04-11-12

Curruptie binnen de sp.a

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpg

Wat is corruptie?


De meest simpele definitie:

Corruptie is misbruik maken van publieke macht (politicus of ambtenaar) voor privaat gewin.

Om ook de corruptie tussen bedrijven en personen mee te nemen is de bredere definitie in gebruik gekomen die luidt:

Corruptie is misbruik maken van toevertrouwde macht voor privaat gewin (dan dus niet alleen de macht verkregen door verkiezingen of door een ambtelijke benoeming, maar ook de macht van de bedrijfsdirecteur, de makelaar of notaris, de uitvoerder van werk op straat, de trainer van een sportteam, enzovoorts in een private relatie).

Een moeilijke alles omvattende definitie van corruptie luidt:

- een vervuiling in het beslissings-proces,

- waarbij een beslisser instemt af te wijken, of een afwijking vraagt van het criterium dat zijn of haar besluitvorming zou moeten bepalen,

- in ruil voor een beloning of de belofte of de verwachting van een beloning,

- terwijl deze motivatie die zijn of haar beslissing zou moeten beïnvloeden, geen deel kan uitmaken van de rechtvaardiging van de beslissing.

http://www.corruptie.org/corruptie/wat-is-corruptie

---

Open Brief van 4 november 2012 aan sp.a-mandatarissen

hans.bonte.sp.a.vilvoorde, john.crombez.sp.a.vlaamsparlement, deconinck.sp.a, maya.detiege.sp.a.dekamer, david.geerts.sp.a., caroline.gennez.sp.a, kitir.sp.a, renaatlanduyt.sp.a, karin.temmerman.sp.a, bruno.tobback.sp.a, bruno.tuybens.sp.a.dekamer, dirk.vandermaelen.sp.a.dekamer, oostende.sp.a, ann.vanheste.sp.a, myriam.vanlerberghe.sp.a.dekamer

Beste,

Zoals jullie weten is uw politieke collega Freya Van den Bossche (sp.a) politiek verantwoordelijk voor het Woonbeleid in Vlaanderen.

Van den Bossche werd, zoals haar voorganger, ex-Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD), herhaaldelijk geschreven in verband met het geknoei van de Geelse Huisvesting.

Maar doordat zij niet reageerden, werden een gezinnetje en hun 82-jarige bedlegerige moeder, destijds als een vuilniszak op straat gezet.

Hierbij volgt een kopie van ons schrijven terzake van 3.3.2011 aan Freya Van den Bossche, dat onbeäntwoord bleef.

Het is niet omdat de sp.a zichzelf 'sociaal', 'progressief' en 'alternatief' noemt, dat zij ook allerlei geknoei met sociale woningen moet toelaten.

Ik reken erop dat deze zaak nog voor de eerstvolgende federale verkiezingen van 2004 waarop de Vlaamse kiezer zich opnieuw over u moet uitspreken, onderzocht wordt.

Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

19:38 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, corruptie, Sp.a | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.