17-11-12

Vlaamse socialisten en kindermisbruiken

Di.Rupo.jpg

Premier Di Rupo (P.S., Parti Socialiste) werd destijds beschuldigd van de sexuele omgang met een minderjarige. De zaak werd echter nauwelijks onderzocht en Di Rupo werd niet vervolgd in deze zaak doordat de pers de klachten van het vermeende slachtoffer in twijfel trok.

Enkele maanden geleden werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven, via de krant Het Nieuwsblad, opnieuw van 'sexueel misbruik van een minderjarige' beschuldigd terwijl daar geen enkele grond voor bestond.

In tegenstelling tot de zaak Di Rupo, werd het verhaal onmiddellijk ernstig genomen en de nog steeds zwaar zieke Vervloesem verdween opnieuw voor vijf maanden achter de tralies.

Het Nieuwsblad was toevallig ook de krant die, na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, plotseling afkwam met een verhaal over 'vroegere sexuele misbruiken van Marcel Vervloesem' waarna deze krant hem gedurende het mediaproces dat 11 jaar duurde, voortdurend als een 'zelfverklaarde pedofielenjager', 'laffe kindermisbruiker', 'pedofiel' en 'geesteszieke' aan de schandpaal nagelde. Vervloesem werd na deze jarenlange criminalisering waarbij, zoals de Hoge Raad voor de Justitie laattijdig toegaf, zelfs alle ontlastende stukken uit zijn strafdossier verdwenen, toen gedurende twee jaren op een onmenselijke wijze in de gevangenis opgesloten. De vzw Werkgroep Morkhoven is er nog steeds van overtuigd dat de Belgische autoriteiten hem uit de weg hebben willen ruimen.

Het eerste verhaal over 'sexueel misbruik' in Het Nieuwsblad, kwam van Vervloesem's halfbroer die dank zij de sp.a een snelle politieke carrière kon opbouwen.

Over deze halfbroer, een homo-sexueel die onlangs op een theatrale manier in het huwelijk trad met een andere man, bestaan er echter een 30-tal processen-verbaal over zedenfeiten met jongetjes die nooit onderzocht werden.

Bijna alle mandatarissen van de sp.a werden ingelicht over deze zaak maar niemand reageerde.

Het is dus duidelijk dat de sp.a ('Sociaal', 'Progressief' en 'Alternatief', de vroegere socialistische partij) deze zaak dichtdekte. En dat was waarschijnlijk ook bedoeld om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot kunnen stoppen. Want iederéén sprak immers over Marcel Vervloesem en niemand sprak nog over de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 99.000 slachtoffers en daarin reeds genoemde zedenmisdrijven in de Amsterdamse kinderkribben. 

Sp.a-kamerlid Renaat Landuyt spreekt op zijn Facebook-pagina steeds over het kindermisbruik binnen de katholieke kerk en pleit op een felle manier voor de verlenging van de verjaringstermijn voor kindermisbruiken. Landuyt werd echter meermaals gecontacteerd zonder dat hij reageerde en is dus mee verantwoordelijk voor de dichtgedekte kindermisbruiken binnen zijn partij en in de kinderpornozaak Zandvoort. Het stilzwijgen van Landuyt heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat hij destijds met Luk Willems (CD&V), een wetsvoorstel indiende om de discriminatie van homo's te verbieden.

De vzw Werkgroep Morkhoven die beslist niet anti-homo gericht is, vindt echter dat het verbod tot discriminatie van homo-sexuelen niet tot de bescherming van homo-sexuelen die kinderen sexueel misbruiken, mag leiden. Het verbod tot discriminatie laat ook niet toe dat kindermisbruiken worden dichtgedekt.

