19-04-13

'Er moet een einde komen aan het gevoel van straffeloosheid'

milquet.turtelboom.Veiligheid.Politie.jpgBrussel, 19.4.2013

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen
Wetstraat 21000 Brussel

Geachte Mevrouw Milquet,

Betreft: 'Er moet een einde komen aan het gevoel van straffeloosheid'

Omdat u als reden voor de beboeting van 14-jarigen, stelt dat er 'een einde moet komen aan het gevoel van straffeloosheid', wens ik u te doen herinneren aan de bijgaande brief van 30.3.2013, waarop ik tot nogtoe geen antwoord kreeg.

Het gaat hierbij om de reeds maandenlange terreur die door een aantal bendeleden op twee gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners wordt uitgeoefend zonder dat er door de autoriteiten die de bendeleden beschermt, wordt opgetreden.
Dat leidde zelfs reeds tot een aanslag zonder dat de politiehoofdcommissaris van Herentals hiervan een proces-verbaal van wilde laten opstellen.

Na uw brief van 4.3.2013 gericht aan de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) is de situatie van de slachtoffers in deze zaak, nog verslechterd.
Zij worden door enkele politieagenten die blijkbaar met een 'onderzoek' belast werden, nu zelf als verdachten beschouwd.

Het heeft er dus alle schijn van dat men deze zaak van overheidswege wil dichtdekken.

V., het sp.a-gemeenteraadslid dat dank zij Peeters ondermeer tot Voorzitter van de gemeentelijke commissie van Veiligheid en Politie (Herentals) en tot bestuurslid van de politieraad Neteland werd benoemd alhoewel hij quasi analfabeet is, werd zopas in de omgeving van het huis van één van de voornoemde geterroriseerde gezinnen aangetroffen. Hij bevond zich in zijn auto die verdekt stond opgesteld en had de beschikking over een politie-scanner die hij blijkbaar van een bevriende politie-agent had geleend.

In zijn wagen bevonden zich twee bendeleden.

Mag ik u verzoeken om deze zaak tot op het bot te laten onderzoeken en  te willen handelen overéénkomstig uw uitspraken dat er 'een einde moet komen aan het gevoel van straffeloosheid'  ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------
Brussel, 30.3.2013

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen
Wetstraat 21000 Brussel

Geachte Mevrouw Milquet,

Betreft: 'De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering'

Zoals ik U reeds herhaaldelijk schreef, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen wonende te Hulsthout (nabij Herentals), op 17 december 2012, om 21.35 uur, het onderstaande sms-berichtje. 

Het sms-je waarin men haar poogde om te kopen en haar met de dood bedreigde, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van de genaamde Victor Vervloesem, een sp.a-gemeenteraadslid van Herentals waarmee sp.a-voorzitter Bruno Tobback de sp.a geloofwaardig wil maken.

Het sms-je was blijkbaar het startsein van een maandenlange terreurcampagne tegen het meisje en haar ouders.

Doordat de overheid niet optrad, werd er na enkele weken ook een aanslag gepleegd op de moeder van het meisje waarvan de hoofdcommissaris van de Politie van Herentals die goed bevriend lijkt te zijn met Victor V., geen proces-verbaal wenste op te maken.

Ook een ander gezin met minderjarige kinderen uit de omgeving van Herentals, ontving reeds nachtelijke sms-jes met doodsbedreigingen en met bedreigingen 'om het huis in brand te steken'. 'S nachts ontploffen er ook regelmatig brandbommetjes rond de huizen.

Een buurman die een van de criminelen wist te vatten, kreeg een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat 'hij zich beter niet kan moeien in de zaak indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen'.

Zoals ik U in mijn brief van 22.3.2013 reeds mededeelde, werd Peter Helsen, de vader van Sanne, op 21.3.2013 door een paar politieagenten over de 'stand van zaken in Herentals' verhoord. Daaruit bleek dat uw brief terzake aan de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) maar weinig uitgehaald heeft.

