19-03-13

Bart De Wever heeft politieke steun van justitieminister Turtelboom

Image

Bart De Wever is niet alleen een graag geziene gast bij de franstalige patronale elite  maar hij kan ook rekenen op de politieke steun van Annemie Turtelboom (Open VLD) die justitieminister is binnen de regering Di Rupo...

Turtelboom: ‘Ik ben tevreden met het akkoord dat voor het grootste deel strookt met het Open VLD-verkiezingsprogramma. Een schildpad komt alleen maar vooruit als ze haar nek uitsteekt’…

---

10 december 2012

De Wever: ‘Bestuursakkoord is verhaal van kansen’

ANTWERPEN – De onderhandelaars van de drie Antwerpse coalitiepartijen, Liesbeth Homans (N-VA), Annemie Turtelboom (Open VLD) en Marc Van Peel (CD&V) stelden samen met toekomstig burgemeester Bart De Wever (N-VA) het bestuursakkoord voor. ‘Het is een gedegen tekst geworden met heel wat zaken die Antwerpen mooier en beter zullen maken’, stelde De Wever.
Zondagavond kwam er witte rook uit de schoorsteen van het Schoon Verdiep. De onderhandelaars bereikten een inhoudelijk akkoord om Antwerpen de volgende zes jaar te besturen. Op de persconferentie kregen de verschillende delegatieleiders elk om de beurt het woord.

De Wever onthulde eerst en vooral dat het bestuursakkoord de titel ‘Respect voor A’ meekreeg en dat het document zeven hoofdstukken telt en 450 resoluties. De formateur, die zichzelf nu officieel burgemeester mag noemen, droeg ook het A-logo dat zijn voorganger Patrick Janssens bedacht. Hij bedankte iedereen die heeft meegeholpen tijdens de onderhandelingen.

‘Voor onze stad begint een nieuwe periode’, stelde De Wever. ‘Er zal een nieuwe coalitie optreden in een totaal gewijzigd politiek landschap. Het bestuursakkoord is een gedegen tekst geworden met heel wat zaken die Antwerpen mooier en beter zullen maken.’

De Wever benadrukte verder nog eens hoe vlot de onderhandelingen verliepen: ‘Ik ben ervaringsspecialist in onderhandelen en ik heb minder goede onderhandelingen gekend. We hebben in een goede sfeer samengewerkt. Zelfs de Sint, die ons een bezoek bracht, kon alleen zien dat het goed was.

‘Verhaal van kansen’

‘In de nota draait alles rond respect’, aldus De Wever. ‘Respect van de stad voor de Antwerpenaren, respect van de Antwerpenaren voor de Antwerpenaren en respect van de Antwerpenaren voor hun stad. Respect voor A is ook een verhaal van kansen.

‘Die rechten en plichten zijn belangrijk’, beaamde N-VA-delegatieleidster Homans. ‘Wie kansen krijgt moet die grijpen.’ Ze noemde daarbij als voorbeeld het aanleren van het Nederlands, dat door het nieuwe bestuur gefaciliteerd zal worden.

Het nieuwe sociaal beleid is volgens Homans op gericht de armoede te bestrijden, maar niet op een conventionele manier. ‘Niet op een manier dat de overheid het overneemt.’

Het sociale beleid weerspiegelt zich ook in het onderwijs waar taalachterstand en leerproblemen moeten aangepakt worden, verklaarde Homans. Dat werd beaamd door CD&V-delegatieleider Van Peel, die verklaarde dat het sociale beleid en het aanpakken van de werkloosheid speerpunten waren voor zijn partij.

‘Niet met auto tot aan de kathedraal rijden’

Homans vertelde ook nog iets meer over het hoofdstuk mobiliteit in het akkoord. ‘Diegenen die vreesden dat iedereen met de auto tot aan de kathedraal zou kunnen rijden, kan op beide oren slapen. We willen een optimale mix van voertuigen.’ Volgens Homans hebben voetgangers, fietsers, auto’s en openbaar vervoer een plaats in het nieuwe mobiliteitsbeleid.

Het nieuwe bestuur wil naar eigen zeggen echter ook dat de mensen die werken en willen komen werken in Antwerpen, daar ook de mogelijkheid toe krijgen. Er zal ook voorzien worden in extra parkeerplaatsen. ‘We willen de stad aantrekkelijk maken voor iedereen, ook voor jonge gezinnen’, aldus Homans.

Turtelboom

Ook Annemie Turtelboom, vertegenwoordiger van Open VLD tijdens de onderhandelingen, kreeg nog even het woord aan het einde van de persconferentie. Ze was tevreden met het akkoord, waarvan ze stelde dat het voor het grootste deel strookte met het Open VLD-verkiezingsprogramma. ‘Een schildpad komt alleen maar vooruit als ze haar nek uitsteekt’, besloot de federale minister.

Schepenambten

Formateur De Wever liet zondag al blijken dat er nog niets beslist is over de verdeling van de schepenambten. Dat herhaalde hij tijdens de persconferentie. Eerst moeten de verschillende lokale partijbesturen het bestuursakkoord nog goedkeuren. Het is al wel bekend dat er negen schepenen benoemd zullen worden.