De Werkgroep gaat niet akkoord met het stilzwijgen van de sp.a, en heeft besloten om, in de aanloop naar de eerstvolgende federale verkiezingen in 2014, deze kwestie op haar politieke agenda te plaatsen. Politieke discussies mogen zich niet beperken tot de klassieke verkiezingspannels op TV waarin alleen de naar stemmen hengelende beroepspolitici aan het woord worden gelaten.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------------------

 

wittemars1996.jpg

Processen-verbaals Victor Vervloesem, halfbroer van Marcel Vervloesem:

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
“Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor Vervloesem om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor Vervloesem er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan “.
2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
” Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor Vervloesem. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001.”
3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
” Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor Vervloesem tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor Vervloesem wegens aanranding op mijn persoon. Victor Vervloesem heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. ”
4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
” Ik volgde de aantijgingen van Victor Vervloesem en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer.
Het was Victor Vervloesem die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje.”
5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
” Victor Vervloesem had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor Vervloesem opgezet .”
6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
” Victor Vervloesem viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. ”
7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
” Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor Vervloesem zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. ”
8. Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
” Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor Vervloesem aan ” stekkesvijver ” te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. ”
9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
” In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor Vervloesem aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven
ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen.”
10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 – pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
” Victor Vervloesem beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te
trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over
afgelegd. ”
11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv.
1.7025 /05:
” Victor Vervloesem heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor Vervloesem beschermd door Burgemeester P.
Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. ”
12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
” Ik heb Victor Vervloesem en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor Vervloesem was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. ”
13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
” Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. ”
14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in
TU.37.10.102448/98:
” Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor Vervloesem .”
15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 – TU.37.10102448 / 98:
” Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor Vervloesem in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor Vervloesem twee van mijn vriendjes heeft aangerand. ”
16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 – TU.37.10.102448.98:
” Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat
Victor Vervloesem hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. ”
17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
” Ik heb Victor Vervloesem de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. ”
18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor Vervloesem. TU. 37.10.102448 – 98:
” Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht .”
19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
” Victor Vervloesem bij de OCMW-raad in Herentals. Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW-raad zetelt .”
20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de
bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 – TU.37.10.102448 – 98:
” Ik kreeg 10.000 bfr van Victor Vervloesem om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto’s van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor Vervloesem 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv-zender VTM moest doen.”
21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen – TU.L3.100118 – 2006 verhoor D.L.M.:
” Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor Vervloesem uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor Vervloesem masturbeerde zich voor ons. Victor Vervloesem vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken.
Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen.”
22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 – 05:
” Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor Vervloesem.
Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. ”
23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 – 2003 – dd 5.7.2005 – TU. 37.10.102448/98F:
” Victor Vervloesem heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen.”
24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 – Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
” Victor Vervloesem had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor Vervloesem chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor Vervloesem hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel Vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken.”
25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 – Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
” Victor Vervloesem manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel.”
26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout – TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
” Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen.”
27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
” Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs.

Verzonden aan: hans.bonte.sp.a.vilvoorde, john.crombez.sp.a.vlaamsparlement, deconinck.sp.a, maya.detiege.sp.a.dekamer, david.geerts.sp.a., caroline.gennez.sp.a, kitir.sp.a, renaatlanduyt.sp.a, karin.temmerman.sp.a, bruno.tobback.sp.a, bruno.tuybens.sp.a.dekamer, dirk.vandermaelen.sp.a.dekamer, oostende.sp.a, ann.vanheste.sp.a, myriam.vanlerberghe.sp.a.dekamer, bart.dewever.vlaamsparlement, geert.bourgeois.n-va, kabinet.muyters.vlaanderen, jan.peumans.n-va, henk.cuypers.vlaamsparlement, luc.demullier.vlaamsparlement, christa.merken.vlaamsparlement, kris.vandijck.n-va, lies.jans.n-va, vera.celis.n-va., lieven.dehandschutter.n-va., mark.demesmaeker.n-va, matthias.diependaele.n-va, tine.eerlingen.n-va, danielle.tjonck.n-va, marc.hendrickx.n-va, liesbeth.homans.n-va, willy.segers.n-va, senaat.helgastevens, jan.jambon.n-va, manu.beuselinck.n-va, pers, justitiediensten, verenigingen, personen,

Maya Detiège (sp.a Antwerpen) vroeg om van de mailinglijst van de vzw Werkgroep Morkhoven geschrapt te worden...

Foto's: 1) Elio Di Rupo 2) Witte Mars, Brussel 1996

De commentaren zijn gesloten.