De agenten spraken over 'James Bond-achtige verhalen' terwijl alle sms-jes met doodsbedreigingen werden uitgeprint en aan de klachten bij de Politie van Herentals gevoegd zijn.

De politie beweerde zelfs dat de email-adressen van Victor Vervloesem's kompaan, de genaamde Dimitri die begin vorig jaar ook al een nachtelijk sms-je met doodsbedreigingen naar Sanne Helsen stuurde, waarvan de politie van Herentals tevens een proces-verbaal opmaakte, 'op de computers van het gezin Helsen zelf werden aangemaakt'.

Dat is een zware en onterechte beschuldiging. Deze handelswijze hoort, bij mijn weten, niet tot de taak van de politie.

De politie nam de computers van mevrouw Helsen en haar kinderen Sanne en Kobe in beslag. 

Volgens de voornoemde politieagenten zou het gooien van brandbommen 'niets met de doodsbedreigingen en de dreigingen om de huizen van de gezinnen in brand te steken, te maken hebben'.

Zij zeiden ook dat zij 'er niets van geloofden en dat alles door Sanne was verzonnen om niet naar school te moeten gaan'.

Dat geeft de indruk heb dat de agenten de opdracht hebben gekregen om het onderzoek te boycotten en dat de familie Helsen, zoals dat vroeger gebeurde bij vrouwen die bij de politie gingen aangeven dat zij het slachtoffer waren geworden van een verkrachting, zelf in verdenking wordt gesteld.

Een zeer bezwarend element in deze kwestie is niet alleen het feit dat Victor V. een gemeenteraadslid is en dat hij hierbij ook de deontologische code voor politici van de gemeente Herentals overtrad.

Victor V. werd, in 2007, nadat het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Peeters hem tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemden en hij vervolgens tot gemeenteraadslid werd aangesteld, immers ook tot voorzitter van de  Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Hij is thans bestuurslid van de Politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Peeters die U op 4 maart 2013 terzake schreef, wordt voorgezeten.

Omdat U, tesamen met justitieminister Turtelboom (Open VLD) en Premier Di Rupo bij de voorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan stelde dat de 'De veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering', verzoek ik u hierbij nogmaals om dringend werk te laten maken van deze zaak.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

PS. Ik zend U hierbij nogmaals een kopietje van  1) het sms-je van de genaamde Victor V.  2) de lijst van de 27 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er van Victor V. bestaan 3) het sms-je van Victor V's kompaan Dimitri.

Ik zend U hierbij ook nog eens het adres van de webpagina van het nummertje 'GSD - Fuck de politie' dat de genaamde Dimitri, kompaan van Victor V. en leider van de jeugdbende, heeft gemaakt, alsook enkele links naar een aantal webpagina's waarin U de nodige informatie kan weervinden. 

Kopie: Minister Turtelboom, Premier Di Rupo,

=====

http://www.omroepbrabant.nl/?news/1874181073/Turnhout+spreekt+schande+over+rijkeluiskindjes+na+mishandeling+op+Vestdijk+Eindhoven.aspx

31.3.2013 – Turnhoutse relschoppers worden niet uitgeleverd aan Nederland:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/31/turnhoutse-relschoppers-worden-niet-uitgeleverd-aan-nederlan.html

17.4.2013 - 'Regering Di Rupo bindt de strijd aan tegen jeugdbendes':
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/17/regering-di-rupo-bindt-de-strijd-aan-tegen-jongerenbendes.html

14.3.2013 - Waarom is het nationaal veiligheidsplan belangrijk voor uw veiligheid?:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/14/waarom-is-het-nationaal-veiligheidsplan-belangrijk-voor-uw-v.html

van: werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan: milquet@lecdh.be
cc:     Premier Di Rupo,
Min.annemie.turtelboom, Liga mensenrechten,
datum:     19 april 2013 20:00
onderwerp:     'Er moet een einde komen aan het gevoel van straffeloosheid'

De commentaren zijn gesloten.