28-04-13

Regeringsbeleid Di Rupo: Veiligheid van de burger

Bendes.beveren.man-33-kritiek-na-gewelddadige-overval-twee-jongeren.jpg

'De veiligheid van alle burgers en de strijd tegen de bendes is de absolute prioriteit van de regering' verklaarde Premier Elio Di Rupo (PS) bij de de persvoorstelling van het zogeheten Nationaal Veiligheidsplan, in aanwezigheid van de Ministers Milquet (cdH) en Turtelboom (Open VLD).

Maar daar was weinig van te merken.

De Werkgroep Morkhoven heeft maandenlang naar Premier Di Rupo, de ministers Milquet en Turtelboom, het Comité P en de Hoge Raad voor de Justitie moeten schrijven inzake de door een bende georganiseerde terreurcampagne tegen twee gezinnen met minderjarige kinderen en verschillende buurtbewoners uit Herentals.

Van de beleidscel van Premier Di Rupo, kreeg zij enkele korte administratieve mededelingen.

Justitieminister Turtelboom die de 'kleinste misdaad bestraft en onmiddellijk uitgevoerd wil zien' en voor een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid pleit', liet via een attaché van de FOD Justitie enkel weten dat 'De Minister, gelet op het principe van de scheiding der machten, niet kan tussenkomen'. Het valt echter op dat in deze zaak ook de dochter en de 15-jarige kleindochter van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem door de bende worden geterroriseerd en dat Turtelboom uitgerekend procureur Jan Poels van het parket te Turnhout dat naliet om tegen de bende op te treden, tot kabinetschef benoemde. Wat de zaak nog opmerkelijker maakt, is dat het parket van Turnhout alle gezegdes van bendeleden in het verleden, steeds voldoende geloofwaardig heeft bevonden om de Morkhoven-aktivist te vervolgen terwijl de kinderpornozaak Zandvoort dood werd gezwegen. Men zou dus bijna kunnen stellen dat het onderzoek naar de terreur zowel door de lokale justitie (parket van Turnhout) als de federale justitie (kabinet Minister Turtelboom) werd geblokkeerd waardoor de bende gewoon kon doorgaan met het terroriseren van de voornoemde gezinnen en buurtbewoners.

Minister Milquet schreef op 4 maart 2013 naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a). Peeters is echter juist diegene die er mede voor zorgde dat de genaamde Victor V. (sp.a) tot gemeenteraadslid werd aangesteld. Victor V. is diegene die met zijn sms-je van 17.12.2012 dat gevolgd werd door de versleuteling van alle skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven, het startsein tot de terreurcampagne gaf.

Mede dank zij Peeters die, benevens sp.a-kamerlid, ook de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid ten tijde van het Vicepremierschap van Elio Di Rupo was, werd Victor V. tot voorzitter van de Commissie Politie en Veiligheid en tot bestuurslid van de lokale politieraad (Neteland) benoemd.

Victor V., een getrouwde homosexueel waarvan zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, is toevallig diegene die in 1998, tesamen met een aantal bendeleden, beweerde dat hij 'vroeger sexueel misbruikt werd door Marcel Vervloesem'. Hij onderhoudt goede contacten met de plaatselijke bendes en zat vermoedelijk ook achter de nieuwe klacht die een van de bendeleden begin vorig jaar tegen Marcel Vervloesem indiende. Het onderzoek naar de bendeterreur, werd dus niet alleen op gerechtelijk maar ook op politiek vlak gesaboteerd.  

Men krijgt de indruk dat Victor V. en de bendeleden voor hun klachten tegen Marcel Vervloesem, door de Turnhoutse justitie steeds beschermd werden en dat Victor V., dank zij zijn politieke benoemingen, op bepaalde politiefunctionarissen kan rekenen. Dat laatste verklaart waarom de hoofdcommissaris van de Herentalse politie geen verslag wilde opmaken van de aanslag die er in deze zaak op Marcel Vervloesem's dochter werd gepleegd en waarom het onderzoek van de politie de verkeerde kant uitging.  

Doordat Victor V. zowel gerechtelijk als politiek beschermd werd, richtte het onderzoek dat na het schrijven van Minister Milquet door de politie opgestart werd, zich vanaf den beginne tegen de slachtoffers van de terreur.  Zij werden er namelijk van beschuldigd de terreur 'zelf georganiseerd te hebben', wat door de talrijke processen-verbaal en de talrijke neergelegde documenten die in het bezit zijn van de Herentalse politie, wordt tegengesproken.

Vreemd in deze zaak is het uitblijven van enige reactie van de Hoge Raad voor de Justitie waarbij eveneens een klacht werd neergelegd.

Het Comité P dat de werking van de politiediensten moet kontroleren, liet in haar brief van 18.4.2013 dan weer weten dat men de klacht van 21.3.2013 'goed ontvangen had' en dat men tijdens de plenaire vergadering besliste 'om door de Dienst Enquêtes de nodige onderzoeksdaden te laten stellen'.  Dat is een stap in de goede richting op voorwaarde dat het onderzoek op een ernstige manier gebeurt. In het verleden werden er immers ook klachten bij het Comité P. ingediend.  Het ging hier voor een deel om de handelswijze van dezelfde politieagenten. De politie van Herentals mocht toen echter haar eigen onderzoek voeren, zodat er geen enkel resultaat werd geboekt. De klachten terzake bij de Vlaamse Ombudsdienst haalden toen ook niets uit.

De Werkgroep Morkhoven heeft vernomen dat de bende nog slechts sporadisch mailtjes en sms-jes met  bedreigingen (om bijvoorbeeld een huis plat te branden enz.) en doodsbedreigingen verstuurt. De huizen zouden 's nachts ook niet meer met brandbommetjes worden bestookt. Buurtbewoners die protesteren, krijgen geen mes meer op de keel gezet met het dreigement dat men 'zich beter niet kan moeien indien men de bende niet op zijn nek wil krijgen'.  

Een politieagent van de gemeente Vosselaar merkte onlangs een auto op die verdekt stond opgesteld aan een van de huizen van de getroffen gezinnen die voortdurend door de bende worden/werden geöbserveerd.  Het bleek om de auto van Victor V. te gaan. Hij zat er met een politie-scanner te werken en achterin zijn wagen bevonden zich een paar bendeleden.