Foto: Liesbeth Homans, Bart De Wever, Annemie Turtelboom en Marc Van Peel

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...

Commentaren

Annemie Turtelboom steunt procureur Dams

14 januari 2013

"De aanpak van het parket van Antwerpen is volledig in overeenstemming met het Nationale Veiligheidsplan", zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom...

Minister van Justitie Annemie Turtelboom staat achter de verklaringen van Antwerps procureur Herman Dams. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen, stelde de minister op Radio 1, verwijzend naar de buurtinformatienetwerken die in de wet werden verankerd.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/annemie-turtelboom-steunt-procureur-dams/article-4000233346474.htm

====

De Wever in de bres voor procureur Herman Dams

15 JANUARI 2013

ANTWERPEN - Na minister van Justitie Annemie Turtelboom springt ook burgemeester Bart De Wever in de bres voor procureur des koning Herman Dams. Die kreeg dit weekend Groen en SP.A over zich heen, omdat hij had gezegd dat ‘kleine criminaliteit even ontwrichtend is voor de samenleving als georganiseerde criminaliteit.'
De Antwerpse procureur Herman Dams werkte zich vorige week al in de kijker met het Patser-project, een proefproject waarmee politie en parket dure auto's van jonge criminelen in beslag te nemen. Dit weekend riep Dams de bevolking op om verdachte zaken te melden bij de politie. ‘De man die 's avond zijn hond uitlaat en een bestelwagen met vreemde nummerplaat ziet staan, die moet de politie bellen. De tijd van horen, zien en zwijgen is voorbij', aldus Dams in onze zusterkrant De Standaard. De procureur vindt dat kleine criminaliteit even ontwrichtend is voor de samenleving als de zogenaamde zware, georganiseerde criminaliteit. ‘De mensen laten er hun slaap niet voor als er in de haven 800 kilogram cocaïne wordt gevonden in een bananenboot. Who cares? Behalve de politie?'

Groen-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien reageerde met een klacht tegen Herman Dams bij de Hoge Raad voor Justitie. Volgens Van Besien maakt de procureur zich schuldig aan discriminatie. Van Besien vindt dat de procureur de zware criminaliteit bagatelliseert. ‘800 kilogram cocaïne in de haven? I care', aldus Van Besien. ‘De procureur wekt de indruk dat hij zware misdaad niet zo belangrijk vindt. Hij jaagt op kleine vissen, maar laat de grote zwemmen. Ook grote fraude vindt hij blijkbaar niet belangrijk. Het was toch Herman Dams die de substituut Peter Van Calster van de onderzoeken naar diamantfraude heeft gehaald?'

De uitlatingen van Van Besien worden in gerechtelijk kringen op verbazing onthaald, omdat Hermans Dams niet de strijd tegen de internationale drugshandel in Antwerpen heeft opgevoerd. Herman Dams was ook de procureur die diamantonderzoeker Peter Van Calster is blijven verdedigen, tegen de zin van zijn overste, procureur-generaal Yves Liégeois, in.

Ook burgemeester Bart De Wever springt in de bres voor de procureur. ‘Dhr. Van Besien deed de meest kwalijke lezing die je kunt doen. De procureur heeft nooit gezegd dat grote criminaliteit minder erg zou zijn. Hij zegt wel dat het gerecht ook moet focussen op kleine criminaliteit, omdat die erg ontwrichtend is voor de samenleving. Als je oma door een handtasdief tegen de grond wordt gewerkt, is dat bijzonder ingrijpend.'

De Wever gelooft ook niet dat procureur Dams de burgers wil aanzetten om elkaar te verklikken. ‘De procureur vraagt om manifest verdachte zaken te melden. Wie kan daar tegen zijn? Ik zag ooit aan mijn huis een witte bestelwagen met Oost-Europese plaat met mannen die aan een werf rondliepen. Ik noteerde alle gegevens en mailde die door aan de politie. Ze lieten me daarna weten dat ze een bende metaaldieven hadden geklist. Daar lijkt het mij over te gaan. Groen maakt een intentieproces om een beeld op te hangen van een verklikkersmaatschappij. Dat is niet correct.'

Procureur Dams wil niet te veel woorden vuilmaken aan de kritiek van Wouter Van Besien. ‘Ik wacht het onderzoek van de Hoge Raad af', zegt Dams. ‘Voorts kan ik alleen zeggen dat de prioriteiten die zijn vastgelegd in het nationaal veiligheidsplan, onverkort gelden. Voor kleine criminaliteit, pleiten wij voor een andere aanpak.'

Na de uithaal van Wouter Van Besien, richtte ook SP.A-voorzitter Tobback zijn peilen op de procureur Dams. Tobback eiste dat justitieminister Annemie Turtelboom de Antwerpse procureur op de vingers zou tikken, maar de minister van Justitie schaarde zich achter de procureur.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130114_00433125

Gepost door: Morkhoven | 19-03-13

De commentaren zijn gesloten.