23-04-13

Anti-terrorisme en Staatsterreur

staatsterreur.jpg

16.4.2013

'Aanslag zal leiden tot nog meer maatregelen'

De bomaanslag bij de marathon in Boston heeft opnieuw de kwetsbaarheid van de Verenigde Staten aangetoond, zegt Amerika-deskundige Willem Post van de Haagse denktank Clingendael.

'Dit zal een grote impact hebben. Dat je ondanks alle hightech-apparatuur en veiligheidsmaatregelen dit niet kunt voorkomen. Dat tast het zelfvertrouwen aan. Ik vond het in dat verband typerend dat meteen na het incident in Boston meteen de veiligheidsmaatregelen in New York, Washington, San Francisco en andere grote steden werden verscherpt. Dat duidt toch op onzekerheid. De andere kant is dat de solidariteit tussen de Amerikanen door dit soort incidenten groeit. Zo van: we laten ons land niet kapot maken.'

Post verwacht dat de Amerikanen, 'praktisch als ze zijn', zullen reageren met het uitbreiden van veiligheidsmaatregelen. 'Het wemelt in het land al van de veiligheidsdiensten, uniformen en controles. Daar zijn na de aanslagen van 9/11 miljarden voor uitgetrokken, maar ik denk dat de roep om extra bescherming van vooral publieke evenementen toch zal klinken. Amerikanen willen altijd iets doen.'

Uit wat er tot nu toe bekend is geworden, lijken de gebruikte explosieven relatief eenvoudig te zijn. Post benadrukt ook hier dat het vooralsnog speculeren is, maar het zou erop kunnen wijzen dat het niet gaat om een goed voorbereide terroristische aanslag, zoals op 11 september 2001 het geval was in New York en Washington. 

Dat betekent dat niet moet worden uitgesloten dat de bomaanslag in Boston het werk is van een binnenlandse groepering. Post wijst erop dat het aantal haatgroeperingen in de VS onder het bewind van president Barack Obama enorm is gestegen. 'Met 800 procent volgens een recent rapport van Southern Poverty Law Centre, dat dit soort groepen monitort.'

'De groepen bestaan veelal uit rechts-extremisten die totale individuele vrijheid nastreven, de overheid haten en Obama ervan verdenken een moslim te zijn die hun wapens wil afnemen', aldus Post. 

Mocht de aanslag toch van buiten de VS komen en tot een bepaald gebied zijn te traceren, dan zal Obama volgens Post zoals elke Amerikaanse president 'zijn spierballen' laten zien. 'De strijd tegen het terrorisme duurt nog altijd voort, zie de aanvallen met Drones (onbemande vliegtuigen) in Pakistan, en zal in dat geval worden verhevigd.'

Rusland heeft aangeboden te helpen bij het onderzoek naar de dubbele bomexposie. De Russische president Vladimir Poetin zei in een bericht op de website van het Kremlin dat de internationale gemeenschap moet samenwerken in de strijd tegen het terrorisme. Rusland 'is klaar om hulp te verlenen' bij het onderzoek, aldus de president.

Tom Donilon, veiligheidsadviseur van president Barack Obama, voerde maandag overleg met Poetin en overhandigde hem een brief van Obama, waarin deze voorstellen doet voor verbetering van de bilaterale betrekkingen.

Bron: ANP,AP

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/13104/Explosies-bij-marathon-Boston/article/detail/3426599/2013/04/16/Aanslag-zal-leiden-tot-nog-meer-maatregelen.dhtml

======

Minister Milquet gaat in Washington over 'anti-terrorisme' spreken maar laat geterroriseerde Belgische burgers aan hun lot over

In België zijn Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem's dochter en pleegzoon (+ hun gezinnen met minderjarige kinderen) reeds maandenlang het slachtoffer van een gewapende bende die blijkbaar door de autoriteiten beschermd wordt.
Vandaar dat de Werkgroep Morkhoven meer en meer begint te geloven dat de terreur door de lokale en federale autoriteiten georchestreerd wordt.

De terreurcampagne die direct gevolgd werd door de wekenlange sluiting van alle skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven, startte op 17.12.2012 met een sms-je dat van de GSM van een zekere Victor V. scheen te komen. Victor V. is diegene die met zijn beschuldigingen van Marcel Vervloesem de kinderpornozaak Zandvoort hielp dicht te dekken. Van de man bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes. Dank zij de sp.a werd hij echter politiek benoemd en tot gemeenteraadslid van het stadje Herentals aangesteld.
Na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid, werd hij, mede dank zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a), tot Voorzitter van de stedelijke Commissie voor Veiligheid en Politie en tot bestuurslid van de lokale politieraad (Neteland) benoemd.
De onvoorwaardelijke steun aan Victor V. die quasi analfabeet is, roept ernstige vragen op omdat de Herentalse burgemeester Jan Peeters tevens sp.a-kamerlid is.
Peeters was tijdens de regering DehaeneII, zelfs de Staatssecretaris en Minister van Sociale Integratie en Veiligheid.
Premier Di Rupo (PS) die reeds herhaaldelijk in deze zaak werd aangeschreven en zijn beleidscel een paar keren liet antwoorden, was in diezelfde periode Vicepremier en Minister van Economie en Telecommunicatie.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat de Turnhoutse Justitie die de kinderpornozaak Zandvoort door middel van de klachten van Victor V. en zijn criminele kompanen dichtdekte, de terreur mede toelaat omdat zij zich gesterkt weet door het feit dat justitieminister Turtelboom (Open VLD) de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.
Minister Turtelboom liet een paar maanden geleden via Geert Versloten van de FOD Justitie weten dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten niet kan tussenkomen in deze zaak'.

De Werkgroep Morkhoven heeft ernstige kritiek op Premier Di Rupo omdat deze tijdens de persvoorstelling van het Nationaal Veiligheidsplan stelde dat de 'veiligheid van alle burgers en de bestrijding van de bendes, een absolute prioriteit zijn van de regering'.

Alhoewel Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet (cdH) op 4.3.2013 de Herentalse burgemeester Peeters terzake schriftelijk contacteerde, blijft het oorverdovend stil sinds de Minister geïnformeerd werd over het feit dat het door de politie ingestelde onderzoek op een doofpotoperatie lijkt omdat de Herentalse agenten die met het onderzoek werden belast, de slachtoffers van de terreur er thans van beschuldigen van de terreur en de aanslag die er tevens werd gepleegd, 'zelf georganiseerd te hebben'.

Zowel bij het Comité P dat de werking van de politiediensten zou moeten controleren, als bij de Hoge Raad voor de Justitie, werd er een klacht ingediend maar er kwam geen enkele reactie, wat uiterst ongewoon is.

De Werkgroep Morkhoven vindt het vreemd dat er grootscheepse anti-terrorisme-oefeningen worden gehouden en men over 'technieken in de strijd tegen terrorisme en radicalisme' spreekt terwijl de Belgische overheid toelaat dat gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners door een bende geterroriseerd worden.

Zij stelt zich ondermeer de volgende vragen: Waarom spreekt Premier Di Rupo over de 'veiligheid van alle burgers' als hij niet in staat is om die ook daadwerkelijk te garanderen ?  Waarom zegt justitieminister Turtelboom dat zij de 'kleinste misdaad bestraft en onmiddellijk uitgevoerd wil zien' terwijl zij akkoord gaat met het feit dat de Justitie terroriserende bendes ongemoeid laat ? Waarom spreken Premier Di Rupo en de beide voornoemde ministers over de 'bestrijding van het gevoel van straffeloosheid' waardoor 14-jarigen nu administratief kunnen beboet worden terwijl zij onschuldige burgers laten terroriseren ? Waarom wil België de Turnhoutse jongeren die een 22-jarige Eindhovenaar half-dood sloegen, niet aan de Nederlandse Justitie uitleveren ? Waarom worden de bendes en de georganiseerde criminaliteit beschermd ? Is Minister Milquet naar Washington vertrokken om er ook over de 'veiligheid van de burger' te spreken of komt in de gesprekken met de CIA en FBI enkel het 'anti-terrorisme' ter sprake zonder dat er nagedacht wordt over Staatsterreur en politieke onderdrukking ?

======

Het sms-je van Victor V. aan de 15-jarige Sanne H.,  dat het startsein bleek te zijn van de terreurcampagne van de bende die zelfs over een politie-scanner zou beschikken

Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?

Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?

S: Hoe noem jij, wie ben jij ?

Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.

Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden

wa denk je ?

Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?

Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei

Afzender: Hallo ?

Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop

ik heb dan een mooi jobje voor je

Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?

Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?

Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!

Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker

Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.

Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor

het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je

Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !

Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

=========

Een kort overzicht:

21-4-13 - 'Minister Milquet: Veiligheid en Terreur': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/21/minister-milquet.html

21-4-13 - Di Rupo: 'de veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/20/di-rupo-de-veiligheid-van-alle-burgers-is-een-absolute-prior.html

17-4-13 - 'Jeugdbendes in Nederland': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/17/jeugdbendes-nederland.html

31-3-13 - 'Turnhoutse relschoppers worden niet uitgeleverd aan Nederland': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/31/turnhoutse-relschoppers-worden-niet-uitgeleverd-aan-nederlan.html

21-3-13 - 'Klacht bij Minister Milquet': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/22/klacht-bij-de-nederlandse-politie-klacht-bij-minister-milque.html

18-3-13 - 'Terreur in Herentals: Antwoord van Premier Di Rupo's beleidscel': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/18/terreur-in-herentals-antwoord-van-premier-di-rupo-s-beleidsc.html

14-3-13 - 'Waarom is het nationaal veiligheidsplan belangrijk voor uw veiligheid?': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/14/waarom-is-het-nationaal-veiligheidsplan-belangrijk-voor-uw-v.html

14-3-13 - 'Veiligheid van de burger: Open Brief Europese Unie': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/14/veiligheid-van-de-burger-open-brief-europese-unie.html

8-3-13 - 'Europa van de Burger': Open Brief aan Neelie Kroes, Vice-voorzitter E.U.': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/08/europa-van-de-burger-open-brief-aan-neelie-kroes-vice-voorz.html

5-3-13 - 'De veiligheid van de burgers: antwoord van Minister Milquet': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/05/de-veiligheid-van-de-burgers-antwoord-van-minister-milquet.html

25-2-13 - 'Veiligheid van de Burger: Open Brief aan FOD Justitie': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/25/veiligheid-van-de-burger-open-brief-aan-fod-justitie.html

15-2-13 - 'Veiligheid van de Burger': Antwoord van Premier Di Rupo's kabinet: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/15/veiligheid-van-de-burger-antwoord-van-premier-di-rupo-s-kab.html

7-2-13 - 'Doodsbedreigingen: Antwoord aan de heer Slootmans (FOD Justitie)': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/07/doodsbedreigingen-antwoord-aan-de-heer-slootmans.html

24-1-13 - 'Skynetblogs van 'Werkgroep Morkhoven' zijn weer terug': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/01/24/skynetblogs-van-werkgroep-morkhoven-zijn-weer-terug.html

De commentaren zijn gesloten.