Victor V. werd zopas voor een eerste maal opgepakt en verhoord. Dat bewijst dat het politieonderzoek zich niet enkel meer tegen de slachtoffers van de terreur keert en dat er van hogeraf besloten werd om daadwerkelijk in te grijpen. De politie zou nu tevens bevestigd hebbben dat de sms-jes met de poging tot omkoperij van een minderjarige, alsook met allerlei bedreigingen en doodsbedreigingen, inderdaad van de GSM's van Victor V. en van de bendeleden afkomstig zijn.

Het zou dus wel eens kunnen dat de regeringsleden die werden aangeschreven, besloten hebben dat er een einde moet gesteld worden aan de terreur en dat de punten uit het Nationaal Veiligheidsplan daadwerkelijk moeten uitgevoerd worden indien men niet wil dat gewelddadige bendes in kleinere steden zoals Herentals en Vilvoorde, de macht grijpen (wat het probleem alleen maar groter zou maken).

De Werkgroep Morkhoven neemt nu opnieuw contact op met Premier Di Rupo en de ministers Milquet en Turtelboom om hen van de vorderingen van het onderzoek in dit dossier op de hoogte te brengen. 

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

====

'Twee overvalkrapuultjes slaan Beverse man halfdood'

27 april 2013

In Dendermonde heeft de onderzoeksrechter twee mannen uit Beveren aangehouden in verband met het geweld van zaterdag in het centrum van Beveren.

Olivier M. (geboren in 1993) en Mario B. (geboren in 1994) worden ervan verdacht zaterdag omstreeks 06.00 uur een 33-jarige man met geweld te hebben overvallen in het centrum van Beveren, ter hoogte van de kerk. Het slachtoffer kreeg meerdere harde slagen en schoppen op het hoofd en het lichaam. Hij werd beroofd van zijn portefeuille.

Twee voorbijgangers troffen het slachtoffer in kritieke toestand aan en verwittigden meteen de orde- en hulpdiensten. Beide verdachten sloegen na de feiten onmiddellijk op de vlucht, maar de politie van Beveren pakte hen nog zaterdag op.

Na verhoor hield de onderzoeksrechter beiden aan. Ze vertoeven nu in de gevangenis van Dendermonde.

Het slachtoffer liep meerdere breuken op in het gezicht en aan de oogkas, heeft een gespleten onderlip en vertoont meerdere zware inwendige bloedingen.

Sinds zondag is de man niet meer in levensgevaar, aldus het parket.

http://www.vandaag.be/binnenland/123739_twee-jongeren-takelen-man-33-zwaar-toe-in-beveren.html

17-03-13

Premier Di Rupo: 'Veiligheid van alle burgers is prioriteit'

ImageDi.Rupo.3.jpg

 

6.2.2007

Gemeenteraadszitting van 6 februari 2007

Aanwezigen : Jan Peeters – burgemeester en voorzitter Ingrid Ryken, Aloïs Verheyden, Mien Van Olmen, Anne-Marie Hendrickx, Jan Bertels, Jozef Schellens – schepenen Marcel Leirs, Kris Peeters, Raf Liedts, Luc De Cat, Guy Paulis, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Martine Moriau, Bieke Beirinckx, Katrien Van den Broeck, Peter Bellens, Elke Van Dyck, Lise Bergen, Roel Vervoort, Victor Vervloesem, François Vermeulen, Marleen Geypens, Christel Heylen, Maria Rombouts, Marcel Van Dingenen – raadsleden Ria Van den Eynde – secretaris wnd.

De gemeenteraad stemt geheim over de verkiezing van de voorzitter van de commissie “veiligheid en politiebeleid”. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat :

Liedts Raf krijgt 5 stemmen, Rombouts Marijke krijgt 1 stem, V. Victor krijgt 18 stemmen, blanco-stembiljetten 2

Victor V. heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.

BESLUIT: De gemeenteraad kiest tot voorzitter van de commissie voor veiligheid en politiebeleid: Victor Vervloesem (sp.a)

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/index-3.html

—-

20.1.2012

Gazet van Antwerpen, 20.1.2012: Victor Vervloesem (47), naar eigen zeggen ook ooit verkracht door Marcel, is niet verbaasd door deze zoveelste coup de théâtre. “Afleren zal hij het nooit. Het is ziekelijk bij hem. De gevangenis zal daar niks aan veranderen. Of hij kan behandeld worden, betwijfel ik. Marcel gelooft zijn eigen leugens. Hij denkt ook dat hij God de Vader is . Ik ben blij dat hij uit Morkhoven weg is. Hij beweerde altijd dat de wijk het Koninkrijk tegen hem complotteerde, maar nu gebeurd het blijkbaar ook in Turnhout. Bon, de media-aandacht zal hem weer goed doen. Marcel staat graag in de belangstelling.”

http://www.gva.be/regio-kempen/turnhout/pedofiel-weer-in-cel-nu-na-aanranding-neef.aspx

---

17.12.2012

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor het ziekenhuis 15.30 ik wacht op je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

Foto: Victor Vervloesem en Premier Di Rupo

====================================================================

Het bovenstaande sms-je van 17.12.2012 vanwege 'Nonkel Victor', waarvoor een klacht werd neergelegd bij de politie van Herentals, was het startsein van een door een bende gevoerde terreurcampagne die - vreemd genoeg - gedurende een viertal weken lang gepaard ging met de afsluiting van al de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Buiten S., het 15-jarige nichtje van 'Nonkel Victor', werden ook de ouders van S. en nog een tweede gezin met minderjarige kinderen, dag en nacht geterroriseerd. Dat gebeurde ondermeer door middel van nachtelijke sms-jes met doodsbedreigingen en dreigingen om het huis van het eerste gezin 'plat te branden'.

Doordat de overheid niet optreedt, werd de moeder van S. enkele weken geleden het slachtoffer van een terreuraanslag die met een snelrijdende auto werd uitgevoerd.  De hoofdinspecteur van de Herentalse politie die een goede bekende is van 'Nonkel Victor', wilde er geen proces-verbaal van opmaken.

Er weerklonken ook nachtelijke geweerschoten en er ontploffen regelmatig brandbommetjes rond de huizen van beide gezinnen.

Een buurman die één van de terreurzaaiende criminelen met brandbommetjes wist te vatten, kreeg een mes op zijn keel gezet met de waarschuwing dat hij 'er zich beter niet mee kan moeien indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen'.

De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde justitieminister Turtelboom (Open VLD) terzake die zich achter het 'principe van de scheiding der machten' verschuilt terwijl zij uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout (dat nalaat om op te treden in deze zaak) tot kabinetschef benoemde.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) nam op 4.3.2013 wél schriftelijk contact op met de Herentalse burgemeester Jan Peeters maar de vzw Werkgroep Morkhoven vernam dat de terreur tegenover de twee voornoemde gezinnen en de buurtbewoners gewoon verdergaat.

'Nonkel Victor' die met zijn sms-je van 17.12.2012 het startsein tot de terreurcampagne gaf, werd nog altijd niet verhoord in deze zaak. Bij ons weten, wordt er nog altijd geen onderzoek gevoerd.

In 2007 werd 'Nonkel Victor', dank zij de steun van het sp.a-bestuur van Herentals en de Herentalse burgemeester Jan Peeters, tot voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie en nadien tot bestuurslid van de Politieraad Neteland benoemd.
Wat opvalt in deze zaak is dat Peeters die, benevens burgemeester, ook sp.a-kamerlid is, de Belgische Staatssecretaris (1995 - 1999) en Minister van Veiligheid (1999) is geweest onder de regering Dehaene. Premier Di Rupo was in diezelfde periode Minister van Verkeer en Overheidsbedrijven (1994-1995),  Minister van Economische Zaken (1995-1999), Minister van Buitenlandse Handel (1998-1999),  Minister van Telecommunicatie (1995-1999) en Vicepremier (1994-1999).

De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde, naast de ministers Turtelboom, Milquet en Van Ackere (CD&V), ook de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie en Premier Di Rupo in deze kwestie.

De Beleidscel van de Eerste minister deelde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op 15.2.2013 mede dat zijn mail 'voor verder gevolg naar de medewerkers van de Eerste minister werd doorgestuurd'.
Op 28.2.2013 antwoordde de beleidscel van de Eerste Minister: 'We hebben uw mail goed ontvangen en aan de Eerste minister bezorgd die er al zijn aandacht aan zal besteden. Wij sturen uw bericht door naar zijn team dat uw bedenkingen verder zal onderzoeken.'

Het probleem in deze zaak was echter dat de doodsbedreigingen na de antwoorden van de beleidscel van de Eerste Minister, gewoon verdergingen; dat er geen aanhoudingen werden verricht; dat er geen onderzoek werd gevoerd en dat er, bij wijze van terreur, 's nachts voortdurend brandbommetjes voor de huizen van de gezinnen blijven ontploffen.
Vandaar dat de vzw Werkgroep Morkhoven zich ernstige vragen stelt over de uitspraak van Premier Di Rupo dat 'de regering de Veiligheid van alle burgers tot een absolute prioriteit stelt'.
 
Van dat goede voornemen is immers weinig of niets te merken. Het is alsof de regering Di Rupo uitsluitend het geweld tegen (alleenstaande) vrouwen en homosexuelen wil bestrijden.

De vzw Werkgroep Morkhoven informeerde Premier Di Rupo en de ministers Turtelboom en Milquet tevens over het feit dat er op 30.10.2011 een 14-jarig vriendinnetje van één van de voornoemde bendeleden, onder de ogen van van haar kameraden, in de vijver van het Turnhoutse justitiepaleis verdronk. Dat gebeurde nadat zij tengevolge van het snuiven van teveel aanstekers-gas in het water was gesukkeld. De buurt rond het Turnhoutse justitiepaleis staat al geruime tijd bekend als een ontmoetingsplaats voor drugsdealers en gebruikers, wat voor heel wat overlast bij de buurtbewoners zorgt. De vzw Werkgroep Morkhoven vindt dat deze zaak verder moet onderzocht worden en dat er ook tegen de constante overlast rond het gerechtshof moet opgetreden worden.

---

“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”:
http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.1326033

“Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken”
http://www.milquet.belgium.be/nl/stand-van-zaken-met-betrekking-tot-de-maatregelen-ter-versterking-van-de-veiligheid-het-brussels

“België wil Europees veiligheidsplan tegen 2014'- 'Onze prioriteit zal uitgaan naar de rondtrekkende daderbendes”:
http://annemieturtelboom.be/2010/07/15/belgie-wil-europees-veiligheidsplan-tegen-2014/

09-03-13

'Veiligheid van alle burgers: absolute prioriteit voor de regering'

scannen0004 (1).jpg

Volgens de Belgische Staatsveiligheid staat een inlichtingendienst 'niet buiten de wet en mag zij niet alle middelen aanwenden om het gewenste doel te bereiken'.
 
----

'De Veiligheid van de Staat is gebonden aan een wettekst en is onderworpen aan parlementaire controle.
Die parlementaire controle kan beroep doen op een onafhankelijk controleorgaan, het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (het zogenaamde Comité I) dat controleert of de Veiligheid van de Staat zich aan de wettelijke bepalingen houdt en dat kan optreden als gerechtelijke overheid.
De algemene beleidslijnen van de dienst worden bepaald door het Ministrieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, waarvan de Eerste Minister de voorzitter is en waarin de Ministers van Justitie, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Mobiliteit zetelen.'

=============

De opdracht van de Staatsveiligheid bestaat uit vier delen:
 
1) Het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen die betrekking hebben op elke activiteit die de inwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde, de uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale betrekkingen, het wetenschappelijk of economisch potentieel, zoals gedefinieerd door het Ministerieel Comité, of elk ander fundamenteel belang van het land, zoals gedefinieerd door de Koning op voorstel van het Ministerieel Comité, bedreigt of zou kunnen bedreigen.
2) Het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeken die haar overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerieel Comité worden toevertrouwd. Dit betekent onder meer onderzoeken uitvoeren over personen die in het bezit moeten zijn van een veiligheidsmachtiging om toegang te hebben tot geheime of vertrouwelijke informatie.
3) Het uitvoeren van de opdrachten tot bescherming van personen die haar worden toevertrouwd door de Minister van Binnenlandse Zaken, onder meer (bijvoorbeeld ten behoeve van buitenlandse staatshoofden).
4) Het uitvoeren van alle andere opdrachten die haar door of krachtens de wet worden toevertrouwd. Voorbeeld: aanvragen voor het dragen van een vuurwapen door personen die geen verblijfplaats in België hebben.
 
De Veiligheid van de Staat verzamelt inlichtingen betreffende de volgende gebieden: ideologisch extremisme, georganiseerde misdaad, radicalisme, schadelijke sektarische organisaties, contraspionage, wapenproliferatie, terrorisme, wetenschappelijke en economische spionage. Drugsdelicten behoren niet tot de bevoegdheid van de Staatsveiligheid.
De Staatsveiligheid heeft aanleiding gegeven tot het opsommen van een aantal strafbare feiten in het Belgische Strafwetboek (art. 101-136). Dat gaat onder meer over aanslagen tegen de koning en de regering, aanslagen tegen de uitwendige veiligheid, bijvoorbeeld het opnemen van de wapens of spioneren voor de vijand, en aanslagen tegen de inwendige veiligheid, bijvoorbeeld het organiseren van burgeroorlog, verwoesting, mensenslachting of plundering. Onder de inwendige veiligheid valt ook het verbod op privé-milities. De staatsveiligheid beschikt hiervoor over een budget van ca. 126 miljoen euro.
Daarvoor gebruikt de Dienst informanten die niet in de gerechtelijke dossiers voorkomen, voor hun bescherming. Het is niet toegestaan zonder gerechtelijk bevel telefoons af te luisteren. Wel zijn telefoonbedrijven verplicht om gedurende een jaar de gespreksinformatie op te slaan (tijd, plaats, duur). Op 17 juli 2009 werd door de Senaat het wetsvoorstel op de Bijzondere Inlichtingenmethodes goedgekeurd. Deze wet moet de inlichtingendiensten meer mogelijkheden verschaffen voor het voeren van onderzoek, en laat voor het eerst echte spionagetechnieken toe (telefoontap, doorzoeken van eigendommen, plaatsen van afluisterapparatuur, infiltraties door geheim agenten, opzetten van rechtspersonen door de inlichtingendiensten) toe. Het aanvankelijke wetsvoorstel van de regering stootte op heel wat kritiek, omdat de democratische (parlementaire) controle onvoldoende zou zijn. Daarom dienden enkele senatoren een nieuw wetsvoorstel in, dat uiteindelijk drie jaar in behandeling was. De inlichtingendiensten waren vragende partij voor de wetgeving, daar zij de wettelijke middelen (die enkel mogelijkheid gaven om met informanten te werken) onvoldoende achtten om de taken naar behoren uit te voeren.
 
Toezicht op de Staatsveiligheid wordt uitgeoefend door de Vaste Commissie voor toezicht op de veiligheidsdiensten (Comité I), die afhangt van het Parlement; voorzitter van de Commissie is dhr. Guy Rapaille. De voormalige voorzitter van het Comité I, dhr. Jean-Claude Delepierre werd na zijn mandaat voorzitter van het Coördinatiecentrum voor dreigingsanalyse van terreuraanslagen en de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
 

05-03-13

Veiligheid van de burger: Minister Turtelboom

Image

Geachte Heer Slootmans,

Betreft: Veiligheid van de burger
 
Ik bezorg u hierbij een Update aangaande de doodsbedreigingen (en de aanslag) waarover ik u schreef.
 
Daaruit blijkt dat de heer Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen en het kabinet van Minister Turtelboom waaraan u een kopie van mijn mail overmaakte, het terroriseren van onschuldige burgers en de woorden van Premier Di Rupo die de ‘veiligheid van de burger een absolute prioriteit van de regering’ noemt, niet ernstig nemen. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
 
——-
 

Brussel, 5.3.2013

De vzw Werkgroep Morkhoven ontving gisteren een antwoord op haar schrijven van 10.1.2013 gericht aan Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) inzake de terreur die sinds drie maanden lang een gezin met vier minderjarigen kinderen treft en waarvan nu ook een ander gezin met minderjarige kinderen, alsook verschillende burgers, het slachtoffer zijn geworden.
De Turnhoutse Justitie laat immers na om op te treden tegen de criminelen die deel uitmaken van een geörganiseerde bende.

De terreurcampagne startte op 17.12.2012 met een sms-berichtje aan het 15-jarige dochtertje van het eerste gezin.  Het berichtje waarin ook gepoogd werd om het meisje om te kopen, bleek van de GSM van de genaamde Victor Vervloesem afkomstig te zijn.  Victor Vervloesem is een sp.a-gemeenteraadslid van Herentals die in grote mate verantwoordelijk was voor het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort door de justitie van Turnhout. In 2006 werd hij, dank zij de steun van het Herentalse sp.a-bestuur en van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, oud-Staatssecretaris en oud-Minister van Veiligheid) tot voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie benoemd.  Victor Vervloesem is thans tevens bestuurslid van de Politieraad Zone Neteland.

Het is onbegrijpelijk dat er van overheidswege, geen onderzoek werd bevolen in deze zaak, temeer daar de hoofdcommissaris van de Politie van Herentals, de genaamde Ronnie Neefs, die goed bevriend zou zijn met Victor Vervloesem, enkele weken geleden weigerde om een proces-verbaal op te maken van de aanslag die op de vrouw van het eerste gezin met vier kinderen, gepleegd werd.  De aanslag werd uitgevoerd door middel van een snelrijdende auto die vanuit de tegenovergestelde richting kwam en die zich plots op hetzelfde baanvak begaf waarbij hij zijn koplampen aanstak om zijn tegenligger te verblinden en aldus een ongeluk te veroorzaken. Een frontale botsing tussen de twee voertuigen kon dank zij de koelbloedigheid van de vrouw en door het feit dat de snelrijdende auto zich op het allerlaatste moment terug op zijn baanvak begaf, vermeden worden.

Enkele minuten na de aanslag kreeg het 15-jarige meisje van het eerste gezin dat, sinds drie maanden ook allerlei sms-jes met doodsbedreigingen ontvangt, een waarschuwend telefoontje waarin haar gevraagd werd om eens ‘naar het gelaat van haar mama te kijken’.

Alhoewel de politie van Herentals telkens een proces-verbaal opmaakte en dat samen met de uitgeprinte sms-jes telkens naar de Turnhoutse onderzoeksrechter zond, werd er niemand aangehouden en gingen de doodsbedreigingen van de bende die zich vanwege het in gebreke blijven van de Turnhoutse justitie onaantastbaar voelt, onverminderd verder.

De ministers Milquet (Binnenlandse Zaken, cdH), Turtelboom (Justitie, Open VLD) en Vanackere (ambtenarenzaken, CD&V) alsook de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie werden allen ingelicht over deze zaak.

Ook Premier Di Rupo (PS) werd terzake geinformeerd.

Zij werden eraan herinnerd dat de ‘veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering’ en dat het langdurig toelaten van terreurdaden door een geörganiseerde bende niet in overéénstemming is met het Nationaal Veiligheidsplan waarin ook over de ‘strijd tegen de bendes’ wordt gesproken.

Dit laatste kon echter niet verhinderen dat de bende sms-jes bleef sturen waarin gedreigd werd met het ‘platbranden van de huizen’ van de voornoemde gezinnen. Doordat de justitie van Turnhout hen blijkbaar voor bewezen diensten beschermde, klonken er weldra ook nachtelijke geweerschoten en ontploften er brandbommen nabij het huis van het eerste gezin.

Volgens onze laatste gegevens ontvangen de gezinnen thans dagelijks sms-jes waarin staat: ‘We zullen het huis in brand steken’, ‘We zullen de auto in brand steken’ en ‘we zullen iederéén afmaken’.

Enkele dagen geleden wist een buurman één van de bendeleden te vatten.  Hij werd prompt met een mes bedreigd.  ’Pas maar op dat je geen last krijgt met onze bende’, werd hem toegeroepen. Gisteren zag een buurvrouw iemand over de omheining van de tuin van het huis van het eerst genoemde gezin kruipen.  De man die blijkbaar van vreemde orgine was, nam, dank zij het optreden van de buurvrouw, de benen.  Het is mogelijk dat hij het huis in brand wilde steken terwijl de vzw Werkgroep Morkhoven nooit vreemdelingenhaat heeft gepredikt en zij de ‘veiligheid van de burger’ niet aan het vreemdelingenbeleid wil binden.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af hoelang de Turnhoutse magistraten en de genoemde ministers zouden blijven zwijgen indien hun kinderen en kleinkinderen het slachtoffer zouden worden van terreur.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Premier Di Rupo en de ministers Milquet en Turtelboom ontvangen een kopie van dit schrijven

http://www.milquet.belgium.be/

http://www.picque.be/

http://www.premier.belgium.be/

“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”
http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.13...

====

van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven
aan: Slootmans Geert fgov FOD Justitie
cc: Premier Di Rupo, Minister Milquet
datum: 5 maart 2013 20:32
onderwerp: Re: uw mail van 07.01.2013

26-02-13

'Veiligheidplan' van de regering: burgers mogen geterroriseerd worden

Di.Rupo.Veiligheid
 
Brussel, 26.2.2013
 
Premier Di Rupo
 
Geachte Heer Di Rupo,
 
Betreft: 'Veiligheid van de Burger: terroriseren van burgers toegestaan'
 
Nogmaals bedankt voor het antwoord van uw beleidscel van 15.2.2013 inzake voornoemd onderwerp.
 
Ik hoop dat U de kopie van onze brief van 25.2.2013 aan de heer Slootmans van de FOD Justitie, goed ontvangen hebt en U de ernst van de toestand begrijpt.
 
Zoals U weet, gaat het hierbij om de familie Helsen uit Hulshout met vier kinderen onder de 16 jaar, waarvan één licht autistisch, dat met het medeweten van de Justitie en van uw regeringsleden, de ministers Turtelboom (Justitie) en Milquet (Binnenlandse Zaken), nu reeds drie maanden geterroriseerd wordt. 
 
Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat het gerecht van Turnhout nalaat om op te treden en de criminelen dus beschermt maar ook met het feit dat justitieminister Turtelboom, die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, haar politieke verantwoordelijkheid terzake niet opneemt.
 
Het is schandalig dat dit onder de voogdij van de ministers Milquet en Turtelboom gebeurt omdat beide ministers deelnamen aan het overleg over 'Veiligheid' dat U met de burgemeesters van de 15 grootste gemeenten en steden van het land organiseerde.
Deze ministers die, tesamen met U, allerlei forse uitspraken deden over de 'bestraffing van de kleinste misdaad' en over de 'onpartijdigheid van de magistratuur', zijn niet alleen verantwoordelijk voor de goede werking van de politie- en justitiediensten in dit land maar zijn bovendien politiek verantwoordelijk voor de uitvoering van het 'Nationale Veiligheidsplan' van uw regering.
 
Maar het is niet alleen de geloofwaardigheid van uw regering maar ook uw persoonlijke geloofwaardigheid die wordt aangetast. U liet immers onlangs in een persmededeling weten dat de 'veiligheid van alle burgers een absolute priorititeit is voor de regering'.
 
Het feit dat het hier om familie gaat van de heer Marcel Vervloesem die na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, door een aantal van de thans terreur zaaiende bendeleden werd beschuldigd en door het parket van Turnhout die de zaak Zandvoort dichtdekte, werd vervolgd, zorgt ervoor dat de internationale pers bijzonder veel aandacht krijgt voor wat er thans met het medeweten van de Belgische regeringsleden gebeurt.
 
Ik vernam dat er in de loop van de voorbije nacht verschillende brandbommen ontploft zijn nabij het huis van de familie Helsen. 
Ook andere familieleden van de heer Vervloesem ontvangen thans doodsbedreigingen. 
De politie van Herentals die, uitgezonderd haar hoofdcommissaris in functie, over het algemeen zeer correct is, maakte hiervan opnieuw een proces-verbaal op. 
 
Enkele dagen na de gepleegde aanslag van enkele weken geleden, waren er 's nachts ook al geweerschoten te horen nabij het huis van de familie Helsen.
 
Ik ben ervan overtuigd dat er vroeg of doden of gewonden zullen vallen in deze zaak.
 
Men moet echter niet denken dat er dan op de eerste plaats een proces zal gevoerd worden tegen de kleine criminelen die door de Justitie en de voldoende ingelichte Ministers stilzwijgend gesteund worden. 
Het zijn op de eerste plaats immers de betrokken beleidsvoerders van uw regering die in gebreke zijn gebleven die deze terreurdaden tegenover onschuldige burgers mogelijk hebben gemaakt.
 
We zullen ervoor zorgen dat U de schadeloosheidsvergoeding onder de vermelding 'Regering Di Rupo - Schadevergoeding aan slachtoffers van terreurdaden', op een rekening van de getroffen gezinnen kan storten.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)  
 
PS. Ik zend U in bijlage: 1) een kopie van het schrijven van 15.2.2013 dat ik van uw beleidscel ontving  2) een link naar de “Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken” op de website van Minister Milquet  3) een aantal linken naar uw uitspraken over 'straffeloosheid' en de 'veiligheid van de burger'  4) een kopie van het antwoord van 7.2.2013 vanwege de heer Slootmans, Attaché FOD Justitie
 
Mag ik U tevens verzoeken om bij de Minister van Justitie inlichtingen in te winnen over het 14-jarig meisje dat op 31 oktober 2011 is overleden, nadat ze onder invloed in de vijver rond het gerechtsgebouw van Turnhout was beland ? Het gaat hier namelijk om één van de vriendinnetjes van de criminelen die van de Justitie te Turnhout nu reeds maandenlang terreur mogen zaaien en zelfs aanslagen mogen plegen. De vijver van het gerechtsgebouw te Turnhout staat al jaren bekend als een ontmoetingsplaats van drugsverslaafden en drugshandelaars, wat voor heel wat overlast bij de bewoners zorgt. Ook DAT heeft te maken met de 'absolute prioriteit voor de veiligheid van all burgers' van uw regering.
 
=======
 
van: Info Premier Fed 
aan: Jan Boeykens
datum: 15 februari 2013 18:11
onderwerp: RE: 'Veiligheid van de Burger': Brief aan Premier Elio Di Rupo
verzonden door: Premier
Geachte Heer,
 
We hebben uw mail goed ontvangen, waarvoor dank.
 
Uw mail werd doorgestuurd naar de medewerkers van de Eerste minister voor verder gevolg.
 
Met vriendelijke groeten,
 
De Beleidscel van de Eerste minister
 
=======
 
“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”:
 
 
“Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken”:
 
 
Di Rupo: 'Werken aan meer veiligheid voor al onze burgers':
 
 
Di Rupo gaat met burgemeesters praten over veiligheid:
 
 
Di Rupo gaat elke zes maanden met burgemeesters vergaderen:
 
 
Di Rupo en burgemeesters: "Straffeloosheid moet stoppen":
 
 
Di Rupo wil einde maken aan gevoel van straffeloosheid:
 
 
Di Rupo hekelt houding MR over veiligheidsdebat:
 
 
Di Rupo en burgemeesters raken het eens over strafuitvoering:
 
 
Federale Regering: De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit:
 
 
======
 
Op 7 februari 2013 14:09 schreef Geert Slootmans Geert het volgende:
 
Geachte heer,
 
Wij hebben uw mail van 07.01.2013 aangaande de bedreigingen welke zouden geuit zijn aan de kleindochter van de heer Vervloesem ontvangen.
 
Gelet op het principe van de scheiding der machten, heeft de Minister - lid van de uitvoerende macht - geen bevoegdheid om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht.  Wij zullen een print van uw mail van 07.01.2013 overmaken aan de heer Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen.
 
Een print zal eveneens ter informatie worden overgemaakt aan het kabinet van mevrouw de Minister.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Geert SLOOTMANS
 
Attaché
 
FOD Justitie
 
Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
 
Operationele Directie
 
Dienst Geschillen en Juridische Adviezen
 
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
 
Tel : 02/542.69.69
 
Fax : 02/542.69.32

05-02-13

'Veiligheid van de Burger': slechts een ijdele belofte

Image

Staatsveiligheid werft spionnen via Youtube en Facebook…

Op 11 augustus 2009 geraakte bekend dat Selor, het rekruteringsbureau van de Belgische overheid, via Facebook en een promotiefilm op Youtube, naar sollicitanten voor de Staatsveiligheid zocht.

Het videootje legde uit wat de functie ‘inspecteur voor de veiligheid van de staat’ inhoudt en er werd aan toegevoegd dat men ‘dringend op zoek was naar inspecteurs voor de buitendiensten’. Dat zijn mensen die informatie kunnen inwinnen of zich kunnen toeleggen op schaduwingen en beschermingsopdrachten.

De zoektocht werd mee ondersteund door advertenties op Facebook.

Selor kondigde de moderne aanpak al in mei 2009 aan en het wil ook op Twitter aanwezig zijn. De bedoeling is om zogezegd ‘meer naamsbekendheid onder jongeren te krijgen’.

De Werkgroep Morkhoven is ervan overtuigd dat de genaamde Victor V. die, tesamen met zijn 17-jarig kompaantje Dimitri, gedurende de afgelopen weken verantwoordelijk was voor de doodsbedreigingen tegenover het 14-jarige kleindochtertje en de dochter van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, voor de Belgische Staatsveiligheidsdiensten werkt.

Victor V. stapte in 1998, nadat de wereldpers naar het dorpje Morkhoven stroomde om verslag uit te brengen over de door Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven onthulde kinderpornozaak Zandvoort, immers plotseling naar Het Nieuwsblad en beweerde dat hij ‘in zijn jeugdjaren onophoudelijk door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt was geweest’. Daarna sprak hij af met de Vlaamse commerciële TV-zender VTM voor een rechtsstreekse uitzending vanuit de café-dancing Berkenmus waar hij toen 's nachts werkte. Bij die uitzending zouden de 'andere slachtoffers van Marcel Vervloesem' één na één aan het woord komen.  Die 'andere slachtoffers' waren toevallig de jongeren van de plaatselijke jeugdbende die regelmatig een jointje bij Victor V. gingen roken.  Na de uitzending begaven de journalisten van Het Laatste Nieuws, de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad zich naar het huis van Victor V.  om verder af te spreken.

Na de beschuldigingen voor de VTM-camera's die nog wat aangedikt werden door de artikels in de voornoemde kranten, ging men op het gerechtshof van Turnhout klacht neerleggen tegen Marcel Vervloesem.  De zogezegde slachtoffers ontvingen 250 euro voor de beschuldigingen en 250 euro voor de klachten bij de Justitie , zoals één van hen schriftelijk verklaarde.

Na deze goed voorbereide aktie werd Marcel Vervloesem meer dan 10 jaar als 'zelfverklaarde pedojager' en 'laffe kindermisbruiker' aan de schandpaal genageld.  Over de kinderpornozaak Zandvoort (met bijna 90.000 slachtoffers) werd er niet meer gesproken, wat bewijst dat het om een doofpotoperatie ging.

Ook de 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er van Victor V. bestaan, werden doodgezwegen en bleven ononderzocht (Victor V. is een getrouwde homo met een voorkeur voor jongeren en jongetjes).

Dat laatste bewijst dat Victor V. in dienst van de Belgische Staatsveiligheid werkte en dus vanaf den beginne beschermd werd. Dat verklaart ook waarom alle ontlastende getuigenissen uit Marcel Vervloesem’s strafdossier verdwenen zonder dat er een haan naar kraaide en zonder dat de achteréénvolgende justitieministers, die allen meermaals werden ingelicht,  daarmee rekening hielden.

Het gaat hier om de (oud-)ministers van justitie De Clerck (CD&V, vlaamse christen-democraten), Verwilghen (Open VLD, vlaamse liberaal-democraten), Onkelinx (PS, Parti Socialiste), Van Parys (CD&V), Van Deurzen (CD&V) en Turtelboom (Open VLD).

Zoals in dit soort zaken binnen de politieke en gerechtelijk kringen de gewoonte is, werd Victor V. ook politiek beloond voor zijn belangrijke rol in deze doofpotoperatie.

In 2005, terwijl Marcel Vervloesem een hongerstaking in de gevangenis van Turnhout voerde, werd hij dank zij het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a, vlaamse socialisten) ,  tot bestuurslid van het openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals (OCMW) benoemd.
Het is in die periode dat hij een petitie liet rondgaan waarin geëist werd dat Marcel Vervloesem uit zijn woning zou gezet worden (wat intussen gebeurde) en dat de Werkgroep Morkhoven ‘van het internet zou verwijderd worden’.
Hij kreeg daarbij de steun van Peeters die de eis om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, ‘voor onderzoek’ aan de juridische dienst van het stadje Herentals beloofde over te maken.
In 2006 werd Victor V. met enkele voorkeursstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld en tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Dat was opnieuw mogelijk dank zij de steun van Peeters die, benevens burgemeester, ook sp.a-kamerlid is en zelfs oud-Staatssecretaris en oud-Minister van Veiligheid is geweest.  Ook dit wijst weer op een directe betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid temeer daar Victor V. thans ook bestuurslid is van de politieraad van de Zone Neteland die door Peeters, die ook aan het hoofd staat van de gemeentepolitie, voorgezeten wordt.Ook de doodsbedreigingen van de voorbije weken wijzen op de betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid.Op 17.12.2012, vlak nadat er op de Nederlandse website Argusoog, binnen het kader van de Zaak Demminck, een artikel was gepubliceerd over de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald waarnaar de intussen vermoorde RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens en Marcel Vervloesem speurden, ontving het 14-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem, een sms-berichtje van 'Nonkel Vic' (Victor V.)  waarin hij haar poogde om te kopen en een haar wilde dwingen om een hechte ‘vriendschap’ via Facebook aan te gaan. Omdat het meisje bleef zwijgen en het sms-je met de bezwaarlijke gegevens niet wenste te wissen, uitte hij doodsbedreigingen.

De ouders (Marcel Vervloesem's dochter en schoonzoon) gingen onmiddellijke een klacht neerleggen bij de politie van Herentals die vaststelde dat het berichtje van de GSM van Victor V. afkomstig was.  Bij hun klacht voegden zij het uitgeprinte sms-berichtje.

Normaal gezien had Victor V. verhoord moeten worden. Maar er gebeurde niets, wat nogmaals bewijst dat deze beschermd wordt.

De dagen daarop regende het doodsbedreigingen die afkomstig bleken te zijn van eenb 'anonieme GSM' maar waarin de genaamde Dimitri V., een 17-jarige jeugdcrimineel waarmee Victor V. veel optrekt, zich constant kenbaar maakte.

Ook Dimitri V. werd ongemoeid gelaten.

Dimitri V. is diegene, die zoals Victor V. dat in 1998 heeft gedaan, begin vorig jaar met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’ naar Het Nieuwsblad stapte.  Hij deed dit vermoedelijk op aanraden van Victor V.  en het gevolg hiervan was dat aktievoerder Marcel Vervloesem toen opnieuw werd opgepakt nadat hij als een 'onverbeterlijke recidivist' werd gebrandmerkt. De raadkamer van Turnhout die uit dezelfde rechters (Jacobs, Vander Flaas,) bestond die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgd hebben, en die enkel op de weerlegde gezegdes van Dimitri V. baseerden, stelden voor om door middel van een psychologisch onderzoek te achterhalen 'in hoeverre Dimitri V. geloofwaardig was'.  Door het psychologisch onderzoek te laten aanslepen en het aanhoudingsmandaat steeds te verlengen, wisten zij Marcel Vervloesem zes maanden lang achter de tralies te houden.

Voor de criminele praktijken van de Turnhoutse rechters, werd er herhaalde malen klacht neergelegd bij Justitieminister Turtelboom (Open VLD) die niet reageerde.  Dat  komt waarschijnlijk omdat zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.

Het is vermoedelijk om dezelfde reden dat Turtelboom nog altijd niet heeft gereageerd op onze klachten over de sms-jes met doodsbedreigingen die wekenlang naar Marcel Vervloesem's dochter en kleindochter werden gestuurd en die zelfs resulteerden in een regelrechte aanslag op Vervloesem's dochter en een bijkomende dreiging om het huis, waarin zij met haar man en haar vier kinderen woont, 'in brand te zullen steken'.

Een zoveelste bewijs voor de betrokkenheid van de Justitie en de Belgische Staatsveiligheid, is het feit dat op 21.12.2012 (amper drie dagen na de eerste doodsbedreiging van Victor V.) alle skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven werden afgegrendeld.  De blogbeheerder van de Werkgroep Morkhoven diende daarvoor klacht in bij de Skynet Klantendienst. In tegenstelling tot wat de gewoonte is, kwam er echter geen enkele reactie. En terwijl de blogs gesloten bleven, bleef het, met medeweten van de justitieminister, doodsbedreigingen regenen zonder dat er iemand verhoord of geärresteerd werd.

De Werkgroep Morkhoven legde ook een klacht neer bij de politie van Sint-Gillis.
Bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem in 2010 dienden de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven, ook reeds een klacht in bij de politie van Sint-Gillis vanwege de wekenlange telefonische doodsbedreigingen die, zoals bij de recente doodsbedreigingen, vooral 's nachts plaats vonden. Gezien Marcel Vervloesem al jarenlang een contactverbod heeft met de andere bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven en dit contactverbod hem door de Justitie werd opgelegd, is het duidelijk wie er mede verantwoordelijk is voor al deze doodsbedreigingen.

De Werkgroep richtte zich omwille van de versleuteling van al haar blogs, ook tot de Ombudsman Telecommunicatie die de klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde en die de telecommunicatiemaatschappij Belgacom contacteerde (eigenaar van de skynet-blogs).  Belgacom is voor 53% in handen van de Belgische Staat.

De blogs bleven meer dan vier weken afgesloten. De webpagina’s van de Werkgroep Morkhoven verdwenen daarbij bijna allemaal van het internet terwijl Marcel Vervloesem's dochter en kleindochtertje voortdurend geterroriseerd werden.  Voor elke nieuwe doodsbedreiging werd er een klacht neergelegd bij de Herentalse politie en de processen-verbaal werden telkens doorgestuurd naar het parket van Turnhout zonder dat Victor V. en zijn kompaan Dimitri verhoord of gearresteerd werden.  Dat bewijst nogmaals dat Victor V. en zijn kompanen uit het criminele jongerenmilieu, nog altijd door de Turnhoutse rechters beschermd worden.

Er werd ook herhaaldelijk klacht neergelegd bij Minister Milquet (cdH) en Vanackere (CD&V) omdat Victor V. de voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie en tevens een bestuurslid is van de Politieraad Neteland is.
De ministers zijn er ook van op de hoogte dat de Herentalse politiecommissaris Ronnie Geens (Politie Neteland) die bevriend is met Victor V.,  geen proces-verbaal wilde opmaken van de aanslag op Marcel Vervloesem's dochter 'omdat men niets kon doen'.

Maar beide ministers reageren niet en vinden het doodnormaal dat minderjarigen en gezinnen door jeugdbendes worden geterroriseerd.

Minister Milquet stelde in haar Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie van 16.1.2013 nochthans dat zij de 'Veiligheid van de burgers wil versterken'.

Ook Minister Turtelboom maakt gebruik van dezelfde goedkope en nietszeggende verkiezingsslogans.  Op 15.1.2012 verklaarde zij nog, als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012, dat zij de 'de­on­to­lo­gi­sche code voor de ma­gi­stra­tuur wil her­be­kij­ken om elke zweem van par­tij­dig­heid bij ma­gi­stra­ten te ver­mij­den'.

In een antwoord aan redacteur Yves Desmet van de krant De Morgen op 14.6.2012, stelde zij dan weer: 'De minister geeft leiding aan het openbaar ministerie. Zij is mee verantwoordelijk voor veiligheid en openbare orde.  Men is het in dit land niet gewoon dat een minister van Justitie meer doet dan de fouten van zijn administratie en de rechterlijke orde te vergoelijken of uit te leggen. Ik ben echter verkozen door kiezers die meer dan ooit en volkomen terecht eisen dat politici problemen oplossen. Ik ben democratisch gelegitimeerd om de macht die ik heb te hanteren als hefboom, binnen de perken van de wetten en de rechtsstaat, en met totaal respect voor de scheiding der machten. Dat zal ik dan ook blijven doen.'

Op 14.1.2013 verklaarde Turtelboom zich akkoord met de verklaringen van Antwerps procureur Herman Dams: 'Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen'.

Op 9.6.2012 stelde Premier Di Rupo in een persbericht: 'De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering'.
Op 15.6.2012 organiseerde Di Rupo een speciale vergadering over veiligheid met de burgemeesters van de 15 grootste steden en gemeenten van het land, waaraan de Ministers van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en van Justitie Annemie Turtelboom deelnamen. Daarbij werd overleg gepleegd over een 'betere coördinatie van het veiligheidsbeleid op federaal en lokaal vlak en over de samenwerking van de gemeenten met justitie'.

De beloftes van de regering inzake de 'veiligheid van de burgers' blijken dus niets meer dan mooie beloftes te zijn.

Zelfs Geert Vervaeke, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, die van Turtelboom de zogenaamde 'de­on­to­lo­gi­sche code voor de ma­gi­stra­tuur' moest uitwerken, blijft zwijgen over de wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag waarvan sprake in dit artikel terwijl  ook hij een klacht ontving van de Werkgroep Morkhoven.

De 'Veiligheid van de Burger' is geen prioriteit voor de Belgische regering.  Dat komt omdat er andere belangen heersen en er zaken moeten dichtgedekt worden.  Dat komt omdat de 'veiligheid' van de burger slechts op de tweede plaats komt.

'Veiligheid absolute prioriteit voor regering':
http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.13...

'Minister Turtelboom staat achter Dams':
http://www.ovv.be/page.php?ID=5091

'Turtelboom antwoordt Desmet':
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1...

'Turtelboom wil deontologische code voor magistraten':
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...

'Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken':
http://www.milquet.belgium.be/nl/algemene-beleidsnota-bin...

http://www.zdnet.be/news/106246/staatsveiligheid-werft-sp...