen.
Marcel Vervloesem werd aangemaand om met zijn acties te stoppen. Men intimideerde en bedreigde hem.
De telefoons doen terugdenken aan de maandenlange telefoonproblemen en dreigtelefoons die de vermoorde RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens tot vlak voor haar dood had.  Ook zij werd telkens door onbekenden opgebeld.
Ongeveer drie maanden voor haar dood werd Gina Bernaer in opdracht van een procureur-generaal nog verhoord over de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald waarnaar zij met Marcel Vervloesem speurde. Zij ervaarde de drie urende ondervraging als 'uiterst intimiderend' en 'bedreigend'.   Nadat zij was vermoord, bleek de interesse van de gerechtelijke autoriteiten voor het dossier Manuel Schadwald te zijn verdwenen.

Op 15.2.2008 werd Marcel Vervloesem weer eens door een man uit gerechtelijke middens opgebeld. Er werden opnieuw intimiderende en bedreigende opmerkingen gemaakt. Marcel Vervloesem kreeg opnieuw de raad om zijn activiteiten stop te zetten en zich bij het vonnis van het hof van beroep in Antwerpen en de vier jaar effectieve gevangenisstraf neer te leggen.

De man die onbekend wenste te blijven, wist ondermeer het volgende te vertellen:
'U weet toch dat de beslissing van het hof van beroep te Antwerpen kan aangevochten worden ? Welke stappen denkt u binnen termijn te zullen ondernemen ?  Ik heb uw advocaat Raf Jespers proberen te bellen maar die was niet bereikbaar. Wat zijn jullie van plan ? Maar u bent toch nog vrij ? Ge moogt de rechter dankbaar zijn dat hij u niet direct heeft laten aanhouden ! U weet toch dat iemand die veroordeeld wordt tot effectieve gevangenisstraf ter zitting kan aangehouden worden ? Dat is geen misbruik. Dat is het recht van het hof. Gaat ge u tegen de rechterlijke macht keren ? Wat denkt ge te winnen ? Die verdwenen stukken hebt ge toch ook ? Als ge een klacht indient tegen een magistraat, dan moet ge bewijzen hebben hé ! Voor die cd-roms Zandvoort bent u toch vrijgesproken ?

Intussen wacht de vzw Werkgroep Morkhoven nog altijd geduldig het gerechtelijk onderzoek af naar de zedenfeiten die het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. met kinderen en minderjarigen pleegde.
Victor V. die door de gerechtelijke pers 10 jaar lang als een 'slachtoffer' van Marcel Vervloesem werd opgevoerd is in werkelijkheid immers de pedofiel die de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde.

Op 24 oktober 2006 overhandigde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een copie van een lijst met 30 processen-verbaals aan de directiesecretaresse van procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen.
In deze processen-verbaals staan namelijk de zedenfeiten van Victor V. met kinderen en minderjarigen beschreven.

Het blijft echter doodstil rond deze zaak en men krijgt de indruk dat justitie haar kroongetuige in de klachten tegen Marcel Vervloesem ten allen koste wil beschermen. De Hoge Raad voor de Justitie werd van de feiten op de hoogte gebracht.

Het blijft ook doodstil rond de dagvaarding die Marcel Vervloesem nu bijna meer dan een jaar geleden ten opzichte van de genaamde Eddy B. bij de procureur des konings te Turnhout liet betekenen.
Eddy B. was zowat de rechterarm van Victor V. in de klachten tegen Marcel Vervloesem. Ook in deze werd de Hoge Raad voor de Justitie gecontacteerd.

