28-02-13

Hoe staat het met de arme alleenstaande ouders ?

alleenstaande ouders.jpg

'Wijziging belastingregels nadelig voor lage inkomens'

7 december 2012

BRUSSEL - Alleenstaande ouders met een laag inkomen verliezen geld na een aanpassing van de belastingregels voor kinderen ten laste. De verliezen kunnen oplopen tot honderden euro's per jaar.

Gezinnen met kinderen hebben recht op een belastingvermindering. Dat is al sinds jaar en dag zo. Maar voor sommige gezinnen – diegene met een laag inkomen – ligt die vermindering hoger dan de belastingen die ze op hun inkomen moeten betalen.Tot 2003 ging voor die ‘arme' gezinnen een deel van de belastingvermindering verloren. Maar sinds dat jaar wordt het deel van de vermindering dat niet verrekend kan worden, uitbetaald als een belastingkrediet. Dat gezin krijgt dus geld.

De regering-Di Rupo heeft in het voorjaar aan de berekeningswijze van het belastingkrediet gesleuteld om het eenvoudiger te maken. Die nieuwe regeling is al gepasseerd in de Kamer, maar moet nog goedgekeurd worden in de Senaat. Volgens de meest recente cijfers zijn er in ons land ruim 187.000 gezinnen, met een inkomen, die het belastingkrediet genieten. Niemand van die groep wordt beter van de nieuwe berekeningswijze en de groep met een zeer laag inkomen of met veel kinderen, verliest aan inkomen. Een alleenstaande of een feitelijk samenwonende ouder met een brutoloon van ongeveer 1.700 euro per maand (belastbaar inkomen 21.580 euro) en vier kinderen ten laste gaat er bijvoorbeeld 557 euro per jaar op achteruit. Zo blijkt uit berekeningen van fiscalist Jef Wellens van de uitgeverij Kluwer. Als de nieuwe berekening van het belastingkrediet ongeschonden door de Senaat komt, zullen die armste gezinnen het inkomensverlies voor het eerst voelen nadat ze hun belastingaangifte in 2013 hebben ingediend.

Een groep van ruim 33.000 gezinnen zonder enig inkomen, geniet ook van dat belastingkrediet. Hier gaat het voor een belangrijk deel over asielzoekers met kinderen. Asielzoekers worden automatisch opgenomen in het wachtregister, waardoor ze een aangifteverplichting hebben in de personenbelasting. Voor deze groep verandert er niets aan het belastingkrediet.

Internationale ambtenaren

Waaraan de regering-Di Rupo wel een mouw heeft gepast, is het gebruik van het belastingkrediet door internationale ambtenaren. Die ontvangen in ons land vaak een royaal inkomen, maar dat wordt wegens hun statuut vrijgesteld van belastingen in ons land. Zij genoten ook het belastingkrediet omdat ze de facto geen belastingen moesten betalen. Maar daar komt nu een einde aan.

Het kabinet van premier Elio Di Rupo (PS) werd gisteren gevraagd naar een reactie op het inkomensverlies voor de laagste inkomens, maar die was er bij het ter perse gaan van de krant nog niet.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121206_00394387

===

7 december 2012

Vanackere: 'Arme alleenstaande ouders niet treffen'

Het was zeker niet de bedoeling dat de wijziging van de belastingregels alleenstaande ouders met een laag inkomen treft. Zo reageert minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) op een artikel in onze krant. Hij wil mogelijke 'niet-bedoelde effecten' laten wegwerken.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121207_014

De commentaren zijn gesloten.