23-03-13

Denis Ducarme (MR): 'Aktieplan tegen radicalisering'

MR.Denis-Ducarme-.jpgRaad van State torpedeert verbod op radicale organisaties

23 maart 2013

BRUSSEL - Een eventueel verbod op ondemocratische groeperingen zoals Sharia4Belgium, komt in aanvaring met het recht van vereniging en de vrijheid van meningsuiting. Het ontbinden van verenigingen die aanzetten tot haat en/of geweld is ook onzinnig omdat de leden ervan meteen een nieuwe vereniging kunnen oprichten. Dat stelt de Raad van State in een advies over het wetsvoorstel dat zo'n verbod wil invoeren, schrijft De Tijd .

‘De Raad van State formuleert een aantal bedenkingen die hout snijden', reageert SP.A-kamerlid Peter Vanvelthoven, die het wetsvoorstel meer dan twee jaar geleden indiende, oorspronkelijk om het extreemrechtse Blood and Honour te verbieden. ‘Anderzijds blijft het vreemd dat er vandaag wél een wettelijk verbod op privémilities is, maar dat niet uitbreidbaar blijkt tot verenigingen die aanzetten tot geweld. We gaan kijken wat er nog mogelijk is.'

Denis Ducarme (MR), zoon van oud-minister Daniel Ducarne, heeft een nieuwe tekst klaar, die in plaats van groeperingen individuele daden viseert. Ook haalt Ducarme fel uit naar minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH): ‘Ik heb geen scrupules meer om te zeggen dat we al meer dan een jaar wachten op het Actieplan tegen radicalisering van Milquet. Pas als we de inhoud van dat plan kennen, hebben we een zicht op de nood aan wetgevende initiatieven.' Behalve een plan – dat tegen Pasen verwacht wordt – heeft Milquet ook een wetsontwerp om radicale organisaties te verbieden. Allicht zal ook zij haar tekst moeten bijsturen.

Voor maandag belooft Milquet trouwens maatregelen om te voorkomen dat nog meer radicale Belgische jongeren naar conflictgebieden, zoals Syrië, trekken.

http://www.standaard.be/krant/tekst/index.aspx?oDay=23&oMonth=3&oYear=2013&articleid=DMF20130322_00514961

====

Ducarme's standpunt inzake de bombardementen op Lybië:

Denis Ducarme (MR) wil de druk op de ketel houden met bombardementen en volgt de lijn-Sarkozy. 'Doorzetten tot het einde, dat moeten we doen, tot het vertrek van Kadhafi.'

Dat de VN-resoluties, waarop de missie steunt, met geen woord reppen over Kadhafi's verwijdering, mag geen beletsel zijn, vindt hij. 'Want dat moet alleszins het doel zijn.'

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=2U3E113F

----

Ducarme's standpunt inzake de door de politie doodgeslagen Jonathan Jacob:

Denis Ducarme: 'Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Mortsel wordt de schuld volledig bij de politie gelegd, wat een smet is op hun blazoen'.

Minister Joëlle Milquet: 'U heeft me woorden in de mond gelegd die ik nooit gebruikt heb. Ik sta pal achter de politiemensen. Ik denk dat we onvoldoende ondernemen om hen te beschermen.'

Denis Ducarme: 'Uit de manier waarop een en ander naar voren werd gebracht, blijkt dat u stelling hebt genomen tegen de politiediensten en de politieagenten.'

Minister Joëlle Milquet: 'Ik wil niet aan platte politiek doen. Als er dodelijke slachtoffers vallen, is dat altijd even erg, aan welke kant dat ook gebeurt. Ik zou in mijn opdracht tekortgeschoten zijn als ik niet had gezegd dat bepaalde zaken moeten veranderen, gelet op wat er is gebeurd. Ik viseer niemand. Toen een aantal politieagenten werden verwezen naar de correctionele rechtbank voor het mishandelen van illegalen in een station, heb ik een schorsing gevraagd. Een agent heeft ook een voorbeeldfunctie en wij moeten die rol veiligstellen.'

Denis Ducarme: 'U had in herinnering kunnen brengen dat uit het onderzoek is gebleken dat 31 procent van de politieagenten het slachtoffer is geweest van agressie.'

Denis Ducarme: 'Bij de agenten is uw reactie aangekomen als een aanval.

Het zou al te gemakkelijk zijn om uw eigen woorden tegen u te gebruiken en te zeggen dat u aan platte politiek doet, maar dit dossier gaat wel over politiemensen die moeten werken in zeer moeilijke omstandigheden.' 

Peter Logghe (VB): 'Tegen wanneer verwacht de minister de aanbevelingen van het

Comité P?'

Minister Joëlle Milquet: 'De verhoging van de bestraffing van geweld op politiemensen en op andere dragers van het openbaar ambt is een bevoegdheid van de minister van Justitie.'

http://alainpeeters.wordpress.com/2013/03/09/joelle-milquet-blijft-pal-achter-haar-politiemensen-staan/ 

-----

Jonathan Jacob die stierf in een Mortselse cel:

Jonathan Jacob, de jonge man die stierf in een Mortselse cel nadat het Bijzondere Bijstandsteam was binnengevallen, passeerde door zijn handen. ‘Dood veroorzaakt door een leverscheur van tien centimeter en een gescheurde buikader, als gevolg van het politiegeweld', concludeerde wetsdokter Jacobs.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130322_00514975

De commentaren zijn gesloten.