Het proces tegen Marcel Vervloesem dat op de eerste plaats bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, geeft aan hoe erg het met het Belgische rechtssysteem gesteld is.
Doordat de werking van justitie in België door niemand geëvalueerd of gecontroleerd wordt, treft men er thans toestanden aan die men eerder in zware criminele milieus of bepaalde Oostbloklanden zou verwachten.
Niet alleen actievoerders krijgen tegenwoordig een spreekverbod met de pers opgelegd. Ook de Antwerpse strafrechter Walter De Smedt kreeg van rechtbankvoorzitter Yvo Moyersoen het verbod om nog met de pers te praten. Alhoewel er, officieel gezien, in België nog altijd een scheiding der machten bestaat, kan justitie iedere Belgische burger dus een spreekverbod met de pers opleggen. Het is op die manier dat de zogenoemde persvrijheid langzaam aan banden wordt gelegd.

http://www.gva.be/nieuwsxtra/experts/johndewit/

Copie: Antwerpen.spirit, antwerps.pershuis, redactie.volkskrant.nl, redactie.antwerpenapart, redactie.nu.nl, redactie.hln, min.grouwels, anja.hermans.e-gov.be, redactie.bndestem.nl, anne-marie.lizin, redactie.parool.nl, tekeertegendeisoleer, redactie.elsevier.nl, redactie.rtv, redactie.belga, redactie.gazetvanturnhout, redactie.telegraaf.nl, antwerpen.s-p-a, rene.coppens.vldbrussel, linksprotest.nl, vlaamsparlement, redactie.trouw.nl,

15:05 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

14-02-08

"België glijdt af naar politiestaat"


47b258cb-0f0d-4286-8e7d-83562d4649fcVolgens de Antwerpse correctionele rechter Walter De Smedt heeft het parlement helemaal niets geleerd uit de zaak-Dutroux.
Ondanks de aanbevelingen van diverse parlementaire commissies versterken onze parlementsleden de oorzaken die aanleiding gaven tot wat misliep in de zaak-Dutroux nog.De Smedt hekelt terzake wat hij “de socialistische visie op justitie en politie” noemt. Die visie vind je volgens hem in bijna alle politieke partijen, ook in Open Vld, CD&V en VB. Volgens hem dreigt België zelfs af te glijden naar een politiestaat.

Ook valt De Smedt het gebrek aan onafhankelijkheid en openheid van de Comités P en I aan. Deze comités controleren respectievelijk de politie- en inlichtingendiensten en De Smedt was als enige Belg lid van beide comités voor de liberale partij. De magistraat waarschuwt voor de gevaren van de huidige strijd tegen het terrorisme, die volgens hem het opiniemisdrijf opnieuw invoert.

De Smedt haalde recentelijk het nieuws door uitspraken naar aanleiding van onmiddellijke aanhoudingen of keppeltjesdracht van joden op zijn zittingen in het Antwerps vlinderpaleis.

Gazet van Antwerpen, 12/02/2008

http://www.gva.be/nieuwsxtra/experts/johndewit/

17:01 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

09-02-08

Het terrorismeproces dat er geen was


FRO2_G7J1NKIDA.1+DHKPCANTWERPEN – Donderdag 7 februari omstreeks 10u00 startte de slotact van het proces van de zeven DHKP-C leden, in het Hof Van Beroep te Antwerpen. De aanklacht luidde: het vormen van een criminele organisatie en terroristische groepering. Het was reeds de derde maal dat de zaak voorkwam. Eerder veroordeelde het Hof van Beroep in Gent hen wel voor terrorisme.

De voorzitter Stephaan Libert verklaarde bij aanvang dat het hof “niet de mogelijkheden, noch de bevoegdheden” had van een internationaal strafhof. De vraag was dus of het DHKP-C effectief een terroristische organisatie was. De fel gecontesteerde terrorismewetgeving in ons land werd daarbij strikt geïnterpreteerd en er werd geen rekening gehouden met buitenlandse elementen.

In de beklaagdenbank zaten Musa Asuglu, Sükriye Akar en Bahar Kimyongür. Dursun Karatas, Zerrin Sari, Kaya Saz en de nog steeds voortvluchtige Fehriye Erdal werden vertegenwoordigd door hun advocaat.

