08-09-12

Brussel: GAS-boetes zijn onwettelijk

GAZ.boete.jpg

De zogenaamde gasboetes treffen niet alleen de prostituees in Brussel.
Overal in België worden er thans 'GAS-boetes' opgelegd.  Deze administratief ingevoerde boetes zijn volslagen onwettelijk en de burger heeft geen enkel verweer tegen de opgelegde boetes.  Zij worden dikwijls gebruikt om ontevreden misbedeelden en aktievoerders het zwijgen op te leggen.
Indien men niet akkoord gaat met de boete die uitsluitend bedoeld is om de gemeentekassen te spijzen, krijgt men een deurwaarder op bezoek.  Omdat er vervolgens met een gerechtelijk proces wordt gedreigd, is men verplicht om de boete die enkel gebaseerd kan zijn op een klacht van een buurman, te betalen.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) keurt dit onwettelijk systeem van betalingen in Brussel en elders goed.  Zij zegt enkel 'argwanend te staan tegenover de uitbreiding van de GAS-boetes in Brussel omdat daarmee een parallel rechtssysteem met stadsambtenaren te dreigt te ontstaan waarbij het werk van de stadsambtenaar nog nauwelijks verschilt van wat een lokale politieagent doet.'

---

Prostituees trekken naar Raad van State voor GAS-boetes

8 september 2012 - BRUSSEL - Drie maanden na de invoering van de Brusselse GAS-boetes om prostitutie tegen te gaan, stappen 16 prostituees naar de Raad van State. Ze willen de overlastboetes laten verbieden en kunnen rekenen op de steun van de Ligue des Droits de l'homme. Dat staat te lezen in De Morgen.

Sinds begin juni behandelde de stad Brussel al meer dan 225 overlastdossiers in de Brusselse Alhambrawijk, vlakbij de KVS en het Nationaal Theater. De opkomende wijk is het werkterrein van heel wat straatprostituees. Met veel overlast tot gevolg, dixit burgemeester Freddy Thielemans (PS).
Daarom besloot men het stadsreglement aan te passen in de hoop pooiers, prostituees en klanten af te schrikken. Wie voor geluidsoverlast zorgt, bierblikjes op straat gooit of te traag rijdt langs de prostituees en het verkeer hindert, riskeert nu een gemeentelijke administratieve sanctie van 75 tot 250 euro.
De prostituees pikken het niet dat ze uit hun wijk worden gejaagd. Zestien meisjes trekken nu naar de Raad van State om het nieuwe reglement en de GAS-boetes aan te vechten. Ze krijgen daarbij de steun van Espace B, een vereniging die de statuten van de meisjes wil verbeteren, en de Ligue des droits de l'homme.
'We ondersteunen hun actie omdat de meisjes in de Alhambrawijk arbeidskrachten zijn zoals iedereen', zegt Anne-Julie Wilcox, juriste bij de Franstalige Liga voor de Mensenrechten. 'Prostitutie is legaal, en op deze manier worden ze in de clandestiniteit gedreven. De stad viseert ook enkel de meisjes. De pooiers blijven met deze maatregelen gewoon buiten schot'.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...

-----

GAS-boetes fors uitgebreid - Stadsambtenaar gaat parkeerboetes schrijven

2 juni 2012 - BRUSSEL - Stadsambtenaren zullen binnenkort administratieve boetes kunnen uitschrijven om foutparkeerders te bestraffen.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) wil de lijst van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) fors uitbreiden. In een wetsontwerp dat nog op het kernkabinet besproken moet worden, staat dat foutparkeren met gemeentelijke ‘overlastboetes' zal worden bestraft.

Volgens het wetsontwerp kan de politie nog de vaststellingen doen, maar ook stadsambtenaren zullen dus boetes kunnen uitschrijven. En die zullen niet meer door het parket worden behandeld, maar door de gemeente zelf.

‘Dat moet een einde maken aan een probleem dat voor veel irritatie zorgt', zegt de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A). ‘Wanneer iemand twee minuten te lang parkeert op een reglementaire parkeerplaats, krijgt die vaak direct een boete van een parkeerwachter van een privéfirma. Maar de auto die vijf meter verderop op een zebrapad geparkeerd staat, blijft onbestraft omdat zo'n overtreding een bevoegdheid van de politie is. Die heeft vaak geen tijd om daarop te controleren.'

