30-11-13

Federale politie wil komende jaren werken aan imago

Indien de Federale Politie de komende jaren wil werken aan haar imago, dan zullen commissaris-generaal van de federale politie De Bolle en de Ministers Milquet (Binnenlandse Zaken) en Turtelboom (Justitie) er eerst voor moeten zorgen dat de verantwoordelijken voor de dood van Jonathan Jacob, in een cel van de politie van Mortsel, worden aangepakt...

++++

20/9/12

Onder leiding van de nieuwe commissaris-generaal Catherine De Bolle zal de federale politie de komende jaren veel aandacht besteden aan haar imago. Dat blijkt uit de beleidsbrief die De Bolle vandaag samen met voogdijministers Annemie Turtelboom en Joëlle Milquet voorstelde.

De Bolle wil van de federale politie op elk niveau een wendbare en moderne organisatie maken, die erkenning krijgt als aantrekkelijke werkgever en geapprecieerd wordt voor haar dienstverlening. Daarom wil ze professionaliseren en transparant werken, en benadrukte ze heel erg de waarden die de politie moet nastreven.

"De waarden integriteit, respect, open geest, flexibiliteit, dienstverlenende ingesteldheid en fierheid zijn geen waarden geafficheerd op muren, maar waarden die leven in de organisatie", legde De Bolle uit. "Bij de eerste functionerings- en evaluatiegesprekken moeten die waarden aan bod komen. Leidinggevenden moeten mensen aanspreken op gedrag dat niet strookt en ze moeten zelf het voorbeeld geven."

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) wees vooral op de extra aanwervingen voor de federale politie, die ze eerder al heeft verkregen. Het aanwervingsquotum werd opgetrokken tot 1.400 eenheden, waardoor dit jaar 400 extra politieaspiranten worden opgeleid. Er wordt ook gewerkt aan een hervorming van de aanwerving en de opleiding. Volgens een nieuw plan zou de duur van de selectieprocedure voor de start van de opleiding teruggebracht worden tot maximaal zes maanden, terwijl dat nu negen tot twaalf maanden is.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wees erop dat de vermindering van het aantal gerechtelijke arrondissementen van 27 naar 12 ook gevolgen zal hebben voor de politie. Ze benadrukte daarbij het belang van een goede samenwerking tussen politie en justitie. Turtelboom noemde de voorstelling van de beleidsbrief van De Bolle overigens een historisch moment, want voor het eerst werd de beleidsbrief gepresenteerd door drie vrouwen. De Bolle is commissaris-generaal van de federale politie sinds 1 maart. Haar mandaat loopt tot in 2017.

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/15...

Foto: De dood van Jonathan Jacob, die nu zelfs de Verenigde Naties bezighoudt. Die tikken België op de vingers omdat de zaak, bijna vier jaar na de feiten, nog altijd niet is opgelost.

De commentaren zijn gesloten.