Om 16u00 viel het uiteindelijke verdict. De zeven leden van het DHKP-C werden vrijgesproken voor het vormen van een criminele organisatie en terroristische groepering. Het hof veroordeelde Asoglu tot drie jaar cel met uitstel, Saz tot 21 maanden cel met uitstel en Erdal tot twee jaar cel met uitstel. De drie moeten ook 1.239 euro boete betalen. Sükriye Akar, Dursun Karatas, Zerrin Sari en Bahar Kimyongür werden over de hele lijn vrijgesproken. Ondanks de eerdere vraag van de voorzitter om bij de uitspraak “geen tekenen van goedkeuring of afwijzing te tonen” werd het arrest op luid applaus onthaald.

“Dit is een overwinning voor iedereen die voor democratische rechten en vrijheid vecht,” zegt Musa Asuglu. “Maar die strijd stopt voor ons niet hier. Zolang die rechten er niet in Turkije zijn gaan wij door. Wij willen wel iedereen bedanken die hier in België solidair met ons is geweest. Ik hoop dat Erdal deze kans ook kan gebruiken om terug te keren. Niemand mag de rest van zijn leven ondergedoken blijven, opgejaagd als een dier,” aldus Musa Asuglu.

“De beslissing van het Hof vandaag was correct en integer,” zegt Bahar Kimyongür. “Iedereen hier vandaag heeft duidelijk stelling genomen tegen de terrorisme wet, de Bush-doctrine en zijn Belgische vertegenwoordiger federale procureur Johan Delmulle. Ik ben zeer gelukkig dat twee jaar van strijd nu achter mij liggen. De democratie en de rechtstaat hebben vandaag gezegevierd, ik hoop dat dit een sensibilisering van de publieke opinie tot gevolg heeft,” zegt Bahar Kimyongür.

“De terrorismewet betekent een gevaar voor de vrije meningsuiting en het activisme van burgers en organisaties,” zegt Sükriye Akar. ”Daarom ben ik blij dat het recht het vandaag heeft gehaald. De Belgen mogen nu hopen op recht en vrijheid.”

By Bart, 7.2.2008

Overgenomen van Indymedia.be - http://www.indymedia.be/nl/node/25879

Foto: Antwerpen, 7 februari 2008 - Leden en sympathisanten van DHKP-C (De foto wordt wel eens weggehaald door een aantal figuren die zich bij het vonnis niet kunnen neerleggen. Het probleem in België is dat men zelfs na vrijgesproken te zijn, vervolgd kan worden)

20:17 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (21) |  Facebook |

'Terrorisme': évaluation


La justice belge évalue le parquet fédéral

FRO2_G7J1NKIDA.1+DHKPCLe cabinet du ministre de la Justice Jo Vandeurzen va se pencher sur le fonctionnement du parquet fédéral, après les acquittements pour terrorisme survenus dans le dossier du groupement turc d'extrême-gauche DHKP-C, indique samedi De Morgen. Une concertation est prévue ce samedi au cabinet du ministre. "Nous voulons déterminer si le parquet fédéral a les capacités de concrétiser ses ambitions et s'il est devenu ce que nous espérions qu'il devienne. Cela nous semble relever d'une préoccupation légitime", indique-t-on. Le ministre de l'Intérieur Patrick Dewael (Open Vld), pour sa part, n'est pas demandeur à l'heure actuelle d'une évaluation du parquet fédéral ni de la loi contre le terrorisme. (BPE) - La Libre Belgique, 9.2.2008 © BELGA


"La loi antiterroriste est nuisible"

C'est la conclusion d'un des conseils des prévenus du procès du DHKP-C. Le comportement du parquet fédéral et des politiques mis en cause par diverses organisations. Mais le dossier n'est sans doute pas clos.
Au lendemain de son acquittement, par la cour d'appel d'Anvers (LLB du 8 février), des préventions d'association de malfaiteurs et d'appartenance à un groupe terroriste, Bahar Kimyongür, militant du mouvement turc d'extrême-gauche DHKP-C, a confié son soulagement. "Cela fait deux ans que je me tue à le dire : je ne suis pas un terroriste", a-t-il scandé, au milieu d'une conférence de presse organisée par le Comité pour la liberté d'expression et d'association (CLEA) et la Ligue des droits de l'homme, deux associations qui ont également salué l'arrêt.