Termont zat donderdag met de burgemeesters van de grootste steden van ons land samen op het kabinet van Milquet. ‘De GAS-boetes voor verkeersovertredingen zijn een van de nieuwe elementen in het wetsontwerp.'

Minister Milquet zelf wil geen commentaar kwijt. Volgende woensdag wordt haar wetsontwerp besproken op het kernkabinet. Daarna moet de tekst nog naar de ministerraad.

Gemeentes kunnen al sinds 1999 zelf overlastboetes opleggen zonder dat er nog een rechter in tussenkomt. Omdat elke gemeente het GAS-systeem naar eigen goeddunken mag invullen en iedereen de hoogte van de boetes zelf bepaalt, is er veel kritiek.

‘We moeten inderdaad opletten dat we de GAS-boetes niet te ver uitbreiden', vindt Termont. ‘Grote steden als Gent hebben personeel genoeg om het systeem in stand te houden, maar we moeten vermijden dat in kleine gemeenten de burgemeester als een soort sheriff gaat optreden.'

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) staat erg argwanend tegenover het voorstel van Milquet. ‘We zouden liever hebben dat het systeem blijft zoals het nu is', zegt Koen Van Heddeghem van de VVSG.
‘Op den duur dreig je een een parallel rechtssysteem met stadsambtenaren te krijgen. Hun werk zal nauwelijks nog verschillen van wat een lokale politieagent doet.'

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...

20:55 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, België, Brussel, GAS-boetes, onwettelijk | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

In navolging van het strafwetboek artikel 380, kan men stellen dat prostitutie zoals uitgevoerd in de Alhambra wijk niet conform is met de gedoogde versie van deze activiteit. Men kan verder ook stellen dat het gedrag van de (sommige) dames de in de wijk levende jeugd corrumpeert. Daarenboven wordt er oneigenlijk gebruik gemaakt van de openbare ruimte en kan geen enkel van de dames een vergunning te voorschijn toveren die hun activiteit op de openbare weg toelaat. Indien de belasting aangifte van deze dames gecontroleerd zou worden is het onwaarschijnlijk dat de inkomsten van deze activiteit worden aangeven. Daarenboven is het ook zeer onrealistisch dat de dames de verplichte 21%BTW op hun dienstverlening aanrekenen. Om het betoog tegen de vooropgesteld activiteit te concluderen, kan men ook stellen dat de dames verantwoordelijk zijn voor hun cliënteel en elke vorm van overlast dat deze met zich meebrengt.

Het verbaast me dat Mevrouw Wilcox beweert dat de activiteiten zoals ze in Alhambra wijk worden uitgevoerd legaal zijn. Ik vind het bijzonder storend dat zij de dames niet wijst op hun plichten als handelaar. Ofwel zijn ze legaal en houden zich aan de wet => overlast opgelost of handel toe, ofwel zijn ze illegaal en dan worden ze beboet. Ik besef wel dat de bewering zal komen dat de dames daar geen prostitutie uitvoeren of dat dit niet kan bewezen worden. Maar men moet ook maar eens stoppen met flauw doen.

Bij mijn weten, woont geen enkel van de dames effectief in de wijk. Dus het is niet hun wijk. De Alhambra wijk is een woonwijk waarin veel kinderen wonen. Deze hebben het recht om op te groeien zonder de gevaren die straatprostitutie met zich meebrengt.

De GAS is momenteel het enige wat de leefbaarheid van de wijk kan redden.

Gepost door: Anoniem | 10-09-12

De zogenaamde GAS boetes treffen niet alleen de prostituees in Brussel maar ook tal van burgers en zelfs minderjarigen.
Het is niet de taak aan de stadsambtenaren om politieagent te spelen omdat, zoals Koen van Heddeghem van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten terecht opmerkt, daardoor een parallel rechtssysteem dreigt te ontstaan.
Laat de Justitie haar werk doen als de politie overtredingen vaststelt. En geef de burger de kans om zich tegen de opgelegde boetes te verweren, zoals dit binnen een democratisch rechtssysteem gebruikelijk is. Zoniet evolueren we naar een Staat waarin de Securitate alles controleert en regelt.

Gepost door: Yves Goossen | 10-09-12

De commentaren zijn gesloten.