24-04-13

Aktie Koopkracht op 25.4.2013

actie.abvv.koopkracht

Hoe de werkgevers uw opzeg zien

Op 25 april voert de BBTK, samen met het ABVV, actie voor uw statuut en uw koopkracht. En dat is nodig, want de ontslagbescherming van alle werknemers uit de privé staat ter discussie. Vorige week deden de werkgevers hun visie daarover uit de doeken. En die liet aan duidelijkheid niets te wensen over: de bedienden zullen fors moeten inleveren. Net als de arbeiders die nu in goed beschermde sectoren aan de slag zijn. Voor de andere arbeiders betekent dit een status-quo.

Beelden zeggen vaak meer dan woorden. We hebben de voorstellen van de werkgevers op een affiche geplaatst en vergeleken bij wat er nu bestaat voor arbeiders en bedienden. De lijn die de huidige situatie van bedienden voorstelt, is voor hen het wettelijk minimum van 3 maanden opzeg per begonnen schijf van 5 jaar. De overgrote meerderheid van de bedienden valt nu onder de zogenaamde ‘rooster Claeys’. Deze komt neer op een opzegvergoeding van 1 maand per jaar anciënniteit. De bedienden die onder de ‘rooster Claeys’ vallen, en dat is de ruime meerderheid, dreigen dus nog méér te verliezen dan op deze affiche blijkt.

Voor de arbeiders hebben we als huidige situatie de huidige wettelijke basis genomen. Dat is CAO nr. 75, met daarbovenop 15 percent. Daarom betekent het werkgeversvoorstel in de praktijk voor veel arbeiders dezelfde situatie als vandaag. Voor tal van arbeiders, die in sectoren werken waar men in het verleden al verbeterde opzegvergoedingen en –termijnen heeft afgesproken, zal het een status quo betekenen. De mogelijke ‘onderhandelingsmarge’ die de werkgevers aan de sectoren laten zal hier geen verandering in brengen. Sectoren die boven het werkgeversvoorstel van maximum 8 maanden uitkomen zullen de opzegtermijn ook voor de arbeiders zien verminderen.

Op 8 juli 2013 moet er eindelijk een einde komen aan de onaanvaardbare discriminatie tussen arbeiders en bedienden. Maar dat mag geen excuus zijn voor sociale afbraak. Arbeiders moeten gelijke rechten krijgen als bedienden, op het huidige niveau van die laatsten.

http://www.bbtk.org/Pages/default.aspx

http://www.bbtk.org/nieuws/Pages/25-04-nl-affiche-a3-hoe%20de%20werkgevers%20uw%20opzeg%20zien.pdf

18:06 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, aktie, Aktie Koopkracht | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.