"Trois juges ont, cette fois, décidé de ne plus capituler", s'est réjoui le CLEA, qui affirme que la cour a pourtant été "soumise, jusqu'aux derniers moments, aux pressions du ministre de l'Intérieur Patrick Dewael".

La Ligue des droits de l'homme a avoué, par le biais de son président Benoît Van der Meerschen, qu'elle "ne s'attendait pas à ces attendus-là".

Pour rappel, sept membres du DHKP-C, mouvement taxé de terroriste en Turquie, avaient été condamnés en première instance par le tribunal correctionnel de Bruges en février 2006, puis par la cour d'appel de Gand en novembre de la même année avant que la Cour de cassation ne dise, en avril 2007, qu'un tribunal d'exception avait jugé le DHKP-C en appel à Gand, avec une cour spécialement constituée, et provoque le troisième procès, celui qui vient de s'achever à Anvers, à la grande confusion du parquet fédéral.

"Ce procès doit permettre de se poser des questions sur la loi antiterroriste", a déclaré Benoît Van der Meerschen, Me Jan Fermon, défenseur de Musa Asoglu, autre figure centrale, avec Fehriye Erdal, toujours en fuite, de ce procès, et condamné, lui, pour possession d'armes et de faux papiers, une prévention qu'il n'a jamais contestée, abonde dans le sens de la Ligue.

"En recentrant le débat, la cour d'appel d'Anvers a rendu service à la loi antiterroriste, nous a-t-il confié. Ce dossier aurait pu être traité devant un tribunal correctionnel six mois après les faits. Au lieu de quoi, les magistrats nationaux puis le parquet fédéral ont voulu en faire une affaire d'Etat et ont gonflé artificiellement l'affaire."

Me Fermon y voit deux raisons : "Après avoir refusé à la Turquie l'extradition de Fehriye Erdal, la Belgique a peut-être voulu calmer Ankara. Par ailleurs, je reste persuadé que le parquet a cherché à tester la nouvelle législation antiterroriste à travers ce procès."

Ce que la cour d'appel d'Anvers a fait, commente notre interlocuteur, "c'est revenir aux principes de base du droit pénal. L'arrêt rappelle, à plusieurs reprises, que le parquet doit faire la preuve de ce qu'il avance et que des éléments ramassés dans les poubelles des services de renseignement ne constituent pas des preuves en droit."

L'arrêt a aussi, aux yeux de Me Fermon, dressé les limites de la loi antiterroriste et dit que des personnes diffusant des tracts de nature politique ou organisant des conférences où ils défendent leurs convictions ne tombent pas sous le coup de la loi. "L'arrêt ne constitue pas un coup d'arrêt à la lutte antiterroriste, au contraire. Il permettra désormais aux enquêteurs de se concentrer sur l'essentiel, de ne plus mobiliser pour rien d'énormes moyens policiers et judiciaires mais de les réserver à ceux qui projettent des actes de violence graves et mettent réellement en péril la sécurité publique."

Ce que Me Fermon et la Ligue des droits de l'homme disent de concert, c'est que la loi antiterroriste est mal fichue.

"Elle est inutile et nuisible, scande l'avocat, la définition du terrorisme qu'elle contient est à ce point vague et large qu'on peut poursuivre n'importe qui. Il existe dans l'arsenal pénal assez de moyens pour poursuivre les délits et les crimes commis par d'éventuels candidats terroristes. La loi, telle qu'elle est rédigée, sème la confusion. Aux parlementaires d'y réfléchir, à eux de la modifier. Ce n'est en tout cas pas aux tribunaux belges de faire de la géopolitique et de se substituer aux juridictions pénales internationales."

Jean-Claude Matgen - La Libre Belgique, 9.2.2008

Photos: Anvers (Belgique), 7 février 2008 - Membres et sympathisants du DHKP-C (Parfois, les photos disparaissent du fait de crapules non-identifiées)

http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAAABJ&obid=36510

10:59 Gepost door Jan Boeykens in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |